007 - (K) Bilder

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:43

007 - (K) Bilder

Resursen tillhör bärartyp bilder (grafiska påsiktsbilder), som allmänt omfattar tvådimensionella bildrepresentationer. Undantagna är fjärranalysbilder (007/00r) och projicerbara stillbilder (007/00g).

00 Bärartyp

k Bild

01 Särskild bärarbeteckning

a Aktivitetskort
 Ett kort med bokstäver, siffror och/eller bilder avsett att användas vid utförande av en specifik aktivitet. Se även kod o (bildkort).

c Kollage
 Ett originalverk som byggs upp av bitar av till exempel papper, trä, tidningspapper, tyg etc och fästs på en yta.

d Teckning
 Ett original utfört med blyertspenna, bläckpenna, krita eller någon annan typ av redskap, vanligtvis på papper eller ett liknande underlag.

e Målning
 Ett original som åstadkommits genom att färg applicerats, ofta med pensel, på en yta.

f Fotomekanisk reproduktion.

g Negativ
 Ett film eller ett glasnegativ på vilken en negativ bild framträder och som används för att framställa en positiv bild.

h Fotografi, positiv
 En positiv fototekniskt framställd bild. Fotografiet återger en positiv bild direkt eller indirekt på ett material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljus. Termen inkluderar stereografier.
 Se även kod r (röntgenfoto). Diabilder, se projicerbara stillbilder (007/00g):

i Bild
 Används när ingen mer specifik beteckning önskas eller finns att tillgå.

 j Tryck
 En bild som överförts från en graverad plåt, ett träblock, en litografisk sten, en offsetplåt eller annat material, alternativt är en utskrift från en digital fil.

k Affisch eller poster

l Teknisk ritning
 Kategorin omfattar genomskärningar, detaljritningar, diagram, fasadritningar, perspektivritningar, planritningar, arbetsplaner etc., som framställts för att användas i tekniska sammanhang.

n Tabell-/diagramark eller blädderblock

o Bildkort
 Se även kod a (aktivitetskort).

p Post- eller vykort

q Ikon

r Röntgenfoto

s Provtryck

u Ospecificerad bärare
 Se även kod v (fotografi, ospecificerad typ).

v Fotografi, ospecificerad typ

z Annan eller blandad bärare
 Bild för vilken ingen av de övriga koderna lämpar sig. Här ingår resurser där flera tekniker som teckning och tryck har använtns samtidigt i framställningen och ingen av teknikerna dominerar.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
 Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg
 Alfabetisk kod som indikerar hur bildens förg eller färger upplevs. Gäller även färgat papper.

a En färg
 Bilden har tryckts eller utförts i en enda färg. Gäller även tonade bilder: Inkluderar inte svart. Bild utfört i svartvitt, se kod b.

b Svartvit
 Bilden har tyckts eller utförts i svartvitt i alla tekniker.

c Flera färger
 Bilden har tryckts eller utförts i flera färger.

h Handkolorerad
 Bilden, som framställts genom tryck- eller fotografisk process, har handkolorerats.

m Blandad färgstatus
 En färg, svartvitt, flera färger och/eller handkolorering har kombinerats i ett verk eller en samling.

u Okänd färgstatus

z Annan färgstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Bildens bärande material
 Alfabetisk kod som indikerar vilken typ av material som används som bärande (underlaget eller basen på vilket bilden tryckts eller utförts) för bilder. Denna information är avsedd att användas vid hantering och förvaring.

a Målarduk
 En preparerad väv för konstmålning.

b Pannå
 En preparerad skiva av trä, papp eller liknande material som konstnärer använder.

c Papp och kartong

d Glas

e Syntetiskt material
 Hand- eller maskintillverkat material, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinyl (kod l).

f Läder

g Textil
 Används för alla textilier utom målarduk (se kod a), vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.

h Metall

i Plast
 Se även kod i (vinyl).

l Vinyl
 Vid tveksamhet föredras kod i (plast).

m Blandade material

n Velin
 Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur. Vid tveksamhet föredras kod w (pergament).

o Papper
 Allt papper baserat på cellulosa.

p Gips
 Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.

q Hazrdboard
 Träfiberplattor, se kod t (trä). Vid tveksamhet föredras kod t (trä).

r Porslin och kakel
 Hit enbart lerbaserat porslin. Porslinsliknande, syntetiska material, se kod e (syntetiskt material).

s Sten

t Trä
 Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.

u Okänt material

v Läder
 Preparerat djurskinn eller preparerad djurhud, annat än pergament (kod w) och velin (kod n). Se även kod f (skinn).

w Pergament
 Material framställt av djurskinn, tidigare huvudsakligen använt för handskrifter och officiella dokument, numera även till finare bokbinderiarbeten. Se även kod n (velin).

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Montering

# Stödjande material saknas

a Målarduk
 En preparerad väv för konstmålning.

b Pannå
 En preparerad skiva av trä, papp eller liknande material som konstnärer använder.

c Papp och kartong

d Glas

e Syntetiskt material
 Hand- eller maskintillverkat material, annat än textil (kod g), plast (kod i) och vinyl (kod l).

f Läder

g Textil
 Används för alla textilier utom målarduk (se kod a), vare sig de är gjorda av naturliga eller syntetiska fibrer.

h Metall

i Plast
 Se även kod i (vinyl).

l Vinyl
 Vid tveksamhet föredras kod i (plast).

m Blandade material

n Velin
 Särskilt tunna pergamentkvaliteter gjorda av skinn från mycket unga eller ofödda djur. Vid tveksamhet föredras kod w (pergament).

o Papper
 Allt papper baserat på cellulosa.

p Gips
 Hit även blandningar mellan exempelvis sand och gips.

q Hazrdboard
 Träfiberplattor, se kod t (trä). Vid tveksamhet föredras kod t (trä).

r Porslin och kakel
 Hit enbart lerbaserat porslin. Porslinsliknande, syntetiska material, se kod e (syntetiskt material).

s Sten

t Trä
 Hit även träfibermaterial som spånskiva, masonit, plywood och MDF.

u Okänt material

v Läder
 Preparerat djurskinn eller preparerad djurhud, annat än pergament (kod w) och velin (kod n). Se även kod f (skinn).

w Pergament
 Material framställt av djurskinn, tidigare huvudsakligen använt för handskrifter och officiella dokument, numera även till finare bokbinderiarbeten. Se även kod n (velin).

z Annat material

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats