7.2 Huomautukset painosalueesta ja julkaisun bibliografisesta historiasta

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

7.2 Huomautukset painosalueesta ja julkaisun bibliografisesta historiasta

7.2.1 Painosalueen tiedonlähde

Painosmerkinnön tai painoskohtaisen vastuullisuusmerkinnön tiedonlähteestä voidaan tehdä huomautuksia.

Vanhat monografiajulkaisut

Kun painosta koskeva tieto on saatu muualta kuin sovitusta tiedonlähteestä tai nimeke- ja vastuullisuusaluetta edeltävästä sovitun tiedonlähteen osasta, lähteestä tehdään huomautus.

Esim.

. — Painostieto kolofonista

Elektroniset aineistot

Jos elektronisen aineiston painosmerkintö otetaan muualta kuin sovitusta tiedonlähteestä, tiedonlähteestä tehdään huomautus.

Esim.

. — Painosmerkintö tekstiliitteestä
. — Painosmerkintö levykkeen nimilapusta

7.2.2 Muutokset painosalueella

Kausijulkaisut ja moniosaiset monografiajulkaisut

Jos painostiedot ovat muuttuneet kuvailun perustana olleen numeron tai osan ilmestymisen jälkeen eikä muutos edellytä uutta kuvailua, muutoksista tehdään huomautus, jos sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille.

Päivittyvät julkaisut

Painostiedoista, joita ei ole uudessa versiossa tai jotka ovat aikaisemmissa versioissa olleet eri muodossa ja jotka eivät edellytä uutta kuvailua, tehdään huomautus, jos sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille (ks. A.2.7.2).

7.2.3 Julkaisun bibliografinen historia

Kuvailtavasta versiosta tai teoksen bibliografisesta historiasta voidaan tehdä huomautuksia.

Esim.

. — Alkuperäiset julkaisutiedot: London :  J. Tonson, 1747
. — Alkuperäiset julkaisutiedot: London : Collins, 1967
. — Alkuperäiset julkaisutiedot: Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1889
. — Alunperin ilmestynyt vuonna 1965
. — Aiemmat julkaisutiedot: The players of Null-A, London : Dodson, 1970; alkuperäiset julkaisutiedot: The pawns of Null-A, New York : Street and Smith, 1948
. — Aiemmat saatavuustiedot: CAS 675
. — Toisen laitoksen uusintapainos: London : [s.n.], 1760
. — Eripainos julkaisusta: Physical review ; 2nd series, vol. 70, no. 5-6, September 1 & 15, 1946
. — Jäljenne Nicolas Bereyn Pariisissa vuonna 1663 julkaisemasta kartasta
. — Näköispainos 4. painoksesta: Amsterdam : [s.n.], 1670. Vol. 1, 2. p. Vol. 2, 3. p. Vol. 3, 2. p.
. — Näköispainos 1. painoksesta: St. Omer : [s.n.], 1610
. — Näköispainos 1. painoksesta: Vienna : Österr. Bundesverlag, 1894
. — Perustuu Ludwig Bemelmansin saman nimiseen kirjaan
. — Perustuu Robert Louis Stevensonin teokseen The treasure of Franchard
. — Sovitus teoksesta Draculus. 1994
. — Uudistettu painos vuonna 1969 ilmestyneestä rainasta Maps and atlas survey
. — Toimitettu painos vuonna 1972 ilmestyneestä elokuvasta The miracle of Bali : a recital of music and dancing
. — Päivitetään viikoittain
. — Ohjelman ensimmäinen julkaisija Educational Software vuonna 1994
. — Vuonna 1989 ilmestyneen painetun julkaisun elektroninen versio
. — Digital reproduction of the publication issued in 1522
. — Alkuaan German Embassy Study
. — Tekstin aiemmin vuosina 1984 ja 1987 julkaistut osat digitoitu ja saatavissa verkossa
. — Pakkauksessa: Multimedia master version of the original 1985 two videodisc version
. — Perustuu terveyttä koskevaan haastattelututkimukseen 1996

7.2.4 Julkaisun suhteet muihin julkaisuihin

7.2.4.1 Käännökset

Kun kuvailtava teos on käännös, teoksen alkuperäisestä nimekkeestä tai tarvittaessa avainnimekkeestä ja ISSN-tunnuksesta tehdään huomautus (ks. myös 1.2.4). Jos tiedetään, että käännös on tehty tietystä laitoksesta, jolla on oma nimeke, se merkitään huomautukseen ensimmäiseksi. Myös alkuperäisen teoksen nimeke voidaan merkitä. Jos kuvailtavassa aineistossa on useita eri teoksia, käännöshuomautukset voidaan sisällyttää sisältöhuomautukseen.

Nimekkeen kieltä koskevista huomautuksista, ks. 7.1.2.2.

Eri kielillä samanaikaisesti ilmestyvistä laitoksista, ks. 7.2.4.3.

Esim.

. — Alkukielinen julkaisu: Reader’s digest, ISSN 0034-040
Päänimeke: Valitut palat
. — Alkukielinen julkaisu: Radiohimiâ = ISSN 0033-8311
Päänimeke: Soviet radiochemistry
. — Alkuteos: Five on Kirrin Island again
. — Alkuteos: Dissertatio physica de natura et remediis fulminum
. — Alkuteos: Kira kira hikaru; suomennettu englanninkielisestä käännöksestä: Twinkle twinkle
. — Alkuperäinen julkaisu: Radiohimiâ = ISSN 0033-8311
Päänimeke: Soviet radiochemistry

7.2.4.2 Uusintapainokset

Kun aineisto on tarkka jäljennös toisesta aineistosta (esimerkiksi näköispainos tai valokuvauksen (tai mikrokuvauksen) avulla tuotettu jäljennös painetusta julkaisusta, äänikasetilla oleva kopio äänilevystä tai videonauhalla oleva jäljennös elokuvasta, tai digitoitu versio), tehdään huomautus siitä, että kuvailtava aineisto on jäljennös (ks. A.2.5). Jäljenteen nimekkeestä poikkeava alkuperäinen nimeke ja julkaisutiedot merkitään. Myös alkuperäinen ilmestymistiheys voidaan merkitä.

Esim.

. — Uusintapainos kuukausittain ilmestyneestä julkaisusta, Paris : Librairie Rouquette
Alueilla 1-5: Le Banquet. — Reprod, [en fac-sim.]. — No 1 (mars 1892)-no 8 (mars 1893). — Genève : Slatkine, 1971. — 23 cm.
. ---  Uusintapainos kuukausittain ja myöhemmin kerran kahdessa kuukaudessa ilmestyneestä julkaisusta, Paris: H. Lemoine
Alueilla 1-5: Le Pianiste : [journal spécial, analytique et instructif]. — [Reprod, en facsim.]. — 1 (1833/34)-2 (1834/35). — Genève : Minkoff, 1972. — Portr. ; 31 cm.
. — Mikrojäljenne. Alkuperäinen: xiv, 624 s.

7.2.4.3 Erilaiset painokset

Kun kuvailtavasta aineistosta ilmestyy samanaikaisesti kaksi tai useampia erikielisiä ja/tai sisällöltään osittain eroavia painoksia, muiden painosten nimekkeistä tehdään huomautus. Jos muiden painosten nimiä ei tiedetä, tai jos aineisto ilmestyy niin monena painoksena, ettei kaikkien nimiä voida merkitä, tehdään yleinen huomautus.

Esim.

. — Painokset kahdeksalla kielellä
. — Ruots. painos: Skatteförfattningarna,  ISSN 0586-898X
Päänimeke: Verolait
. — Puoli kaupunkia -lehdellä useita painoksia Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla  – Julkaisusta ilmestyy myös isotekstisiä versioita, 2007 myös ruotsinkielinen painos
. — English edition of: Bulletin critique du livre français = ISSN 0007-4209
Päänimeke: New French books

7.2.4.4 Julkaisu, jolla on suplementteja, sisäliitteitä tms.

Kun julkaisulla on yksi tai useampia suplementteja ja/tai sisäliitteitä, näiden nimekkeistä (tai tarvittaessa avainnimekkeistä ja ISSN-tunnuksista) voidaan tehdä huomautus.

Esim.

. — Suplementti:  Koetoiminta ja käytäntö
Päänimeke: Maaseudun tulevaisuus
. — Vuosittain ilmestyy englanninkielinen suplementti: Nordic studies on alcohol and drugs 
Päänimeke: Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift

Kun suplementteja on useita, niistä voidaan tehdä yleishuomautus.

Esim.

. — Useita suplementteja vuodessa

7.2.4.5 Julkaisu on toisen suplementti tai sisäliite

Kun julkaisu on toisen julkaisun suplementti tai sisäliite, pääjulkaisun nimekkeestä (tai tarvittaessa avainnimekkeestä ja ISSN-tunnuksesta) tehdään huomautus.

Esim.

. — Pääjulkaisu: Univers
Päänimeke: Ostiensis
. — Pääjulkaisu: La lettre du maire = ISSN 0395-0182
Päänimeke: La lettre du maire (Paris). Textes et documents
. — Pääjulkaisu : Maaseudun Pellervo
Päänimeke: Terve eläin

7.2.4.6 Muita suhteita

Myös muita huomautuksia aineistojen välisistä suhteista voidaan tehdä, kunhan aineistojen suhteet ja nimekkeet (tai tarvittaessa avainnimekkeet ja ISSN-tunnukset) eritellään.

Kun useita aineistoja julkaistaan yhdessä, jokainen aineisto kuvaillaan erikseen. Kuhunkin kuvailuun tehdään huomautus yhdessä julkaisemisesta.

Esim.

. — Ilmestyy vuorovuosina Julkku-lehden kanssa
Päänimeke: Äpy
. — Julkaistu yhdessä teoksen Sugar industry abstracts kanssa
Päänimeke: La sucrerie belge ...
. — Julkaistu yhdessä teoksen La sucrerie belge kanssa
Päänimeke: Sugar industry abstracts ...
. — Julkaistu teoksessa Driftwood Public Library gazette Volyymista 4, numerosta 1 alkaen
Päänimeke: Newsletter / Friends of Driftwood Public Library
Toim. huom.: Aiemmat numerot julkaistu erikseen

7.2.4.7 Jatkuvien julkaisujen suhteet

7.2.4.7.1 Jatkuminen

Kun jatkuva julkaisu on toisen jatkuvan julkaisun seuraaja, tehdään huomautus aikaisemman julkaisun eli edeltäjän nimekkeestä (tai avainnimekkeestä ja ISSN-tunnuksesta) seuraavassa muodossa: ”Edeltäjä:”

Esim.

. — Edeltäjä: Auran haarikka
Päänimeke: Aura tiedotus
. — Edeltäjä: Raportteja / Turun kaupungin historiallinen museo, ISSN 0358-3791
Päänimeke: Raportteja / Turun maakuntamuseo
. ---  Edeltäjä: Monthly Scottish news bulletin = ISSN 0307-5273
Päänimeke: Pointer

Kun jatkuvaa julkaisua jatkaa toinen jatkuva julkaisu, seuraajan nimekkeestä (tai avainnimekkeestä ja ISSN-tunnuksesta) tehdään huomautus: ”Seuraaja:"

Esim.

. — Seuraaja: Aura tiedotus = ISSN 0356-0309
Päänimeke: Auran haarikka
. — Seuraaja: Haarikka = ISSN 0357-0819
Päänimeke: Aura tiedotus

7.2.4.7.2 Yhdistyminen

Kun jatkuva julkaisu on kahden tai useamman jatkuvan julkaisun yhdistymisen tulos, aikaisempien jatkuvien julkaisujen nimekkeistä (tai avainnimekkeistä ja ISSN-tunnuksista) tehdään huomautus seuraavassa muodossa: ”Yhdistynyt julkaisuista:”.

Esim.

. — Yhdistynyt julkaisuista: Kieliposti = ISSN 0783-2958, Elias (Helsinki. 1988) = ISSN 0785-5249 ja Kotiseutu = ISSN 0047-3677
Päänimeke: Hiidenkivi
. — Yhdistynyt julkaisuista: British abstracts. B 1, Chemical engineering, fuels metallurgy, applied electrochemistry and industrial inorganic chemistry = ISSN 0365-8740 ja British abstracts. B 2, Industrial organic chemistry = ISSN 0365-8929
Päänimeke: Journal of applied chemistry. Abstracts
. — Yhdistynyt julkaisuista: Emmenthaler Blatt ja Neue Berner Zeitung
Päänimeke: Berner Zeitung

Kun jatkuva julkaisu on yhdistynyt yhteen tai useampaan jatkuvaan julkaisuun siten, että niistä muodostuu uusi jatkuva julkaisu, muiden yhdistyneiden jatkuvien julkaisujen ja niistä muodostuneen uuden jatkuvan julkaisun nimekkeistä (tai avainnimekkeistä ja ISSN-tunnuksista) tehdään huomautus seuraavassa muodossa: ”Yhdistynyt julkaisuun: ; muodostaen julkaisun:” tai ”Yhdistynyt julkaisuihin: ; muodostaen julkaisun:”

Esim.

. — Yhdistynyt julkaisuun: Suomen kunnat = ISSN 0586-8971; muodostaen julkaisun: Kuntalehti = ISSN 1236-0066
Päänimeke: Suomen kunnallislehti
. — Yhdistynyt julkaisuun: Gran vía; muodostaen julkaisun: Revista Gran vía de actualidades, artes y letras
Päänimeke: Revista de actualidades, artes y letras

7.2.4.7.3 Jakautuminen tai eroaminen

Kun jatkuva julkaisu on syntynyt toisen jatkuvan julkaisun jakautumisesta kahdeksi tai useammaksi jatkuvaksi julkaisuksi, aikaisemman (jakautuneen) jatkuvan julkaisun nimekkeestä (tai avainnimekkeestä ja ISSN-tunnuksesta) tehdään huomautus seuraavassa muodossa: ”Jatkaa osittain julkaisua:”

Esim.

. — Jatkaa osittain julkaisua: Nordia tiedonantoja = ISSN 0356-0686
Päänimeke: Nordia tiedonantoja. Sarja B
. — Jatkaa osittain julkaisua: Proceedings — Institution of Mechanical Engineers = ISSN 0020-3483
Päänimeke: Proceedings / Institution of Mechanical Engineers. Part 2

Tietoja muista jakautumisen tuloksena syntyneistä jatkuvista julkaisuista voidaan myös merkitä.

Jatkuvasta julkaisusta, joka jakautuu kahdeksi tai useammaksi jatkuvaksi julkaisuksi, tehdään huomautus merkitsemällä myöhempien jatkuvien julkaisujen nimekkeet (tai avainnimekkeet ja ISSN-tunnukset) seuraavassa muodossa: ”Jakautunut julkaisuiksi: ”

Esim.

. — Jakautunut julkaisuiksi: Ympäristönsuojelun vuosikirja. Saha- ja levyteollisuus = ISSN 1456-694X; ja: Ympäristönsuojelun vuosikirja. Massa- ja paperiteollisuus = ISSN 1456-6931
Päänimeke: Ympäristönsuojelun vuosikirja
. — Jakautunut julkaisuiksi: Comparative biochemistry and Physiology. A, Comparative Physiology = ISSN 0300-9629; ja: Comparative biochemistry and Physiology. B, Comparative biochemistry = ISSN 0305-0491
Päänimeke: Comparative biochemistry and Physiology

Kun jatkuva julkaisu on eronnut toisesta jatkuvasta julkaisusta, sen jatkuvan julkaisun nimekkeestä (tai avainnimekkeestä ja ISSN-tunnuksesta), jonka osa se oli, tehdään huomautus seuraavassa muodossa: ”Eronnut julkaisusta:”

Esim.

. — Eronnut julkaisusta: Boekengids
Päänimeke: Jeugdboekengids

7.2.4.7.4 Sulautuminen

Kun jatkuvaan julkaisuun on sulautunut toisia jatkuvia julkaisuja, mutta sen nimeke säilyy ennallaan, sulautuneiden jatkuvien julkaisujen nimekkeistä (tai avainnimekkeistä ja ISSN-tunnuksista) tehdään huomautus seuraavassa muodossa: ”Julkaisuun on sulautunut:”

Esim.

. — Julkaisuun on sulautunut: Hedelmä ja Marja
Päänimeke: Puutarha
. — Julkaisuun on sulautunut: Annals of Philosophy = ISSN 0365-4915
Päänimeke: Philosophical magazine

Kun jatkuva julkaisu on sulautunut toiseen jatkuvaan julkaisuun, tämän nimekkeestä (tai avainnimekkeestä ja ISSN-tunnuksesta) tehdään huomautus: ”Sulautunut julkaisuun:”.

Esim.

. — Sulautunut julkaisuun: Puutarha
Päänimeke: Hedelmä ja marja
. — Sulautunut julkaisuun: Quarterly review of marketing = ISSN 0307-7667
Päänimeke: Marketing forum

Sulautumisaika voidaan merkitä, kun sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille.

Esim.

. — Julkaisuun on sulautunut 1827: Annals of philosophy = ISSN 0365-4915
Päänimeke: Philosophical magazine
. ---  Sulautunut 1975 julkaisuun: Quarterly review of marketing = ISSN 0307-7667
Päänimeke: Marketing forum

7.2.4.7.5 Sarja, jolla on alasarjoja

Kun sarjalla on alasarjoja, joilla on itsenäinen nimeke, näiden alasarjojen nimekkeistä (tai tarvittaessa avainnimekkeistä ja ISSN-tunnuksista) voidaan tehdä huomautus.

Esim.

. ---  Alasarja: Historiska och litteraturhistoriska studier = ISSN 0073-2702
Päänimeke: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
. — Alasarjat: Cuadernos de geohistoria regional; Cuadernos de investigación social
Päänimeke: Documentos de la Facultad de filosofia, letras y ciencias

Jos alasarjoja on useita, voidaan tehdä yleishuomautus.

Esim.

. — Useita alasarjoja

7.2.4.7.6 Alasarja

Kun kuvailtava julkaisu on alasarja, pääsarjaa koskevat tiedot ilmoitetaan alueella 6 (ks. Sarjamerkintö), ei alueella 7.