7.4 Huomautukset julkaisu-, tuotanto-, jakelu- jne. tietojen alueesta

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

7.4 Huomautukset julkaisu-, tuotanto-, jakelu- jne. -tietojen alueesta

7.4.1 Nämä huomautukset voivat sisältää tietoja aineiston muista kustantajista, tuottajista, jakajista jne. sekä vaihtelevista ja epäsäännöllisistä julkaisu-, tuotanto-, jakelu- jne. -tiedoista ja muista aikamääreistä.

Esim.

. — Alkuperäiset julkaisutiedot peitetty liuskalla, jossa teksti: HumanitasVerlag, Zürich
. — Joissakin numeroissa julkaisijana myös: Heikki Waris -instituutti
. — Julkaisijana myös Svenska folkskolans vänner
. — Kustantajan nimi myöhemmin: Otavamedia oy
. — Esiössä vuosiluvut: 1941, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000
. — Ajankohta on merkitty kronogrammina
. — Cop. 1954, 1957, 1962, 1968
. — Teos on julkaistu vuonna 2002 Ranskassa järjestetyn ArchiLab-konferenssin yhteydessä
. — Vol. 4 julkaistu vuonna 1939, vol. 5 vuonna 1946
. — Jakajana myös Schauman Wood oy
. — Julkaisutiedot pakkauksen etiketissä: Taftville (Conn.) : MCD Software Associates
. — DVD-levy valmistunut v. 2009
. — Perustuu vuoden 1961 tilastoihin
. — Levyn keskiössä p1969
. — Yhdyspankin mainos
. — Julkaisupaikka “Cosmopoli” on kuvitteellinen, oikea paikka Frankfurt a.M., lähde: Weller, E. O., Falsche Druckorte, Bd. 1, s. 285
. — Julkaisijan nimi luetteloijan päättelemä typografian perusteella

Vanhat monografiajulkaisut

Kun julkaisu-, tuotanto-, jakelu- jne. -tiedot on saatu muualta kuin sovitusta tiedonlähteestä, käytetystä tiedonlähteestä tehdään huomautus.

Esim.

. — Julkaisijan nimi kolofonista

7.4.2 Muutokset julkaisu-, tuotanto-, jakelu- jne. -tietojen alueella

Kausijulkaisut ja moniosaiset monografiajulkaisut

Kustannuspaikan ja/tai kustantajan nimen muutoksesta voidaan tehdä huomautus, kun tietoa pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille. Huomautukseen voidaan liittää kyseisten osien numerointitiedot. Kun tiedoissa on tapahtunut useita muutoksia, voidaan tehdä yleinen huomautus (ks. 4.1.15, 4.2.13).

Esim.

. — Kustannuspaikka 1864-1865 Redwing [sic] (Minn.); 1865- Le Sueur (Minn.)
. — Vol. 5(1980)-vol. 8(1983) kustantaja: Suomen Akatemia
. — Kustannuspaikka vaihtelee
. — Kustantaja 2002-: Edita

Päivittyvät julkaisut

Aikaisemmista kustannuspaikoista ja/tai kustantajista, joita ei ole mainittu enää uudessa versiossa tai jotka ovat aikaisemmissa versioissa olleet eri muodossa, tehdään huomautus, jos tietoa pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille (ks. 4.1.15, 4.2.13).

Esim.

. — Aikaisemmat kustannustiedot: New York : McGraw-Hill, 1974-1975; South Hackensack (N.J.) : F.B. Rothman, 1976-1978