Alue 4 Julkaisu-, tuotanto- ja jakelutietojen alue

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

4 JULKAISU-, TUOTANTO- JA JAKELUTIETOJEN ALUE

Johdantohuomautus

Julkaisu-, tuotanto-, jakelu- ym. -tietojen alue käsittää kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikan; kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimen, julkaisu-, tuotanto- ja/tai jakeluajan, paino- ja/tai valmistuspaikan; painajan tai valmistajan nimen; ja paino- tai valmistusajan. Elementtien määritelmät ovat Hakemistossa.

Ilmaisun ”julkaisu, tuotanto, jakelu jne.” on tarkoitus kattaa kaikki aineiston kustantamiseen, julkaisemiseen, tuotantoon, jakeluun ja levitykseen liittyvä toiminta. Alueelle 4 merkitään myös tietoja, jotka liittyvät aineiston fyysiseen valmistamiseen, mutta nämä erotetaan julkaisu-, tuotanto- ja jakelutiedoista jne., vaikka sama henkilö tai yhteisö voi olla vastuussa molemmista. Kun sama henkilö tai yhteisö on vastuussa molemmista toiminnoista tai kun on epävarmaa, onko tietty henkilö tai yhteisö vastuussa vain toisesta toiminnosta, tehdään merkintö julkaisu-, tuotanto- ja jakelu- jne. tiedoista.

Vanhoissa monografiajulkaisuissa kustantajan, kirjakauppiaan, painajan ja jakajan funktioita ei useinkaan voida erottaa toisistaan. Ellei toisin ole osoitettu, termejä ”kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka” ja ”kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi” on käytetty viitattaessa kustantajan, kirjakauppiaan, painajan tai jakajan sijaintipaikkaan ja nimeen.

Sisältö

4.1 Kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka
4.2 Kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi
4.3 Julkaisu-, tuotanto- ja/tai jakeluaika
4.4 Paino tai valmistuspaikka
4.5 Painajan tai valmistajan nimi
4.6 Painoaika tai valmistusaika

Välimerkitysmalli

A. Kuvailun alueita edeltävä välimerkkiyhdistelmä, ks. A.3.2.
B. Toista tai seuraavaa paikkaa edeltää tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki
( ; ), paitsi jos toista tai sitä seuraavaa paikkaa edeltää yhdistävä sana tai ilmaus.
C. Jokaista kustantajan, tuottajan, jakajan jne. nimeä edeltää tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki ( : ), paitsi jos toista tai sitä seuraavaa kustantajan jne. nimeä edeltää yhdistävä sana tai ilmaus.
D. Rinnakkaista tietoa edeltää tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki ( = ).
E. Julkaisuaikamerkintöä edeltää pilkku, tyhjämerkki (, ).
F. Jatkuvan julkaisun ensimmäisen numeron, osan tai version julkaisuaikaa seuraava yhdysmerkki delete liittää sen viimeisen numeron, osan tai version julkaisuaikaan tai osoittaa, että julkaisu yhä ilmestyy.

G. Paino- tai tuotantopaikka, kirjanpainajan tai valmistajan nimi ja paino- tai valmistusaika merkitään samoihin kaarisulkeisiin (( )). Kuvailtaessa vanhaa monografiaa kirjanpainajatiedot merkitään kaarisulkeisiin, kun ne kirjataan kustantajatiedoista erillisinä. Sulkeiden sisällä käytetään samaa välimerkitystä kuin kohdissa B, C ja E.

Alueen elementtejä voidaan toistaa missä hyvänsä kyseiselle julkaisulle soveltuvassa järjestyksessä

Esim.

. — Kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja, julkaisuaika
. — Kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja ; kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja, julkaisuaika
. — Kustannus- tai tuotantopaikka ; kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja, julkaisuaika (paino- tai valmistuspaikka : kirjapaino tai valmistaja, painovuosi)
. — Kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja, julkaisuaika ; jakelupaikka : jakaja, jakeluaika
. — Kustannus- tai tuotantopaikka ; kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja, julkaisuaika (paino- tai valmistuspaikka ; paino- tai valmistuspaikka : kirjapaino tai valmistaja, painovuosi)
. — Kustannus- tai tuotantopaikka = rinnakkainen kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja, julkaisuaika
. — Kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja = rinnakkainen kustannus- tai tuotantopaikka : rinnakkainen kustantaja tai tuottaja, julkaisuaika
. — Jakelupaikka : jakaja, julkaisuaika (paino- tai valmistuspaikka : kirjapaino tai valmistaja, valmistusaika)
. — Kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja, julkaisuaika (paino- tai valmistuspaikka : kirjapaino tai valmistaja)
. — Kustannus- tai tuotantopaikka : kustantaja tai tuottaja : kustantaja tai tuottaja,  julkaisuaika
. — Jakelupaikka : jakaja, julkaisuaika
. — Kustannuspaikka : kustantaja ; tuotantopaikka : tuottaja, julkaisuaika ; jakelupaikka : jakaja, jakeluaika

Sovitut tiedonlähteet

Jostakin muusta kuin seuraavista sovituista tiedonlähteistä otetut tiedot merkitään hakasulkeisiin, jos ne merkitään alueelle 4. Kuitenkin, jos alueen eri elementit ovat saatavissa eri tiedonlähteistä, voi olla tarpeen yhdistää eri lähteistä saatuja tietoja.

Lähteiden tärkeysjärjestys on:

Painetut teksti- ja nuottijulkaisut

Nimiösivu, nuottijulkaisun ensimmäinen sivu, muu esiö, kansi, kolofoni, muut julkaisun osat

Vanhat monografiajulkaisut

Nimiösivu, nimiösivun vastine, kolofoni. 

Kartta-aineistot, moniviestimet, äänitteet, videotallenteet, kuvat ja liikkuva kuva ja elektroniset aineistot

Julkaisu itse, pakkaus, liiteaineisto.