Alue 8 Julkaisun tunniste- ja saatavuustiedot

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

8. JULKAISUN TUNNISTEEN JA SAATAVUUSTIETOJEN ALUE

 

Johdantohuomautus

Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä saatavuustiedot. Elementit on määritelty sanastossa.

Julkaisun tunniste on mikä tahansa julkaisuun yhdistetty ja kansainvälisen standardin mukainen numeerinen tai aakkosnumeerinen tunnus, kuten International Standard Book Number (ISBN) tai International Standard Serial Number (ISSN) tai julkaisijan antama tunnus.

Kun julkaisulla on useampi tunnus ja useamman tunnuksen sisällyttäminen tietueeseen katsotaan tärkeäksi luettelon käyttäjien kannalta, aluetta voidaan toistaa.

Julkaisulla voi olla useampi kuin yksi tunnus useammasta syystä, esimerkiksi

a) kun julkaisu on ilmestynyt useammassa kuin yhdessä muodossa tai sillä on useita kustantajia, tuottajia, jakajia, jne. tai
b) kun julkaisun yksittäisillä osilla on omat tunnisteet julkaisukokonaisuuden tunnisteen lisäksi.

Kummassakin tapauksessa merkitään ensin se tunniste, joka erityisesti identifioi kuvailtavan julkaisun. Muut tunnisteet (esim. muille ulkoasuille, toiselle julkaisukokonaisuudelle tai toisille kustantajille kuuluvat) ilmoitetaan yleensä seuraavina, toistamalla alue.

Jos julkaisussa on sen bibliografiseen historiaan liittyviä tunnisteita (esim. edellisten painosten ISBN-tunnuksia, äänitteen edellisen osan tavaramerkki ja numero), niitä ei merkitä alueelle 8. Jos niitä pidetään tärkeinä luettelon käyttäjille, ne voidaan merkitä huomautusalueelle 7.

Sisältö

8.1 Tunniste
8.2 Avainnimeke (jatkuvat julkaisut)
8.3 Saatavuustieto

Välimerkitysmalli

A. Tunnisteen ja saatavuustietojen aluetta edeltää piste, tyhjämerkki, ajatusviiva, tyhjämerkki (. — ).
B. Avainnimekettä edeltää tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki ( = ).
C. Saatavuustietoa edeltää tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki ( : ).
D. Lisämääre, joka liittyy joko tunnisteeseen tai saatavuustietoon, merkitään kaarisulkeisiin ( ( ) ).
E. Jokaista seuraavaa tunnistetta ja saatavuustietomerkintöä edeltää piste, tyhjämerkki, ajatusviiva, tyhjämerkki (. — ). Jos alueet selvästi erottuvat toisistaan pykälänumeroinnin, typografian tai sisennyksen avulla, voidaan välimerkkiyhdistelmä piste, tyhjämerkki, ajatusviiva, tyhjämerkki jättää pois tai korvata merkitsemällä piste edeltävä alueen loppuun.

Esim.

. — ISSN = avainnimeke
. — ISSN = avainnimeke : saatavuustieto
. — ISSN = avainnimeke : saatavuustieto (lisämääre)
. — ISBN
. — ISBN (lisämääre)
. — ISBN (lisämääre ; lisämääre)
. — ISBN : saatavuustieto (lisämääre)
. — ISBN (lisämääre) : saatavuustieto
. — ISMN (lisämääre)
. — Tuotenumero (lisämääre) : saatavuustieto
. — Laatan numero (lisämääre): saatavuustieto
. — Tavara- tai tuotemerkki (lisämääre)
. — Saatavuustieto

Sovittu tiedonlähde

Mikä tahansa lähde.