Liite B: Kaksisuuntainen kuvailu

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

KAKSISUUNTAINEN KUVAILU

Kaksisuuntaisessa kuvailussa käytetään kahdenlaisia kirjoitusjärjestelmiä, joista toista kirjoitetaan vasemmalta oikealle ja toista oikealta vasemalle.

Mikäli kirjoitussuunta pysyy yksittäisen elementin sisällä samana, jokainen vastakkaiselta suunnaltta alkava teksti aloitetaan uudelta riviltä asiaan kuuluvaa marginaalia käyttäen. Sovittua välimerkitystä käytetään jokaisen uuden elementin alussa kirjoitusjärjestelmän edellyttämällä tavalla, lukuun ottamatta pistettä, pilkkua tai  puolipistettä, jotka kuuluvat edellisen elementin loppuun (Katso A.3.2.). Näin ollen  piste, välilyönti, ajatusviiva, välilyönti  (. – ) päättää edellisen elementin ja ajatusviiva aloittaa seuraavan elementin uudella rivillä asianmukaisella kohdalla.

 

القاموس الحديث، فرنسي-عربي / تأليف متري ٳلياس

= Dictionnaire moderne, français-arabe / par Mitri Elias.

 طبعة. 4 ، منقحة ومزيدة –

= 4e éd., rev. et augm.

القاھرة : المطبعة المصرية –

= Le Caire Elias' Modern Press, 1974.

(Arabic data transcribed first)

______________________________________

Dictionnaire moderne, français-arabe / par Mitri Elias

.القاموس الحديث، فرنسي -عربي / تأليف متري ٳلياس =

– 4e éd., rev. et augm.

.طبعة. 4 ، منقحة ومزيدة =

– Le Caire Elias' Modern Press

. القاھرة : المطبعة المصرية، 1974 =

(French data transcribed first)