Alue 7 Huomautusalue

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

7 HUOMAUTUSALUE

Johdantohuomautus

Huomautusalue sisältää kuvailutietoa, jota ei ole merkitty muille kuvailun alueille, mutta jota pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille. Huomautukset täydentävät ja tarkentavat muiden alueiden kuvailua, ja ne voivat koskea mitä tahansa kuvailtavaan aineistoon liittyvää seikkaa. Huomautukset voivat myös antaa tietoa aineiston bibliografisesta historiasta ja sen suhteista muihin aineistoihin.

Kun huomautuksessa viitataan toiseen aineistoon, aineiston tunnistamista varten täytyy olla riittävästi tietoja.  Tiedot vaihtelevat aineiston ja kontekstin mukaan. Kun viitataan jatkuviin julkaisuihin, viitteen muoto voi olla avainnimeke ja ISSN-tunnus. Muissa tapauksissa viite voi koostua päänimekkeestä, johon liitetään vastuullisuusmerkintö tai muita bibliografisia tietoja.

Huomautukset voidaan ryhmittää kuvailusääntöjen alueiden mukaan.

Lisäksi voidaan tehdä huomautuksia, jotka eivät vastaa mitään bibliografisen kuvailun aluetta.

Erikseen mainittuja tapauksia lukuun ottamatta huomautukset ovat vapaaehtoisia ja niiden järjestys voidaan valita vapaasti. Kaksi tai useampia huomautuksia voidaan yhdistää luetteloivan yksikön harkinnan mukaan.

Sisältö

7.0 Sisältötyypin ja mediatyypin aluetta koskevat huomautukset sekä muut aineistotyyppiä koskevat huomautukset
7.1 Nimeke- ja vastuullisuusaluetta koskevat huomautukset
7.2 Painosaluetta ja julkaisun bibliografista historiaa koskevat huomautukset
7.3 Huomautukset, jotka koskevat tietyille aineisto- tai julkaisutyypeille ominaisten tietojen aluetta
7.4 Julkaisu-, tuotanto- ja jakelutietojen aluetta koskevat huomautukset
7.5 Fyysisen kuvailun aluetta koskevat huomautukset
7.6 Sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun aluetta koskevat huomautukset
7.7 Sisältöä koskevat huomautukset
7.8 Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen aluetta koskevat huomautukset
7.9 Huomautukset kuvailun perustana olevasta numerosta, osasta, versiosta jne.
7.10 Muut huomautukset
7.11 Huomautukset käsillä olevasta kappaleesta

Välimerkitysmalli

Kuvailun alueita edeltävä välimerkitys on esitetty kohdassa A.3.2. Kukin huomautus erotetaan seuraavasta huomautuksesta välimerkkiyhdistelmällä piste, tyhjämerkki, ajatusviiva, tyhjämerkki (. — ). Nämä jätetään pois tai korvataan pisteellä, kun kukin huomautus merkitään omaksi kappaleekseen.
Huomautusalueella suositellaan alueiden 1-6 sovitun välimerkityksen käyttöä; esimerkiksi nimekettä erottaa vastuullisuusmerkinnöstä yhdistelmä tyhjämerkki, vinoviiva, tyhjämerkki ( / ). Huomautuksen sisällä eri alueita koskevat tiedot erotetaan toisistaan pisteellä ja tyhjämerkillä.
Kun jatkuvan julkaisun avainnimeke ja ISSN merkitään huomautusalueelle, niitä erottavat tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki ( = ). Kun merkitään päänimeke ja ISSN, ISSN-tunnusta edeltää pilkku ja tyhjämerkki (, ).

Sovittu tiedonlähde

Mikä tahansa lähde.