6XX - Ämnesord

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:44

6XX - Ämnesord

I fälten 600-662 anges kontrollerade ämnesord eller söktermer som beskriver resursens tema och innehåll. De kan användas som söktermer vid informationssökning. Andra indikatorn anger vilket ämnesordssystem som använts. Om andra indikatorn har värdet 7, anges ämnesordssystemets MARC-kod i delfält ‡2. Numrering som kan föregå ämnesorden utelämnas från MARC-posten och anges istället med hjälp av fältkoder. Också  dubbla mellanstreck (--), som föregår ämnesordets tilläggsbestämmelser utelämnas från MARC-posten och istället anger man tilläggsbestämmelserna i delfält (‡v, ‡x, ‡y, ‡z)