7.3 Huomautukset tietylle aineisto- ja julkaisutyypeille ominaisista tiedoista

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

7.3 Huomautukset tietyille aineisto- tai julkaisutyypeille ominaisista tiedoista

7.3.1             Matemaattiset tiedot (kartta-aineistot)

Matemaattisista tai kartografisista tiedoista, joita ei ole merkitty alueelle 3, voidaan tehdä huomautus.

Esim.

. — Alkuperäinen mittakaava noin 1:1 300
Toim. huom.: Mittakaava koskee ilmakuvan suurennosta
. — Kartassa pohjoinen oikealla
. — Nollameridiaani kulkee Ferron ja Pariisin kautta
. — Kohokartta korkeuskäyrin, varjostuksin ja kaltevuuksin esitettynä
. — Kohokartassa syvyydet esitetty korkeuskäyrien avulla
. — Kohokartta kuvituksin ja varjostuksin esitettynä. Syvyydet on esitetty luotauksin ja korkeuskäyrin.
. — Luotaukset syleinä

7.3.1.1 Tähtikarttoja luetteloitaessa merkitään matemaattisten tietojen ensimmäiseksi huomautukseksi tieto magnitudista eli tähtien suuruusluokasta. Merkintöä rajamagnitudi (tai vastaavaa merkintöä muulla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä) seuraa numeroarvo joka on korkeintaan 22.

Esim.

. — Rajamagnitudi 3.5

7.3.1.2 Ilmakuva- ja kaukokartoitusaineistoa kuvailtaessa merkitään matemaattisten tietojen alueelle ensimmäiseksi huomautukset, jotka ovat ominaisia tälle aineistotyypille.

Esim.

. — f6.016 tuumaa, korkeus (alunperin) 8000 jalkaa
Toim. huom.: Mittakaava koskee ilmakuvan suurennosta.
. — f5.944 tuumaa, korkeus 12000 jalkaa

7.3.1.3 Digitaaliset kartta-aineistot

Tiedoista, joita ei ole merkitty alueelle 3 voidaan tehdä huomautus. Se voi koskea esim. digitaalista graafista esitystapaa, topologiaa tai paikkatietoa.

Digitaalisista kartta-aineistoista voidaan merkitä tietojen tyyppi (rasteri, vektori, piste), kohdetyyppi (piste, viiva, polygoni, pikseli), paikkatietoa ilmaisevien kohteiden lukumäärä ja formaatin nimi (esim. digital transfer information).

Tietotyyppi. Elektronisessa kartta-aineistossa kohteiden mallintamiseen käytetty tietorakenne (esim. rasteri, vektori, piste).

Kohdetyyppi. Elektronisessa kartta-aineistossa käytetty piste-, rasteri ja/tai vektorimuotoisten kohteiden tyypit. Eri tyypit erotetaan pilkuilla.

Kohteiden lukumäärä.

     Pisteiden/vektorien lukumäärä. Elektronisessa kartta-aineistossa käytettyjen piste- tai vektorimuotoisten kohteiden tai kunkin kohdetyypin kohteiden lukumäärä.

     Rasterikuva-alkioiden (pikselien) lukumäärä. Elektronisessa rasteriaineistossa rivien x sarakkeiden x vokseleiden (kolmiulotteisten pikseleiden) lukumäärä. Rivi- ja sarakemääriä käytetään kaksiulotteisissa rasteriaineistoissa. Vokseleita käytetään kolmiulotteisissa rasteriaineistoissa.

Formaatti. Elektronisen aineiston tallennusformaatin nimi ja versio.

Esim.

Piste : pistemäinen kohde
Rasteri : pikseli
Rasteri : pikseli; TIFF
Vektori: piste, viiva, polygoni; ARC/INFO export, versio 1.0
Vektori: taiteviiva (70)
Maantieteellinen järjestelmä: koordinaatit; desimaaliasteet

Elektronisen kartta-aineiston resoluutio voidaan merkitä. Se merkitään pienimmän erotettavissa olevan osan (yleensä pikselin tai kärkipisteen) kokona metreissä.

Esim.

. — Resoluutio: 1 pikseli = 20 m
. — Resoluutio: kahden kärkipisteen minimietäisyys: 5 metriä

7.3.2 Nuottijulkaisut: julkaisumuototieto

Vaihtelevista tai erikoisista aineiston eri osissa olevista julkaisumuototiedoista voidaan tehdä huomautus.

Esim.

. — Soolopianoäänestä puuttuu tieto julkaisumuodosta

7.3.3 Numerointiin liittyvät huomautukset (Jatkuvat julkaisut)

7.3.3.1 Tiedoista, joita ei ole merkitty alueelle 3, voidaan tehdä huomautus. Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa, miksi tietoja ei ole merkitty alueelle 3.

Esim.

. — Lakkautettuna v. 1939-1945
. — Numeroimaton sarja

7.3.3.2 Kun kuvailu on tehty muusta kuin ensimmäisestä numerosta tai osasta, ensimmäisen numeron tai osan numerointitiedosta voidaan tehdä huomautus, jos tieto siitä on saatavissa muista lähteistä. Jos kausijulkaisu on lakannut ilmestymästä, mutta viimeinen numero tai osa ei ole saatavilla, tämän numerointitiedosta voidaan tehdä huomautus (ks. 3.3).

Esim.

. — Alkanut: No. 1 (1968)
. — Lakannut: Vol. 1, no. 6 (Oct. 1974)
. — Lakannut vuoden 1982 volyymista
. — Alkanut: Vol. 1, no. 1 (May 1974); lakannut: Vol. 1, no. 6 (Oct. 1974)
. — Alkanut 1962 ja lakannut 1975.

7.3.3.3 Kuvailtaessa pääjulkaisusta riippuvaista suplementtia tai sisäliitettä pääjulkaisun numeroinnista voidaan tehdä huomautus.

Esim.

. — Suplementin no. 1(1983) vastaa pääjulkaisun numeroa: 10. évf. (1983) 1. sz.
Päänimeke: Külpolitika. English-language supplement.

7.3.3.4 Huomautuksia voidaan tehdä myös epäsäännöllisestä tai monimutkaisesta numeroinnista, jota ei merkitä numerointitietojen alueelle, tai muista numerointiin liittyvistä erikoisuuksista, jos tietoa pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille (ks. 3.3).

Esim.

. — Osasta julkaisuja puuttuu sarjan nimi ja numerointi
. — Ensimmäinen osa numeroimaton
. — Alkaa vuosittain numerosta 1
. — Vol. 29, no. 3 - vol. 39, no. 2 jäänyt pois numeroinnista