A 5 Kuvailun kieli ja kirjoitusjärjestelmä

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

A.5 Kuvailun kieli ja kirjoitusjärjestelmä

Alueiden 1, 2, 3, 4 ja 6 elementit jäljennetään normaalisti julkaisusta ja siksi ne merkitään julkaisussa esiintyvillä kielillä ja/tai kirjoitusjärjestelmillä, mikäli tämä on käytännössä mahdollista. Näille alueille tehdyt lisäykset merkitään hakasulkeisiin tekstiyhteyden kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä, paitsi:
- sovitut lyhenteet (ks. A.6) ja lisäykset (ks. A.8, A.9);
- jakajan funktiomerkintö (ks. 4.2.5) ja lisäykset paino- tai valmistusaikaan (ks. 4.7.3) merkitään luettelointiyksikön käyttämällä luettelointikielellä tai kirjoitusjärjestelmällä.

Alueilla 5, 7 ja 8 käytettyjä ilmaisuja ei tavallisesti jäljennetä julkaisusta eikä näin ollen hakasulkeita tarvita osoittamaan lisäyksiä ym. Ilmaisut merkitään luettelointiyksikön käyttämällä luettelointikielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, paitsi:
- kun kartan suhdelukumittakaava on otettu julkaisun ulkopuolisesta tiedonlähteestä ja merkitään alueelle 3
- kun alkuteoksen nimeke tai varianttinimeke merkitään alueelle 7
- kun alueella 7 on suoria siteerauksia
- kun avainnimeke merkitään alueelle 8.

Muulla kuin luettelointiyksikön käyttämällä kirjoitusjärjestelmällä ilmestyneet julkaisut voidaan tarvittaessa kuvailla translitteroiden tai transkriboiden. Hakasulkeita ei käytetä. Jos kirjoitusjärjestelmä ei ole enää käytössä tai se ei ole sovellettavissa, tulee käyttää sopivaa vaihtoehtoista kirjoitusjärjestelmää, esim. kirkkoslaavin sijasta kyrillistä kirjaimistoa.

Vanhat monografiajulkaisut

Julkaisun oikeinkirjoitus säilytetään, mutta ligatuurit ja muut julkaisun ilmestymisen aikaiset kirjaintyypit ja diakriitit voidaan transkriboida niitä vastaaviin nykyisiin muotoihin, mikäli luettelointiyksiköllä ei ole käytössään vanhoja kirjainmuotoja. Kirjainten poikkeavista muodoista ei tehdä huomautusta silloin, kun oikeinkirjoitusta ei ole nykyaikaistettu. Tiedonlähteestä puuttuvia aksentteja tai muita diakriittejä ei lisätä. Isojen ja pienten kirjainten käytöstä ks. A.7. Luetteloivan yksikön tekemät lisäykset noudattavat nykyisiä oikeinkirjoitustapoja. Latinankielisistä lisäyksistä ks. A.6.6.