Alue 1 Nimeke- ja vastuullisuus

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

KUVAILUN ELEMENTIT

1 NIMEKE- JA VASTUULLISUUSALUE

Pakollinen

Johdantohuomautus

Nimeke- ja vastuullisuusalue sisältää päänimekettä, rinnakkaisnimekettä ja muuta nimeketietoa sekä vastuullisuusmerkintöjä koskevat kuvailuohjeet. Elementit on määritelty sanastossa. Lisätietoja on jokaisen kuvailuelementin alussa.

Sisältö
1.1 Päänimeke
1.2 Rinnakkaisnimeke
1.3 Muu nimeketieto
1.4 Vastuullisuusmerkintö

Välimerkitysmalli

A. Kuvailualueita edeltävä välimerkitys, ks. A.3.2.
B. Jokaista rinnakkaisnimekettä tai muuta rinnakkaista merkintöä edeltää tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki ( = ).
C. Jokaista muuta nimeketietoa edeltää tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki ( : ), paitsi jos jokin julkaisussa esiintyvä sana tai ilmaus yhdistää toisen tai sitä seuraavan muun nimeketiedon aikaisempaan.
D. Ensimmäistä vastuullisuusmerkintöä, joka seuraa mitä nimekettä tahansa, edeltää tyhjämerkki, vinoviiva, tyhjämerkki ( / ).
E. Jokaista seuraavaa vastuullisuusmerkintöä edeltää tyhjämerkki, puolipiste,tyhjämerkki ( ; ), paitsi jos merkintöjä voidaan pitää yhtenä ilmauksena.
F. Yhteisnimekkeettömän kokoelman itsenäisten teosten nimekkeet erotetaan toisistaan välimerkkiyhdistelmällä piste, tyhjämerkki (. ), kun teoksilla on eri tekijät tai tekijää ei tunneta.
G. Yhteisnimekkeettömän kokoelman itsenäisten teosten nimekkeet erotetaan toisistaan välimerkkiyhdistelmällä tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki ( ; ), kun tekijä on sama.
H. Jos nimeke muodostuu yhteisnimekkeestä ja epäitsenäisestä nimekkeestä, yhteisnimekettä seuraavaa epäitsenäisen nimekkeen merkkiä tai epäitsenäistä nimekettä edeltää välimerkkiyhdistelmä piste, tyhjämerkki (. ).
I. Jokaista epäitsenäistä nimekettä, joka seuraa epäitsenäisen nimekkeen merkkiä, edeltää välimerkkiyhdistelmä pilkku, tyhjämerkki (, ).
J. Muuta nimeketietoa seuraavaa epäitsenäisen nimekkeen merkkiä tai epäitsenäistä nimekettä edeltää välimerkkiyhdistelmä piste ja tyhjämerkki (. ).

Esim.

Päänimeke
Päänimeke : muu nimeketieto
Päänimeke = Rinnakkaisnimeke
Päänimeke = Rinnakkaisnimeke : muu nimeketieto
Päänimeke : muu nimeketieto = Rinnakkaisnimeke : rinnakkainen muu nimeketieto
Päänimeke : muu nimeketieto = rinnakkainen muu nimeketieto
Päänimeke / vastuullisuusmerkintö
Päänimeke = Rinnakkaisnimeke / vastuullisuusmerkintö
Päänimeke = Rinnakkaisnimeke = Rinnakkaisnimeke / vastuullisuusmerkintö
Päänimeke : muu nimeketieto : muu nimeketieto / vastuullisuusmerkintö
Päänimeke / vastuullisuusmerkintö = rinnakkainen vastuullisuusmerkintö
Päänimeke / vastuullisuusmerkintö = Rinnakkaisnimeke / rinnakkainen vastuullisuusmerkintö
Päänimeke / vastuullisuusmerkintö ; toinen vastuullisuusmerkintö ; kolmas vastuullisuusmerkintö
Nimeke / vastuullisuusmerkintö. Nimeke / vastuullisuusmerkintö
Nimeke ; Nimeke / vastuullisuusmerkintö
Nimeke : muu nimeketieto ; Nimeke : muu nimeketieto / vastuullisuusmerkintö
Nimeke = Rinnakkaisnimeke ; Nimeke = Rinnakkaisnimeke / vastuullisuusmerkintö
Yhteisnimeke. Epäitsenäinen nimeke
Yhteisnimeke. Epäitsenäisen nimekkeen merkki, Epäitsenäinen nimeke
Yhteisnimeke. Epäitsenäisen nimekkeen merkki
Yhteisnimeke. Epäitsenäinen nimeke = Rinnakkainen yhteisnimeke. Rinnakkainen epäitsenäinen nimeke
Yhteisnimeke. Epäitsenäinen nimeke / vastuullisuusmerkintö
Yhteisnimeke : muu nimeketieto. Epäitsenäinen nimeke : muu nimeketieto
Yhteisnimeke. Epäitsenäinen nimeke : muu nimeketieto / vastuullisuusmerkintö = Rinnakkainen yhteisnimeke. Rinnakkainen epäitsenäinen nimeke : rinnakkainen muu nimeketieto / rinnakkainen vastuullisuusmerkintö

Sovitut tiedonlähteet

Julkaisusta muualta kuin sovitusta lähteestä löytyvä tieto merkitään alueelle 1 hakasulkeissa. Yksittäiset sääntökohdat rajoittavat sitä, mitä tietoja alueelle 1 saa merkitä.

Painetuissa tekstijulkaisuissa ja painetuissa nuottijulkaisuissa sovittu tiedonlähde on nimiösivu tai nimiösivun vastine.

Kaikissa muissa julkaisuissa tiedonlähteet ovat julkaisu itse, pakkaus, dokumentaatio ja muu liiteaineisto.