A 6 Poisjättäminen ja lyhenteet

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

A.6 Pois jättäminen ja lyhenteet

A.6.1 Julkaisun tiedonlähteessä esiintyvät lyhenteet merkitään sellaisenaan. Alueen 1 tietoja ei lyhennetä.

Poikkeustapauksissa tiettyjen kuvailun elementtien lyhentäminen on sallittua elementin keskeltä tai lopusta, esim. pitkä päänimeke tai kausijulkaisun päänimeke, joka sisältää numerosta tai osasta toiseen vaihtuvan päiväyksen tai numeron (ks. 1.1.5.1). Tällaisissa tapauksissa pois jättäminen osoitetaan poistomerkillä ( … ).

Vanhat monografiajulkaisut

Käsikirjoitusperinteessä pitkiä ja usein esiintyviä sanoja on usein lyhennetty tai supistettu. Ne voidaan merkitä sellaisenaan tai avata mikä mahdollista. Avatut muodot merkitään hakasulkeisiin tai alueelle 7.

Esim.

Boetij viri celeberrimi de [con]solatio[n]e phylosophie liber : cu[m] optimo [com]me[n]to beati Thome

Dialogus beati Gregorij Pape : eiusq[ue] diaconi Petri in quattuor libros diuisus : de vita [et] miraculis patru[m] italicor[um] : [et] de eternitate a[n]imarum

Kun lyhennetyn tai supistetun muodon merkitys ei ole selvä, merkitään kysymysmerkki täydennetyn muodon jälkeen, esim. amico[rum?]. Kun merkitystä ei voida päätellä, merkitään kysymysmerkki hakasulkeisiin jokaisen lyhennetyn tai supistetun muodon yhteyteen, esim. amico[?], [?]s, tai teksti merkitään sellaisenaan.

A.6.2 Kun lyhennetään yksittäistä vastuullisuusmerkintöä, joka muodostuu useiden henkilöiden tai yhteisöjen nimistä (ks. 1.4.5.3), pois jättäminen merkitään poistomerkillä ja sovitulla lyhenteellä et al. (= et alii, ja muut) tai ei-latinalaisissa kirjoitusjärjestelmissä vastaavalla kyseisen kirjoitusjärjestelmän mukaisella ilmauksella. Lyhenne merkitään hakasulkeisiin.

A.6.3 Tietyt lyhenteet tehdään erityisten ohjeiden mukaan (esim. 4.1.14 ja 4.2.12).

A.6.4 Monissa kohdissa näissä säännöissä kehotetaan käyttämään "standardilyhenteitä" (esim. painosmerkinnössä, ks. 2.1.2) mainitsematta käytettävien lyhenteiden muotoa. Nämä lyhenteet eivät ole ohjeellisia, mutta kansainvälisiä tai kansallisia standardeja suositellaan käytettäväksi (Ks. Liite C).

Esimerkeissä käytetyt lyhenteet, lukuunottamatta kohtia A.6.2 ja A.6.3, ovat havainnollistavia, eivät ohjeellisia (ks. myös Liite D). Tiettyjä latinankielisiä lyhenteitä käytetään kansainvälisen bibliografisten tietojen vaihdon helpottamiseksi. Tällä vältetään tarve luoda termeille vastineita eri kielillä.

A.6.5 Alkukirjainlyhenteet ja akronyymit merkitään ilman välilyöntejä riippumatta siitä, miten ne on merkitty julkaisuun.

Esim.

Pel battesimo di  S.A.R. Ludovico ...

KL Ianuarius habet dies xxxi

Secundum usum S.R.E.

Prediche del M.R.P.C.M.

Usemmasta kuin yhdestä kirjaimesta koostuvia lyhenteitä käsitellään kuten erillisiä sanoja ja ne erotetaan edeltävästä ja seuraavasta sanasta tai alkukirjainlyhenteestä välilyönnein.

Esim.

Ph. D.

Mr J.J. Rousseau

Kun kaksi tai useampia erillisiä lyhenteitä, alkukirjainlyhenteitä jne. merkitään peräkkäin, ne erotetaan toisistaan välilyönnillä.

Esim.

par R.F. s. d. C.

M. J.P. Rabaut