Alue 5 Fyysisen kuvailun alue (ulkoasutiedot)

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

5 FYYSISEN KUVAILUN ALUE (ULKOASUTIEDOT)

Johdantohuomautus

Fyysisen kuvailun alue sisältää tiedot aineiston laajuudesta, muut ulkoasutiedot, kokomerkinnön ja tiedot liiteaineistosta. Näiden elementtien määritelmät ovat Sanastossa (liite E).

Fyysisen kuvailun kohteena on aineisto siinä muodossa, jossa se on julkaistu. Vaikka aineistoa olisi muokattu julkaisemisen jälkeen (esim. sidottu tai karsittu), merkitään alueelle 5 alkuperäisen aineiston mukaiset tiedot. Muunneltuja tietoja pidetään käsillä olevaan kappaleeseen liittyvinä ja ne merkitään alueelle 7 (ks. 7.11).

Vanhat monografiajulkaisut

Fyysisen kuvailun tarkoitus on mahdollistaa julkaisun identifiointi merkitsemällä julkaisun bibliografinen koko, sivujen tai lehtien kokonaismäärä ja järjestys sekä, mahdollisuuksien mukaan, liitelehtien ja myöhemmin lisättyjen korvaavien lehtien määrä ja julkaisuun kuuluva liiteaineisto. Lisäksi tarkoituksena on antaa yksiselitteinen ohje, miten voidaan viitata tiettyihin sivuihin tai lehtiin.

Fyysinen kuvailu perustuu julkaisun arkkivihkojen ja näiden väliin lisättyjen liitelehtien kokonaismäärään siinä muodossa, jossa kustantajan oletetaan sen julkaisseen.

Sisältö

5.1 Aineiston laajuus
5.2 Muut ulkoasutiedot
5.3 Koko
5.4 Liiteaineisto

Välimerkitysmalli

A. Kuvailun alueita edeltävä välimerkkiyhdistelmä, ks. A.3.2
B. Ensimmäistä muuta ulkoasumerkintöä edeltää tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki ( : ).
C. Kokomerkintöä edeltää tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki ( ; ).
D. Jokaista liiteaineistomerkintöä edeltää tyhjämerkki, plusmerkki, tyhjämerkki ( + ).
E. Laajuus, muut ulkoasutiedot ja liiteaineiston koko, jos se merkitään, merkitään kaarisulkeisiin ( ( ) ).

Esim.

. — Aineiston erityismääre (laajuus) ; koko
. — Aineiston erityismääre (laajuus) : muu ulkoasumerkintö ; koko + liiteaineistomerkintö (liiteaineiston laajuus : liiteaineiston muu ulkoasumerkintö ; liiteaineiston koko)

Vanhat monografiajulkaisut

Julkaisun muoto- ja/tai kokomerkintöä edeltää tyhjä, puolipiste, tyhjä ( ; ).

Mitat merkitään bibliografisen koon jälkeen kaarisulkeisiin (( )).

Sovittu tiedonlähde

Julkaisu itse