6.4 Sarjan tai moniosaisen monografian vastuullisuusmerkintö

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

6.4 Sarjan tai moniosaisen monografiajulkaisun vastuullisuusmerkintö

6.4.1 Jos sarjan tai moniosaisen monografiajulkaisun päänimeke on yleisnimeke, ensimmäinen vastuullisuusmerkintö tehdään. Muissa tapauksissa ensimmäinen ja sitä seuraavat vastuullisuusmerkinnöt tehdään, kun ne ovat laajemman bibliografisen kokonaisuuden tunnistamisen kannalta tarpeellisia tai niitä pidetään muuten tärkeinä luettelon käyttäjille. Rinnakkaiset vastuullisuusmerkinnöt voidaan tehdä.

Esim.

. – (Julkaisuja / Turun yliopisto, kulttuurin tutkimuksen laitoksen arkistot)
. – (Map supplement / Association of American Geographers)
. – (Research monographs / Institute of Economic Affairs)
. – (Sämtliche Werke / Thomas Mann)
. – (Collected software / American University, English Language Institute)
. – (Technical report / Forest Engineering Research Institute of Canada = Institut canadien de recherches en génie forestier)
. – (Miscellaneous report / Geological survey of Canada = Rapport divers / Commission géologique du Canada)
. – (Dzieła wszystkie = Complete works / Fryderyk Chopin)
. – (Research reports / Canadian Transport Commission, Research Branch = Commission canadienne des transports, Direction de la recherche)

6.4.2 Kun päänimeke koostuu yhteisnimekkeestä ja epäitsenäisestä nimekkeestä, vastuullisuusmerkintö tai -merkinnöt voidaan tehdä. Ne tehdään kohdan 1.4.5.12 mukaisesti.