7.7 Huomautukset sisällöstä

Last modified by ankorhonen@hamk_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

7.7 Huomautukset sisällöstä

7.7.1 Huomautukset voivat koskea sisällysluetteloa tai muita julkaisun osia, kuten hakemistoja, sisäliitteitä, bibliografioita, diskografioita jne.

Jos audiovisuaalisen aineiston sisältämien yksittäisten teosten kestot mainitaan sisältöhuomautuksessa, ne merkitään heti bibliografisen kuvailun jälkeen.

Yleiset julkaisun sisällön luonteeseen ja soveltamisalaan liittyvät huomautukset, ks. 7.1.2.

7.7.2 Sisällysluettelo

Kokoomanimekkeisen teoksen sisältämien teosten nimekkeistä voidaan tehdä huomautus (ks. 1.1.4.3).

Esim.

. — Sisältö: The homecoming / by Harold Pinter. Chips with everything / by Arnold Wesker. Marching song / by John Whiting
. — Sisältö: Voluntary I and Te Deum ; Voluntary and Jubilate
. — Sisältö: Trap and guess ; Bumblebug ; Hidden treasures
. — Sisältö: CD-ROM data (1:29) ; The young person's guide to the orchestra (16:27) ; Extra audio examples (55:43)
. — Sisältö: Les secteurs sanitaires ; Ensemble des médecins spécialistes libéraux   par secteur sanitaire au 1.1.1979 ; Evolution de la densité des médecins libéraux par secteur sanitaire du 1.1.1976 au 1.1.1979
. — Sisältö: The fourth millenium / Henry Brant (9 min). Music for brass quintet / Peter Phillips (14 min)

. — Sisältö: Getting ahead of the game (81 fr.) ; Decisions, decisions (55 fr.) ; Your money (72 fr.) ; How to be a loser (65 fr.) ; The law and your pocketbook (70 fr.) ; The all-American consumer (63 fr.)
. — Sisältö: Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 / Wolfgang Amadeus Mozart (29 min). Klarinettenquintett B-Dur, op. 31 / Carl Maria von Weber (24 min, 14 s)

. Sisällysluettelo: Alkusanat  / Katja Forssén et al. Osa I, Köyhyys historiallisena ja muuttuvana ilmiönä: Köyhät ja kipeät : sosiaalinen kansalaisuus ja terveyspalveluiden saatavuus Suomessa 1990-luvulla / Minna Harjula. Maahanmuuttajakeskittymien sosiaalinen ympäristö kaupunkiköyhyyden ilmentäjänä : turkulaisten maahanmuuttajien ja kantaväestön kokemuksia / Jarkko Rasinkangas. "Ettei tarvitsisi roikkua milloin missäkin luukulla kerjäämässä" : tarveharkintainen sosiaaliturva köyhyysaiheisissa elämäntarinoissa / Tyyne Hakkarainen. Osa II, Lapsiperheiden ja yksinhuoltajien köyhyys: Katsaus taloudellisen niukkuuden ja suomalaisten lapsiperheiden hyvinvoinnin trendeihin vuosina 1995-2010 / Katja Forssén ...

Kirjasta skannattu kuva viimeisen esimerkin sisällysluettelosta

Moniosaiset monografiajulkaisut

Sisällysluettelo voi sisältää moniosaisen monografiajulkaisun eri osien numerointitietoja, nimekkeitä, vastuullisuus- ja laajuusmerkintöjä jne.

Esim.

. — Sisältö: Vol. 1, A midsummer night's dream ; Vol. 2, Henry IV
. — Sisältö: Pt. 1, The fellowship of the ring ; Pt. 2, The two towers ; Pt. 3, The return of the king
. — Sisältö: 1, Mixmatch / J. Broady and L.M. Tiems. Ollie the otter / Dana Brynner. 2, Capture the play / Paul Edelstein. Winner take all / Jennifer Drake
. — Sisältö: 1, 1985-1989 ; 2, 1990-1995
. — Sisältö: Pt. 1, The cause of liberty (24 min) ; Pt. 2, The impossible war (25 min)

Monitasoinen kuvailu, ks. liite A.

7.7.3 Huomautukset julkaisun muusta sisällöstä

Huomautuksia voidaan tehdä bibliografioista, hakemistoista ja muista luettelon käyttäjälle tärkeinä pidetyistä julkaisun osista.

Esim.

. — Bibliografia sivulla 291
. — Filmografia sivuilla 323-327
. — Sisältää hakemiston
. — Volyymien 1-25 (1927-1951) hakemistot volyymin 26 numerossa 1
. — Sisältää lauluhakemiston
. — Diskografia sivulla 291
. — Sisältää syventävän kirjallisuusluettelon
. — Summary in English: p. 143-146
. — Juoniselostus

Kartta-aineistot

Huomautuksia voidaan tehdä kartakkeista, kuvituksesta, jaksoista jne.

Esim.

. — Kolme kartaketta: Structural regions ; Topographical regions ; Erosional and depositional regions. Mittakaava 1:170 000 000, kartakkeiden koko noin 10 x 24 cm
. — Kartakkeet Pohjois- ja Etelänapa-alueista, koko: halkaisija 8 cm
. — Kuvitus: vasemman yläkulman kartussissa koristeellinen teksti; kartan reunoilla kuvia maailman kansoista ja Eurooppaa, Aasiaa, Afrikkaa ja Amerikkaa esittävät allegoriat
. — Sisältää kuvailevan hakemiston, tekstiä ja värikuvia erilaisista poijuista, laivoista, majakoista, kaloista, linnuista, levälajeista, merivuokoista ja koralleista sekä 9 paikalliskarttaa
. — Kartakkeet mittakaavassa 1:50 000: Pariisi, Madrid, Bern, Amsterdam, Lontoo
. — Kartakkeet hakemistoineen: Plant City, Brandon Area, Apollo Beach, Del Webb's Sun City Center
. — Sisältää kartakkeet Liverpoolin ja Nottinghamin alueista, 3 matkailureittiä, välimatkataulukko, tekstiä ja mainoksia
. — Poikkileikkaukset A-B, C-D ja E-F kartan alamarginaalissa
. — Sisältää hakemiston
. — Kääntöpuolella: New map of South Hadley, Mass. Mittakaava: 1:15 000
. — Liitteenä Uudenmaan läänin kielikartta (1920)
. — Tekstiä, hakemistoja, värikuvia, luettelo matkailupalveluista ja radioasemista, reittien pituudet, moottoriteiden tietulliasemat, kuvakartta, kartta historiallisista kohteista ja paikallisia reittikarttoja joidenkin karttalehtien kääntöpuolella