007 - (C) Elektroniskt lagrade resurser

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:43

007 - (C) Elektroniskt lagrade resurser

00 Bärartyp

c Elektroniskt lagrad resurs
 Alla typer av elektroniska resusr, till exempel e-böcker, e-tidskrifter och andra text- eller bildfiler, samt sådana elektroniskt lagrade video- och ljudfilmer som kräver dator och enbart en vanlig avspelningsutrustning. Hit även dataspel, datorbaserade multimedier, onlinetjänster och andra resurser med medietyp m i postetiketten (000/06). En vanlig CD-skiva med en musikinspelning behandlas däremot som ljudinspelning, inte som elektroniskt lagrad resurs.

06-13 Möjlig utbyggnad av fältet: Om någon kod anges i detta område ska samtliga positoner vara markerade. I annat fall (dvs. då enbart positionerna 007/00-05 används), ska 007/06-13 fyllas ut med fyllnads- (|) eller blanktecken.

01 Särskild bärarbeteckning

a Datorbandmagasin
 Flyttbar modul med sekundära lagringsmedier, till exempel magnetband eller magnetskiva.

b Datorinnesmodul
 Flyttbar modul med elektroniska miniatyrkretskort/chip avsedda att tillföra extra processor- eller minneskapacitet.

c Datorskivmagasin
 Flyttbar modul med en eller flera icke-magnetiska datorskivor.

d Datorskiva (ospecificerad typ)

e Datorsskivmagasin (ospecificerad typ)

f Datorkassett
 Flyttbar modul med skriv- och läsbart magnetband.

h Datorbandspole
 Flyttbar spole med skriv- och läsbart magnetband.

j Skiva för magnetisk lagring
 Exempel: disketter

k Datorkort

m Magnet-optisk skiva
 Helt eller halvt raderbar skiva med hög lagringsdensitet. Läs- och skrivbar via laser.

o Optisk skiva
 Vanligtvis enbart läsbar skiva. Vanliga skivformat är CD-Am CD-I, CD-R, CD-ROM, DVD-ROM och foto-CD. 

r Onlineresurs
 Serverlagrat material som kräver access via nätverk. Exempel: e-tidskrifter, e-böcker.

s Fristående apparat

u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
 Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Färg

a En färg som kontrasterar mot vitt
 Fiiler avsedda att procuceras i en färg annan än svart/svartitt (se kod b).

b Svartvit
 Filer avsedd att produceras i svartvitt. Rena textfiler utan färgillustrationer får denna kod.

c Flera färger

g Gråskala
 Filer producera i varierande gråskalor.

m Kombination av flera färgtekniker

n Ej tillämplig
 Exempel: Ren ljudupptagning utan åtföljande information för datorskärm.

u Okända färgegenskaper

z Andra färgegenskaper

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Mått
 Kan avser bäraren eller dess behållares storlek. Endast de vanligaste storlekarna anges med särskild kod, övriga kodas z (annan).

a 3,5 tum (avser bäraren)
 Exempel: Magnetisk datorskiva

e 12 tum (avser bäraren)
 Exempel: Magnet-optisk datorskiva.

g 4,75 tum (12 cm) (avser bäraren)
 Exempel: CD

i 1 1/8 x 2 3/8 tum (avser behållaren)
 Exempel: Datormagasin

j 3 7/8 x 2 ½ tum (avser behållaren)
 Exempel: Datormagasin

n Ej tillämplig
 Exempel: Onlineresurser 

o 5,25 tum (avser bäraren)
 Exempel: Magnetisk datorskiva

u Okänd storlek

v 8 tum (avser bäraren)
 Exempel: Magnetisk eller optisk datorskiva.

z Annan storlek

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Ljud

# Inget ljud

a Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud

u Ljudstatus okänd

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06-08 Bit-djup i bildfiler
 Bit-djupet bestäms av det antal bits som behövs för att definiera varje pixel i en bild.

001-999 Exakt uppgift om bit-djup
 Anges om samma numeriska värde gäller alla bildfiler. Värdet anges med tre högerställda siffror och outnyttjade postioner fylls ut med inledande nollor (till exempel 001, 024 ...).

mmm Flera bit-djup förekommer

nnn Ej tillämplig
 Bilder saknas i resursen.

--- Okänt bit-djup

||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09 Filformat

a Ett genomgående filformat

m Flera olika filformat

u Okänd filformatstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

10 Kvalitetstest
 Avser förekomsten av testbilder och/eller referenstoner.

a Testbilder etc saknas

n Testbild etc krävs ej
 Exempel: Filen är ej en reformatering

p Testbilder etc finns

u Okänt om testbilder etc finns eller ej

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

11 Master/Källa
 Avser digitalt reformaterat material.

a Filens källa är en originalresurs

b Filens källa är en mikroform

c Filens källa är en maskinläsbar fil

d Filens källa är ett mellanoriginal
 Avser ej mikroformer ( se kod b).
 Exempel: Fotokopia, tidigare generationer av analogt ljud.

m Blandade källor

n Ej tillämplig
 Filen är inte ett resultat av reformateringsprocess.

u Okänd källa

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

12 Kompression

a Filen är ej komprimerad

b Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust

d Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust
 Exempel: JPEG, MPEG

m Blandade tekniker

u Okänd komprimeringsstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

13 Reformateringskvalitet

a Brukskopia, ej arkivkvalitet

n Ej tillämplig

p Arkivkvalitet för långtidslagring

r Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar

u Okänd kvalitet

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats