A 10 Puutteelliset kappaleet

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

A.10 Puutteelliset kappaleet

Vanhat monografiajulkaisut

ISBD antaa ohjeet täydellisten kappaleiden kuvailuun. Se ei anna ohjeita tapauksissa, joissa julkaisusta ei ole saatavilla täydellistä kappaletta tai joissa julkaisu on kuvailtava ilman täydellisen kappaleen bibliografisia tietoja. 

Täydellisten kappaleiden kuvailut, joissa on huomioitu painamisen aikana kirjaan tehtyjä muutoksia, kuten erilaisia uusia dedikaatioita (painettuja omistuskirjoituksia), virheellisten lehtien tilalle liitettyjä korvaavia lehtiä jne., eivät kuvaa painoksen kaikkia kappaleita.

Jos täydellistä kappaletta ei ole saatavilla, on yritettävä löytää täydellisen kappaleen kuvailutiedot, ja käsillä olevan kappaleen puutteet ja mahdolliset muut erityispiirteet merkitään alueelle 7. Mikäli täydellisen kappaleen tietoja ei löydy, kaikki luetteloijan olettama nimeke- ja vastuullisuusalueelle sijoitettu tieto merkitään hakasulkeisiin selittävän huomautuksen kanssa.

Kuvailuvaihtoehdot liitetään toisiinsa ”tai” --sanalla. Mikäli luetteloija ei kykene täydentämään tietueeseen jääviä puutteita, osoitetaan tyhjiksi jäävät paikat poistomerkillä hakasulkeissa ja lisätään selittävä huomautus. Kun täydellisen kappaleen laajuutta ei pystytä päättelemään, ilmoitetaan puutteellisen kappaleen laajuus kohdan 5.1.4.1.5 ohjeiden mukaan.