Liite A: Monitasoinen kuvailu

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

LIITE A: MONITASOINEN KUVAILU

Useista eri osista koostuva julkaisu voidaan kuvailla niin, että kuvailutiedot jaetaan kahdelle tai useammalle tasolle. Ensimmäisellä tasolla on pääjulkaisun tai koko julkaisun yhteiset tiedot. Toinen ja sitä seuraavat tasot sisältävät yksittäisen osan tiedot. Kuvailutiedot jaetaan niin monelle tasolle kuin koko julkaisun kuvailussa tarvitaan.

Kullakin tasolla kuvailun elementit merkitään samassa järjestyksessä ja samoja välimerkkejä käyttäen kuin yksiosaisissa julkaisuissa.

Monitasoista kuvailua voidaan käyttää:

a)  moniosaisen aineiston fyysisesti erillisten osien kuvailussa

Esim.

Kadonnutta aikaa etsimässä / Marcel Proust ; suom. Pirkko Peltonen ja Helvi Nurminen. – Helsingissä : Otava, 1984. – Alkuteos: Kadonnutta aikaa etsimässä.

1, Swannin tie /  suom. Pirkko Peltonen ja Helvi Nurminen. – Alkuteos: Du côté de chez Swann. –  245 s. ; 21 cm. - ISBN  951-1-07724-4.

5, Guermantesin tie 1 / suom. Inkeri Tuomikoski. –  412 s. ; 21 cm. – ISBN 951-1-08166-7.

 

b)  julkaisua täydentävien tai sen ohessa julkaistavien aineistojen kuvailussa (ks. 5.4, 5.4.3, 7.5)

Esim.

Index to the Victoria history of Hampshire and the Isle of Wight. – London : Constable, 1914. – 135 p. ; 32 cm

Saariselkä : retkeilyopas ja kartta / Joel Ahola. – Helsinki : Karttakeskus, 2011. – 109 s. : kuv. kartt. ; 22 cm + karttaliite (86 x 80 cm, taitettuna 22 x 10 cm)

Saariselkä : retkeilyoppaan kartta = friluftskarta = outdoor map 1:50000

 

c) audiovisuaalisen aineiston eri osien kuvailussa 

Esim.

Teksti: ei välinettä + video

Neljä ja puoli sukupolvea : Thominvestin tarina / Laura Puro, Veijo Åberg. - Helsinki :   Thominvest, 2011. - 231 s. : kuv. ; 28 cm + DVD-videolevy.

DVD-videolevy: Kaupantekijät ; Thominvestin 100 vuotta 1911–  2011.

Kun tiedetään, että monografian eri osien ilmestymisien myötä julkaisuvuodet  ja –paikat vaihtuvat, ne merkitään  ilmaisuilla [Julkaisupaikka vaihtelee] : [kustantaja vaihtelee] tai samansisältöisesti  muilla kielillä.

Kun kaikki monografian osat ovat ilmestyneet, merkitään ensimmäinen ja viimeinen julkaisuvuosi ensimmäiselle tasolle (ks. 4.3.10 ja alueen 4 välimerkitysmalli G). Tämän jälkeen yksittäiset julkaisuvuodet merkitään kukin asiaan kuuluviin paikkoihin.

Laajuusmerkintö tehdään vasta kun monografian kaikki osat ovat kuvailtu.

Monitasoisen kuvailun lisäksi osista koostuvaa julkaisua voidaan kuvailla lisäksi myös seuraavilla tavoilla:

  1. päänimekkeestä tehdään yhteinen kaikille julkaisun osille ja osien nimekkeistä tehdään huomautus (ks. 7.7)
  2. yksittäisen osan nimeke muodostaa päänimekkeen,  ja kaikille osille yhteinen nimeke merkitään sarja-alueelle (ks. 6.5)
  3. päänimeke muodostuu osien yhteisestä nimekkeestä sekä jokaisen osan omasta nimekkeestä (1.1.3.7 ja 1.1.5.3)
  4. julkaisun osat kuvaillan osakohteina