001-006 Kontrollfält

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:43

001-006 Kontrollfält

Fält 001-006 innehåller kontrollnummer och kodinformation som används i hanteringen av MARC-posterna. Varje fält har en egen fältkod i registret och dataelementens betydelse definieras utgående från deras position. I de fasta fälten finns vare sig indikatorer eller delfältskoder.