7.0 Sisältötyypin ja mediatyypin aluetta koskevat huomautukset sekä muut aineistotyyppiä koskevat huomautukset

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

7.0 Sisältötyypin ja mediatyypin aluetta koskevat huomautukset sekä muut aineistotyyppiä koskevat huomautukset

7.0.1 Sisältötyypin ja mediatyypin aluetta koskevat huomautukset

Sisältö- ja mediatyypin aluetta koskevia huomautuksia voidaan tehdä, jos niitä pidetään tärkeinä luettelon käyttäjille.

7.0.2 Vanhoja monografiajulkaisuja koskevat huomautukset

Ensimmäinen huomautus koskee bibliografista viitettä. Huomautuksessa viitataan vanhoja monografiajulkaisuja kuvaileviin luetteloihin, joiden nimekkeet merkitään niiden vakiintuneessa lyhennetyssä muodossa. Huomautus voi sisältää useita bibliografisia viitteitä.

Esim.

. — Schramm, A., Bilderschmuck, osa 4, s. 10, 50, ja kuv.
. — ESTC S126474

Inkunaabeleita ja mielellään kaikkia varhaispainatteita kuvailtaessa merkitään tieto bibliografisesta viitteestä aina, jos se on saatavissa.

7.0.3 Ilmestymistiheys (jatkuvat julkaisut)

Huomautus kausijulkaisun ilmestymistiheydestä tai päivittyvän julkaisun päivitystiheydestä tehdään silloin, kun tieto ei näy nimekkeestä alueelta 1.

Esim.

. — Kaksi kertaa kuukaudessa
. — Epäsäännöllinen
. — Kerran kuukaudessa (heinä-elokuussa kaksoisnumerona)
. — Kerran kuukaudessa lukukausien aikana
. — Kuusi kertaa vuodessa, joinakin vuosina lisäksi ylimääräinen joulunumero, 1972 poikkeuksellisesti kahdeksan kertaa vuodessa
. — Päivitetään jatkuvasti
. — Uutisten päivitys 12.30 paikallista aikaa
. — Päivitetään kerran viikossa

Alueella 1 mainittu ilmestymistiheys voidaan toistaa alueella 7, jos se on tarpeen lisäinformaation antamiseksi.

Esim.

. — Kerran viikossa (10 numeroa lukukauden aikana)
Päänimeke: The Mac weekly

Kun julkaisun ilmestymistiheys ei ole tiedossa, tehdään huomautus ”Ilmestymistiheys ei tiedossa”. Muutoksista kausijulkaisun ilmestymistiheydessä tai päivittyvän julkaisun päivitystiheydessä voidaan tehdä huomautus.

Esim.

. — Kaksi kertaa vuodessa 1970-1974 ; neljä kertaa vuodessa 1975-

7.0.4 Huomautukset järjestelmävaatimuksista elektronisille aineistoille

Kaikkien paikalliskäyttöisten elektronisten aineistojen ensimmäinen huomautus tehdään järjestelmävaatimuksista.

Nämä vaatimukset voivat sisältää yhden tai useampia teknisiä määrittelyjä. Merkintöä edeltää ilmaisu ”Järjestelmävaatimukset” (tai sen vastine muulla kielellä). Järjestelmävaatimukset merkitään tavallisesti seuraavassa järjestyksessä:

Tietokoneen merkki ja malli ja/tai numero(t)
Keskusmuistin koko
Käyttöjärjestelmän nimi
Ohjelmistovaatimukset (mm. ohjelmointikieli)
Lisälaitteet
Laitteiston sisäiset asetukset
Merkistö

Määrittelyt erotetaan toisistaan puolipisteellä.

Kun aineisto käsittää kaksi tai useampia erilaisia tallennusvälineitä (esim. elektronisesta levystä ja videolevystä koostuva moniviestin), erillinen järjestelmävaatimushuomautus voidaan tehdä kustakin tallennusvälineestä erikseen. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä yksi yhteinen järjestelmävaatimushuomautus molemmista tietovälineistä.

Esim.

. — Järjestelmävaatimukset: Macintosh; vähintään 1MB; System 6.0.5 tai uudempi; HyperCard -versio 1.0 tai uudempi; kovalevyasema; videolevysoitin (Pioneer 2200, 4200, 6000A, 6010A, 8000); RS232 kaapeliliitin (Macintoshista videolevysoittimeen)
Toim. huom.: Yksi yhteinen järjestelmävaatimushuomautus eri tallennusvälineille (elektroninen levy ja videolevy)
. ― Järjestelmävaatimukset elektroniselle levylle: Macintosh; vähintään 1MB; System 6.0.5 tai later; HyperCard -versio 1.0 tai uudempi; kovalevyasema; kaapeliliitin (Macintoshista videolevysoittimeen)
Toim. huom.: Erillinen järjestelmävaatimus eri tallennusvälineelle.
. ― Järjestelmävaatimukset: 386SX suoritin tai uudempi 2 MB RAM (suositus: 4 MB ); kiintolevyllä vapaata tilaa 8 MB; VGA sovitin, värimonitori; hiiri
. ― Järjestelmävaatimukset: UNIX-työasema, Mosaic-ohjelmisto
. ― Järjestelmävaatimukset: näytöllä varustettu Philips Interactive compact disc (CD-I) -työasema
. ― Järjestelmävaatimukset: ei tietoa saatavilla
. ― Merkistö: UTF-8
. ― Merkistö: Japanese (ISO-2022-JP)

7.0.5 Saantitapaa koskevat huomautukset elektronisille aineistoille

Saantitapa merkitään huomautuksena kaikille etäkäyttöisille elektronisille aineistoille.

Saantitapa merkitään ensimmäisenä huomautuksena mahdollisen järjestelmävaatimushuomautuksen jälkeen (ks. 7.0.4). Sitä edeltää ilmaisu ”Saantitapa” (tai sen vastine muulla kielellä).

Esim.

. ― Saantitapa: Lexis system. Edellyttää Mead Data Centralin lisenssin
. ― Saantitapa: World Wide Web
. ― Saantitapa: Mikenet