Alue 2 Painosalue

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

2 PAINOSALUE

Johdantohuomautus                

Painosalueeseen sisältyvät painosmerkintö, rinnakkainen painosmerkintö, painoskohtaiset vastuullisuusmerkinnöt, lisätty painosmerkintö ja lisättyä painosmerkintöä seuraavat vastuullisuusmerkinnöt.

Sisältö

2.1 Painosmerkintö
2.2 Rinnakkainen painosmerkintö
2.3 Painoskohtaiset vastuullisuusmerkinnöt
2.4 Lisätty painosmerkintö
2.5 Lisättyä painosmerkintöä seuraavat vastuullisuusmerkinnöt

Välimerkitysmalli

A. Aluetta edeltävä välimerkitys, ks. A.3.2.
B. Jokaista rinnakkaista painosmerkintöä edeltää tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki ( = ).
C. Ensimmäistä painoskohtaista (tai lisättyä painosmerkintöä seuraavaa) vastuullisuusmerkintöä edeltää tyhjämerkki, vinoviiva, tyhjämerkki ( / ).
D. Jokaista seuraavaa painoskohtaista (tai lisättyä painosmerkintöä seuraavaa) vastuullisuusmerkintöä edeltää tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki ( ; ).
E. Lisättyä painosmerkintöä, joka seuraa joko painosmerkintöä tai painoskohtaista vastuullisuusmerkintöä, edeltää pilkku, tyhjämerkki (, ).

Esim.

. — Painosmerkintö
. — Painosmerkintö = rinnakkainen painosmerkintö
. — Painosmerkintö / vastuullisuusmerkintö
. — Painosmerkintö / vastuullisuusmerkintö ; toinen vastuullisuusmerkintö ; kolmas vastuullisuusmerkintö
. — Painosmerkintö / vastuullisuusmerkintö = rinnakkainen painosmerkintö / rinnakkainen vastuullisuusmerkintö
. — Painosmerkintö, lisätty painosmerkintö
. — Painosmerkintö / vastuullisuusmerkintö, lisätty painosmerkintö /
vastuullisuusmerkintö

Sovitut tiedonlähteet

Jostakin muusta kuin alla luetelluista lähteistä otetut tiedot merkitään painosalueelle hakasulkeisiin. Tiedonlähteet valitaan seuraavassa järjestyksessä:

Painetut tekstijulkaisut ja nuottijulkaisut:
Nimiösivu, ensimmäinen nuottisivu, muu esiö, kansi, kolofoni, muut kuvailun kohteen osat

Vanhat monografiajulkaisut:
Nimiösivu, nimiösivun vastine, kolofoni

Kartta-aineistot, moniviestimet, äänitteet, videotallenteet, kuvat ja liikkuva kuva sekä elektroniset aineistot:
Kuvailun kohde, pakkaus, liiteaineisto