Alue 0 Sisältötyypin ja mediatyypin alue

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

ELEMENTTIEN MÄÄRITELMÄT

0 SISÄLTÖTYYPIN JA MEDIATYYPIN ALUE                                    Pakollinen 

Johdantohuomautus

Tietueen alussa oleva sisältötyypin ja mediatyypin alue kertoo, missä muodossa julkaisun sisältö on esitetty ja millä välineellä sisältö on käytettävissä ja siten auttaa luettelon käyttäjiä tunnistamaan ja valitsemaan sopiva julkaisu.

Sisältötyypin ja mediatyypin alue sisältää kaksi elementtiä, jotka valitaan annetuista listoista:
1) sisältötyyppi: yhdellä tai useammalla termillä kerrotaan julkaisun sisällön muoto, johon voidaan lisätä yksi tai useampi sisältötyypin tarkenne. Tämä määrittelee julkaisun tyypin tarkemmin, sen aistimellisen luonteen, ulottuvuudet ja/tai liikkeen mukanaolon tai puuttumisen.
2) mediatyyppi: tallennetyyppi tai tietoväline, jolla julkaisun sisältö on käytettävissä.

Sisältö
0.1 Sisältötyyppi
0.2 Mediatyyppi

Välimerkitysmalli

A Sisältötyypin tarkenteet merkitään kaarisulkeisiin välittömästi sisältötyypin jälkeen ( () ) .
B Jos sisältötyyppiin liitetään useampi tarkenne, edeltää jokaista ensimmäisen lisäyksen jälkeistä lisäystä tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki ( ; ).
C Mediatyyppiä edeltää tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki ( : ).
D Jos yhteen mediatyyppiin liittyy useampi sisältötyyppi, edeltää jokaista ensimmäisen sisältötyypin jälkeistä sisältötyyppiä piste ja tyhjämerkki (. ).
E Jos julkaisuun liittyy useampia erilaisia mediatyyppejä ja sisältötyyppejä, edeltää jokaista ensimmäisen sisältö- ja mediatyyppimerkinnön (sisältötyyppi : mediatyyppi) jälkeistä sisältö- ja mediatyyppimerkintöä tyhjämerkki, plus-merkki, tyhjämerkki ( + ).

Esim.

Sisältötyyppi (sisältötyypin tarkenne) : mediatyyppi
Sisältötyyppi (sisältötyypin tarkenne ; sisältötyypin tarkenne) : mediatyyppi
Sisältötyyppi. Sisältötyyppi (sisältötyypin tarkenne) : mediatyyppi
Sisältötyyppi (sisältötyypin tarkenne). Sisältötyyppi (sisältötyypin tarkenne) : mediatyyppi
Sisältötyyppi (sisältötyypin tarkenne) : mediatyyppi + Sisältötyyppi (sisältötyypin tarkenne) : mediatyyppi

Ensisijainen tiedonlähde

Itse julkaisu.