007 - (Q) Musiknoter

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:43

007 - (Q) Musiknoter

Om resursen är eller innehåller musiknoter skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för de delar av dokumentet där dessa finns.

00 Bärartyp

q Musiknoter

01 Särskild bärarbeteckning

u Ospecificerad bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats