Alue 6 Sarjan ja moniosaisen monografian alue

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

6 SARJAN JA MONIOSAISEN MONOGRAFIAJULKAISUN ALUE 

Johdantohuomautus

Sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun alue sisältää sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun päänimekkeen, rinnakkaisnimekkeen, muun nimeketiedon, vastuullisuusmerkinnön, standarditunnuksen ja numerointitiedot.

Sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun aluetta käytetään, kun kuvailtava julkaisu kuuluu laajempaan kuvailun kohteeseen: sarjaan, alasarjaan tai moniosaiseen monografiajulkaisuun.

Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota termien "yhteisnimeke" ja "epäitsenäinen nimeke" selityksiin kuvailuohjeissa. Nämä termit kattavat:
a) yhteisnimeke, johon liittyy lohkosarjan nimeke
b) pääsarja, jolla on alasarja
c) yhteisnimeke, johon liittyy moniosaisen monografiajulkaisun epäitsenäinen nimeke.

Kun julkaisu kuuluu useampaan kuin yhteen laajempaan kuvailun kohteeseen, tehdään alueelle 6 useampi merkintö. Merkintöjen järjestyksen ratkaisee alueen tiedonlähteiden järjestys. Jos nämä ovat samanarvoisia, noudatetaan valitussa tiedonlähteessä olevaa tietojen järjestystä.

Jatkuva julkaisu tai moniosainen monografiajulkaisu voivat olla osa laajempaa sarjaa.

Sisältö

6.1 Sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun päänimeke
6.2 Sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun rinnakkaisnimeke
6.3 Sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun muu nimeketieto
6.4 Sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun vastuullisuusmerkintö
6.5 Sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun standarditunnus
6.6 Sarjan ja moniosaisen monografiajulkaisun sisäinen numerointi

Välimerkitysmalli

A. Sarja-aluetta edeltää piste, tyhjämerkki, ajatusviiva, tyhjämerkki (. — ).
B. Kukin sarjamerkintö ympäröidään kaarisulkeilla (( )).
C. Toista ja jokaista seuraavaa sarjamerkintöä edeltää tyhjämerkki.
D. Jokaista rinnakkaisnimekettä tai muuta rinnakkaista merkintöä edeltää tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki ( = ).
E. Jokaista muuta nimeketietoa edeltää tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki ( : ).
F. Ensimmäistä vastuullisuusmerkintöä edeltää tyhjämerkki, vinoviiva, tyhjämerkki ( / ).
G. Jokaista seuraavaa vastuullisuusmerkintöä edeltää tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki
( ; ), paitsi jos merkintöjen katsotaan muodostavan yhden ilmauksen.
H. Standarditunnusta edeltää pilkku, tyhjämerkki (, ).
I. Sarjan sisäistä numerointia edeltää tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki ( ; ).
J. Lohkosarjan tai alasarjan merkkiä tai yhteisnimekettä seuraavaa epäitsenäistä nimekettä edeltää piste, tyhjämerkki (. ).
K. Epäitsenäistä nimekettä, joka seuraa lohkosarjan, alasarjan tai moniosaisen monografiajulkaisun merkkiä, edeltää pilkku, tyhjämerkki (, ).

Esim.:

. — (Ensimmäisen sarjan päänimeke) (Toisen sarjan päänimeke)
. — (Sarjan päänimeke = Sarjan rinnakkaisnimeke)
. — (Sarjan päänimeke / sarjan vastuullisuusmerkintö ; sarjan sisäinen numerointi)
. — (Sarjan päänimeke : sarjan muu nimeketieto / sarjan vastuullisuusmerkintö ; sarjan sisäinen numerointi)
. — (Sarjan päänimeke, ISSN-tunnus ; sarjan sisäinen numerointi)
. — (Yhteisnimeke. Lohkosarjan, alasarjan tai moniosaisen monografiajulkaisun merkki, Epäitsenäinen nimeke)
. — (Yhteisnimeke. Epäitsenäinen nimeke = Rinnakkainen yhteisnimeke. Rinnakkainen epäitsenäinen nimeke)
. — (Sarjan päänimeke, ISSN-tunnus ; sarjan sisäinen numerointi = sarjan rinnakkainen sisäinen numerointi)
. — (Sarjan päänimeke, ISSN-tunnus ; sarjan sisäinen numerointi = Sarjan rinnakkaisnimeke ; sarjan rinnakkainen sisäinen numerointi)
. — (Sarjan nimeke. Alasarjan nimeke ; alasarjan sisäinen numerointi)
. — (Sarjan nimeke. Alasarjan nimeke / alasarjan vastuullisuusmerkintö, alasarjan ISSN-tunnus ; alasarjan sisäinen numerointi)
. — (Moniosaisen monografiajulkaisun päänimeke, ISBN-tunnus ; moniosaisen monografiajulkaisun sisäinen numerointi)

Sovitut tiedonlähteet

Painetut tekstijulkaisut ja nuottijulkaisut:
Sarjan nimiösivu, nimiösivu, ensimmäinen nuottisivu, muu esiö, kolofoni, kansi, julkaisun muut osat

Vanhat monografiajulkaisut:
Sarjan nimiösivu, nimiösivu

Painettu kartta-aineisto, moniviestimet, äänitteet, videotallenteet, kuvat ja liikkuva kuva sekä elektroninen aineisto:
Julkaisu itse, pakkaus, liiteaineisto

Sovittu tiedonlähde on sarjan tai moniosaisen monografiajulkaisun nimiösivu. Jos nimiösivua ei ole, valitaan kohdassa A.4.2 määritelty sovittu tiedonlähde. Jos muualta kuin sovituista tiedonlähteistä otettu tieto merkitään, se merkitään hakasulkeissa alueelle 6.