Liite C: Lyhenteet

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Lyhenteinä  käytetään Kotimaisten kielten keskuksen Lyhenneluettelon lyhenteitä,  myös erikoisalojen vakiintuneita lyhenteitä voidaan käyttää.

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/435