7.1 Huomautukset nimeke- ja vastuullisuusalueesta

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

7.1 Huomautukset nimeke- ja vastuullisuusalueesta

7.1.1 Huomautukset päänimekkeestä

7.1.1.1 Päänimekkeen tiedonlähde

Kun painetun aineiston päänimeke on saatu muualta kuin nimiösivulta, päänimekkeen lähteestä tehdään huomautus.

Esim.

. — Nimeke kannesta
. — Nimeke Linnea-palvelujen kotisivulta
. — Nimeke luetteloijan sepittämä
. — Nimeke tekstin alusta
. — Nimeke kustantajan luettelosta
. — Nimekkeen lähde: A list of maps of America / P.L. Phillips, s. 502

Moniviestimet, äänitteet, videotallenteet, kuvat ja liikkuva kuva

Kun päänimekkeen tiedonlähteenä on käytetty muuta kuin aineistoon pysyvästi liittyvää lähdettä, lähteestä tehdään huomautus.

Esim.

. — Nimeke pakkauksesta
. — Nimeke kuvailevasta liitteestä

Elektroniset aineistot

Päänimekkeen tiedonlähteestä tehdään aina huomautus.

Esim.

. — Nimeke nimiönäytöstä
. — Nimeke ohjekirjasta
. — Nimeke levyn nimilapusta
. — Nimeke tietojen ensinäytöltä
. — Nimeke TEI-tunnisteesta
. — Nimeke nimiönäytön paperitulosteesta
. — Nimeke sähköpostin aiheriviltä
. — Nimeke kotisivulta

7.1.1.2 Huomautukset varianttinimekkeistä

Varianttinimekkeistä tehdään huomautus, kun niitä pidetään tärkeinä luettelon käyttäjälle.

Esim.

. — Selkänimeke: Oliver!
. — Päänimeke translitteroituna: Zolotoj telenok
. — Nimeke irtopäällyksessä: William Shakespeare, 1564--1964
. — Nimeke vasemmassa marginaalissa: Ville de Aix-les-Bains, Savoie
. — Kansinimeke: Schweinfurt Stadtplan
Kartan päänimeke: Stadt Schweinfurt
. — Nimeke karttalehdillä 1921-1924: Official road map of metropolitan district; 1930-1941: Greater metropolitan district; 1950--1963, Official road map New York and vicinity
Toim. huom.: Uusimmilla karttalehdillä nimeke: New York City and vicinity.
. — Nimeke ohjekirjassa: New Democratic Party of Ontario, 1967
. — Nimeke kotelossa: Interactive cells
. — Nimeke lisätyllä nimiösivulla: To the English gentrie
. — Tiedoston nimi: DUB.1
. — Nimeke toisella nimiönäytöllä: Personal finances and other applications
. — Nimeke levyn etiketissä: Journal of the U.S. House of Representatives
Päänimeke: Journal of the House of Representatives of the United States
. — Ylänimeke: Bizmap navigator
Päänimeke: Singapore yellow pages with electronic maps.
. — Osalla numeroista myös saksankielinen nimeke: Hobbes OS/2 archiviert
Päänimeke: Hobbes archived OS/2.
. — Nimeke otsikkopalkissa: Antarctic Meteorology Research Center home page
. — Nimeke kuparikaiverrusnimiösivulla: Dittionario italiano
. — Ylänimeke: "Un professionnel de l'auto vous dit ... "
Päänimeke: “Je roule sans accident!“

7.1.1.3 Päänimekkeen kirjainlyhenteiden ja numeroiden avatut muodot

Kun päänimeke koostuu kirjainyhdistelmästä tai sisältää alkukirjaimia tai akronyymejä (ks. 1.1.3.3) eikä avattua muotoa ole alueella 1 (ks. 1.3.3), voidaan avatusta muodosta tehdä huomautus.

Esim.

. — Päänimekkeen avattu muoto: Interrogation recording and location system
Päänimeke: IRLS
. — Päänimekkeen avattu muoto: Kantoor en efficiency
Päänimeke: K. en E.

Kun päänimeke koostuu numeroista tai sisältää numeroita (ks. 1.1.3.5), voidaan tehdä huomautus avatusta muodosta.

Esim.

. — Päänimekkeen avattu muoto: Le zéro un
Päänimeke: Le 01

7.1.1.4 Päänimekkeen muutokset

7.1.1.4.1 Kausijulkaisut

Suuret muutokset kausijulkaisun päänimekkeessä vaativat uuden kuvailun (ks. A.2.6). Huomautukset julkaisun bibliografisesta historiasta, ks. kohta 7.2.

Kun huomautuksia vähäisistä päänimekkeen muutoksista pidetään hyödyllisinä kausijulkaisun tunnistamiseksi tai muuten tärkeinä luettelon käyttäjille, ne tehdään tarvittaessa yhdessä vastaavien numeroiden tai osien numerointitietojen kanssa. Vaihtoehtoisesti tehdään huomautus siitä, että päänimeke vaihtelee. Yleinen huomautus voidaan tehdä, jos vain joillakin numeroilla tai osilla on eri päänimeke.

Esim.

Nimeke 1999-: Annual report on pipeline safety
Aikaisimman numeron päänimeke: Annual report of pipeline safety
. — Varianttinimeke: Eläketurvakeskuksen katsauksia
Päänimeke: Katsauksia
. — Nimeke numeroissa Jan. 1928-July 1952: The magazine antiques; numeroissa Aug. 1952-Feb. 1971: Antiques; numeroissa Mar. 1971-: The magazine antiques
Aikaisimman numeron päänimeke: Antiques
. — Osalla numeroista on nimeke: Viet-Nam bulletin
Aikaisimman numeron päänimeke: Vietnam bulletin
. — Osalla numeroista on nimeke: SLIS newsletter
Aikaisimman numeron päänimeke: Newsletter
. — Nimeke vuodesta 1995: Tax strategies for corporate acquisitions, dispositions, spin-offs, joint ventures, financings, reorganizations, and restructuring (vaihtelee hieman)
Aikaisimman numeron päänimeke: Tax strategies for corporate acquisitions, dispositions, spin-offs, joint ventures and other strategic alliances
. — Nimeke alkaen numerosta Oct./Dec. 1995: African woman & health
Aikaisimman numeron päänimeke: African women & health
. — Nimeke vaihtelee

7.1.1.4.2 Päivittyvät julkaisut

Saman julkaisun aikaisempien versioiden nimekkeistä tehdään huomautus.

Esim.

. — Aikaisempi nimeke: Australian industrial safety, health & welfare, 1979-Mar. 1996
. — Aikaisemmat nimekkeet: Euroinfo international (tark. 10.5.1998); Telephone directories international (tark. 9.9.1999)

7.1.1.4.3 Moniosaiset monografiajulkaisut

Jos moniosaisen monografiajulkaisun yhden tai useamman osan päänimeke poikkeaa sen osan päänimekkeestä, jonka perusteella kuvailu on tehty, uudesta nimekkeestä tehdään huomautus.

Esim.

. — Nimeke volyymistä 4 alkaen: Histoire de la Grande-Bretagne
Päänimeke: Histoire de l’Angleterre

7.1.2 Huomautukset julkaisun luonteesta, soveltamisalasta, muodosta, tarkoituksesta tai kielestä

7.1.2.1 Huomautus voidaan tehdä, ellei aineiston luonnetta, soveltamisalaa, kirjallista, taiteellista tai musiikillista muotoa voi päätellä kuvailun muiden elementtien perusteella.

Esim.

. — Kurssimoniste
. — Perustuu Schubertin musiikkiin
. — Vain virkakäyttöön
. — 3-näytöksinen näytelmä
. — 7-9-vuotiaille
. — Lisensiaatintyö
. — Runoja
. — Väitöskirja : Helsingin yliopisto, 1988
. — Akademisk avhandling : Åbo Akademi
. — Väitöskirja : Espoo : Teknillinen korkeakoulu
. — 3-näytöksinen ooppera
. — Englantilaisia madrigaaleja
. — Kaksi kappaletta kitaralle
. — Jousiorkesterille tai jousikvartetille
. — 4-6 äänelle
. — Dokumenttituotantoa
. — Historiallinen aikakaavio
. — Interaktiivinen seikkailupeli
. — Taulukkolaskenta tekstinkäsittely- ja grafiikkaominaisuuksin
. — U.S.A:n talouden simulaatiomalli Wharton’in ekonometrisen mallin mukaan
. — Yhdistetty aikasarja-analyysi ja graafinen kuvajärjestelmä
. — Harmaasävykuvankäsittelyohjelma
. — Internet-julkaisu (Ideal-palvelu)
. — Interaktiivinen satukirja

7.1.2.2 Huomautukset kielestä

Kieltä koskeva huomautus tehdään vain, jos kielellinen sisältö on merkittävä eikä kieltä voida päätellä kuvailun muiden elementtien perusteella.

Esim.

. — Julkaisulla myös englanninkielinen rinnakkaisnimeke
. — Suomen- ja ruotsinkieliset rinnakkaistekstit
. — Esityskieli: ranska, tekstitys: ranska, englanti, saksa
. — Ääniraita: englanti, tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska
. — Sanat: suomi, ruotsi, englanti, karjala, saame, viro, kreikka, venäjä
. — Latinankielinen rinnakkaisteksti
. — Osittain englanninkielinen rinnakkaisteksti
. — Teksti: italia, käännökset: englanti, saksa
. — Esipuhe tanskaksi ja englanniksi
. — Englanninkieliset ja japaninkieliset artikkelit, englanninkieliset tiivistelmät

7.1.3 Huomautukset rinnakkaisnimekkeistä ja rinnakkaisesta muusta nimeketiedosta

Rinnakkaisnimekkeistä ja rinnakkaisesta muusta nimeketiedosta voidaan tehdä huomautus, jos nimekkeitä ei merkitä alueelle 1.

Esim.

. — Numeroissa July-Aug. 1962-Sept.-Oct. 1966 kiinankielinen rinnakkaisnimeke: Wen hua
. — Osasta Oct. 1975 alkaen englanninkielinen nimeke: The half-yearly law review
Toim. huom.: Aikaisemmissa osissa englanninkielinen rinnakkaisnimeke: Law quarterly review.
. — Myös ruotsin-, norjan-, islannin- ja tanskankielinen nimeke
. — Ranskankielinen nimeke nimiönäytössä: Les techniques de la prévision à court terme
. — Nimeke esiössä: Introduction à la langue française
. — Englanninkielinen nimeke pakkauksessa: The four seasons
. — Muu nimeketieto pakkauksessa: Songs of redemption

Kausijulkaisut ja moniosaiset monografiajulkaisut

Kausijulkaisujen ja moniosaisten monografiajulkaisujen myöhemmissä numeroissa tai osissa esiintyvistä rinnakkaisnimekkeistä ja muista nimeketiedoista voidaan tehdä huomautukset, kun niitä pidetään tärkeinä luettelon käyttäjille. Huomautukseen merkitään kyseisten osien numerointitiedot. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä huomautus siitä, että rinnakkaisnimekkeet ja/tai rinnakkainen muu nimeketieto vaihtelevat (ks. 1.2.5.6, 1.3.4.9).

Päivittyvät julkaisut

Päivittyvän julkaisun aikaisemmissa versioissa esiintyvistä rinnakkaisnimekkeistä ja muista nimeketiedoista voidaan tehdä huomautukset, kun niitä pidetään tärkeinä luettelon käyttäjille. Myös rinnakkaisnimekkeitten puuttumisesta aiemmista versioista voidaan tehdään huomautus, jos sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille (ks. 1.2.5.6, 1.3.4.9).

7.1.4 Huomautukset vastuullisuusmerkinnöistä

Nämä huomautukset voivat olla

- vastuullisuusmerkintöjä, jotka on otettu aineiston, sen pakkauksen tai liiteaineiston ulkopuolelta
- huomautuksia henkilön- tai yhteisönnimien vaihtelevista tai täydennetyistä muodoista, salanimistä sekä yhteisöistä tai henkilöistä, jotka liittyvät teokseen, mutta joita ei voida merkitä muille kuvailun alueille (esim. koska heidän tehtä­väänsä ei ole selvästi ilmaistu)
- huomautuksia liitteisiin tai muuhun suplementtiaineistoon liittyvistä vastuullisuustiedoista, jotka esiin­tyvät aineistossa muualla kuin sovitussa tiedonlähteessä (ks. 1.4.4.4).
- huomautuksia henkilöistä tai yhteisöistä, jotka ovat osallistuneet esityksen näyttämöllepanoon, soitinnukseen tms.
- huomautuksia henkilöistä tai yhteisöistä, jotka ovat osallistuneet teoksen tekniseen tuottamiseen, hallinto- tai asiantuntijatehtäviin

Esim.

. — Sarjan julkaisijoina vaihtelevat alueelliset ympäristökeskukset, Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö
Päänimeke: Alueelliset ympäristöjulkaisut
. — Yhteisön koko nimi: Professional Institute of the Public Service of Canada
Päänimeke: Journal of the Professional Institute
. — Päänimekkeen täydennetty muoto: International Road Transport Union
Päänimeke: IRTU
. — Piirrokset: Kauko Korhonen
. — Nimekkeen edellä: Dept. of Defence
. — Numerosta 5 alkaen koonnut Truong Ky
. — Oletettu tekijä: Jonathan Swift
. — Julkaisija: State Highway Dept. 1925-1948; General Drafting Co. 1949-1955; Engineering Services 1965; National Survey 1961-
. — Tekijän todellinen nimi: Alexander Wolcott
. — Vastuullisuusmerkinnöt myös hepreaksi, kiinaksi ja arabiaksi
. — Esittäjät: Matti Salminen (basso / Antti), Taru Valjakka (sopraano / Anna), Eero Erkkilä (tenori / Novgorodin kauppias), Anita Välkki (altto / kauppiaan vaimo), Martti Wallén (basso / tuomari), Tuula Nieminen (mezzosopraano / nainen), Usko Viitanen (baritoni / ratsutilallinen), Heikki Toivanen (basso / Matti Puikkanen), Savonlinnan oopperajuhlaorkestari ja kuoro, johtaa Ulf Söderblom
. — Esittäjät: Beats and Styles (yhtye), DJ Alimo (laulu). Max’C (laulu), tekninen toteutus: DJ Control
. — Rooleissa: Pertti Melasniemi, Lilga Kovanko, Ulf Törnroth
. — Pääosassa: Bill Murray
. — Projektinjohtaja ja tutkimusraportin laatija Anneli Ruusinen
. — Esitetty vuoden 1841 Erard-konserttiflyygelillä
. — Yhteistyössä: Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusryhmä, Vantaan kaupungin tilasto- ja tutkimuspalveluyksikkö

7.1.4.1 Vastuullisuusmerkinnön muutokset

Moniosaiset monografiajulkaisut

Huomautus tehdään, jos moniosaisen monografiajulkaisun vastuullisuusmerkintö on muuttunut ensimmäisen tai aikaisimman osan jälkeen ja uutta tietoa pidetään tarpeellisena tunnistamisen kannalta tai muuten tärkeänä luettelon käyttäjille.

Kausijulkaisut

Huomautus tehdään, jos vastuullisuusmerkintö on muuttunut kausijulkaisun myöhemmissä numeroissa, niin että se ei edellytä uutta kuvailua (ks. A.2.7). Huomautus tehdään, jos se on tarpeellista kausijulkaisun tunnistamiseksi tai sitä pidetään muuten tärkeänä luettelon käyttäjille.

Päivittyvät julkaisut

Huomautus tehdään aikaisemmista vastuullisuustiedoista, joita ei ole uudessa versiossa tai jotka ovat aikaisemmissa versioissa olleet eri muodossa. Huomautus tehdään, jos sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille. Jos muutoksia on ollut useita, voidaan tehdä yleinen huomautus.

Esim.

. — Aikaisempi toimittaja: Matija Babić
. — Useita eri päätoimittajia

7.1.4.2 Vastuullisuusmerkinnön tiedonlähde

Jos vastuullisuusmerkintö on otettu muualta kuin sovitusta tiedonlähteestä, merkinnön lähteestä voidaan tehdä huomautus.

Esim.

. — Säveltäjämerkintö ensimmäiseltä nuottisivulta
. — Tekijämerkintö esipuheesta

. — Tekijämerkintö kuvailulehdeltä

Vanhat monografiajulkaisut

Jos vastuullisuustieto ei välittömästi seuraa nimeketietoa sovitussa tiedonlähteessä, sen sijaintipaikasta tehdään huomautus. Aineiston ulkopuolelta otettu vastuullisuustieto ja sen lähde merkitään huomautuksiin.

Esim.

. — Tekijän nimi nimiösivun otsikossa
. — Tekijä: Ezechiel Spanheim. Lähde: Deutsches Anonymen-lexikon / Michael Holzmann und Hanns Bohatta, Bd. 1, S. 409, Nr. 11863