A 8 Painovirheet

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

A.8 Painovirheet

Julkaisussa olevat epätarkkuudet ja painovirheet jäljennetään sellaisinaan. Niiden jälkeen voidaan merkitä hakasulkeisiin "sic". Hakasulkeita edeltää ja seuraa tyhjämerkki ( [sic] ). Oikea kirjoitustapa voidaan lisätä hakasulkeissa, jolloin korjausta edeltää lyhenne "i.e." (id est, se on, tarkoittaa) tai sen vastine muulla kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä.

Esim.

Chansons créés et interprétés [sic]

The world in anger [i.e. danger]

Looser [i.e. Loser] takes all

The notted [i.e. noted] history of Mother Grim Barcelonette [i.e. Barcelonnette]

Golden Vienese [sic] waltzes compuesto por Luis de Bricñneo [i.e. Briceño]

Small busines [sic] encyclopedias

An hnmble [sic] address

To my loaing [sic] friend

Antiqvtates [i.e. Antiqvitates] Alstetenses et Palatinatvs Saxonici

Kätkälöinen [p.o. Kätkäläinen]

Vanhat monografiajulkaisut

Kun painaja on jättänyt tyhjän paikan myöhemmin käsin lisättäväksi ajatellulle alkukirjaimelle, lisätään kirjain hakasulkeissa, ja tieto lisäyksestä merkitään alueelle 7.

Esim.

[T]he true history of recent events
Huomautus: Painaja on jättänyt alkukirjaimelle tyhjän paikan

Kun tekstiin on jätetty tyhjä paikka myöhemmin käsin tehtäville päiväyksille, nimille tms., se osoitetaan hakasuluilla ja merkitään termillä ”tyhjä” tai jollain muulla vastaavalla, luettelointiyksikön valitsemalla termillä. Käsin tehdyistä lisäyksistä tyhjiin paikkoihin tehdään huomautus alueelle 7, tai ne kirjoitetaan hakasulkeisiin alueelle 1 ja alueelle 7 merkitään selittävä huomautus.

Esim.

Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen Stockholms Rådhus den [blank space] Junii 176[blank space]
Huomautus: Päiväys "19 Junii 1767" on kirjoitettu käsin nimiösivulle ja kokoelman y kappaleen x viimeiselle sivulle

tai

Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen Stockholms Rådhus den [19] Junii 176[7]
Huomautus: Hakasuluissa oleva päivämäärä on kirjoitettu käsin kokoelman y kappaleeseen x

Kun julkaisusta tunnetaan kappale, jossa painovirhe on korjattu, ja molemmat variantit kuvaillaan samassa tietueessa, otetaan kuvailun pohjaksi korjattu kappale. Tieto painovirheestä merkitään alueelle 7.

Esim.

Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor som fänad; jämte mycket annat, som kan tjena til förmon och nytta i åtskilliga hushålls-stycken.
Huomautus: Variantin nimekkeessä on painovirhe: "sjukdo-"/"domar"

. – Stockholm, : gedruckt bey Henr. C. Merckell, königl. Buchdr. im Grosz-Fürstenthum Finland., Anno 1721.
Huomautus: Julkaisutieto on otettu kolofonista. Variantin kolofonissa on painovirhe: "Stocholm"

Väärin päin painetut kirjaimet merkitään oikein päin, ja asia selitetään huomautusalueella.

Esim.

… virtue …
Huomautus: "r" sanassa virtue on painettu väärin päin.

Jatkuvat julkaisut

Kuvailuun ei jäljennetä päänimekkeessä olevia epätarkkuuksia ja painovirheitä.

Esim.

Housing starts
Alue 7: Nimeke ensimmäisessä numerossa: Housing sarts