1XX - Huvuduppslag

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:43

1XX - Huvuduppslag

1XX-fälten innehåller namn och uniforma titlar som blir huvuduppslag i den bibliografiska posten. Förutom indikatorerna och delfälten är alla fält för namn och uniforma titlar desamma i fälten för huvuduppslag (100-130), ämnesord (600-630), biuppslag (700-730) och biuppslag för serier (800-830).