A 1 Soveltamisala, tarkoitus ja käyttö

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

A.1 Soveltamisala, tarkoitus ja käyttö

A.1.1 Soveltamisala

Suomalaiset kuvailusäännöt perustuvat kansainväliseen bibliografisen kuvailun ISBD-ohjeistoon (International Standard Bibliographic Description), joka on tarkoitettu kaikkien kirjastoaineistojen kuvailuun. Kuvailussa huomioidaan julkaisun sisältö, tallennusväline ja julkaisutapa. Sääntöjen tehtävänä on esittää
- julkaisujen kuvailulle ja tunnistamiselle asetetut vaatimukset
- kuvailun elementtien järjestys ja
- kuvailussa käytettävä välimerkitys.

Ohjeet on laadittu erityisesti kansallisia bibliografisia keskuksia varten ja tarkoitettu myös muille luettelointiyksiköille kuvailutiedon vaihtokelpoisuuden takaamiseksi.

A.1.2 Tarkoitus

ISBD-ohjeiston päätarkoitus on luoda säännöt maailmanlaajuisesti yhtenäiselle kuvailevalle luetteloinnille. Tavoitteena on helpottaa kansainvälistä bibliografisten tietueiden vaihtoa kansallisten bibliografisten keskusten kesken ja koko kansainvälisen kirjasto- ja informaatioyhteisön piirissä.

Erittelemällä bibliografisen kuvailun elementit ja määräämällä näiden elementtien keskinäisen järjestyksen ja niitä erottavan välimerkityksen kuvailusäännöillä pyritään
- tekemään eri lähteistä peräisin olevat tietueet vaihtokelpoisiksi, niin että tietueet voidaan helposti hyväksyä minkä tahansa maan kirjastoluetteloihin ja bibliografioihin
- auttamaan tietueiden tulkinnassa kielestä riippumatta
- auttamaan bibliografisten kirjausten muuttamisessa konelukuiseen muotoon, sekä
- parantamaan kuvailutiedon yhteensopivuutta semanttisen webin ympäristössä ja muiden kuvailustandardien kanssa.

A.1.3 Käyttö

Kuvailusäännöissä on ohjeet kaikille kuvailutiedoille, joita voidaan tarvita bibliografisen tiedon eri käyttötarkoituksiin.

Pakolliset kuvailuelementit on merkitty sanalla ”pakollinen” jokaisen elementin otsikon jälkeen. Tekstissä pakollisuutta ilmaisee sanamuoto ”merkitään”.

Suom. huom.: Suomessa kansallisena bibliografisena keskuksena toimii Kansalliskirjasto, jolla on päävastuu kaikkien maassa ilmestyvien julkaisujen kuvailusta. Kuvailuun sisällytetään kaikki kuvailun kohdetta koskevat pakolliset elementit. Tietueiden vaihtokelpoisuuden varmistamiseksi suositellaan, että tätä käytäntöä noudattavat myös muut kirjastot.

Kirjastojen lisäksi muutkin tahot voivat tuottaa bibliografisia tietueita. Tällaisia ovat esimerkiksi kulttuurilaitokset, kustantajat, tutkijat ja erilaiset muut yhteisöt.

ISBD-kuvailu muodostaa osan bibliografisesta tietueesta. Täydellinen bibliografinen tietue koostuu lisäksi hakutiedoista, asiasanoista ja luokkamerkinnöistä, jotka eivät sisälly kuvailusääntöihin. Hakutietoja, yhtenäistettyjä nimekkeitä jne. käsitellään Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-osassa. Asiasanat ja luokat löytyvät erillisistä sanastoista ja luokituskaavioista (ks. Kirjallisuusluettelo).

Viittaukset eivät ole osa julkaisun bibliografista kuvailua. Niitä koskevat ohjeet annetaan Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-osassa.

Kuvailusäännöt eivät myöskään anna ohjeita yksittäistä kokoelmaa koskevista tiedoista (aineiston sijainnista, varastotiedosta jne.). Nämä ovat paikallisia tietoja, jotka voidaan lisätä kuvailutietojen yhteyteen.

Kuvailtaessa julkaisua, jolla on useampien aineistotyyppien ominaisuuksia (esim. elektroninen karttasarja), on eri aineistotyyppien kuvailuohjeita yhdisteltävä niin, että kohteen kaikki ominaisuudet, mukaanlukien sisältö, tallennusväline, mediatyyppi ja julkaisutapa huomioidaan.