6.2 Sarjan tai moniosaisen monografian rinnakkaisnimeke

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

6.2 Sarjan tai moniosaisen monografiajulkaisun rinnakkaisnimeke

6.2.1 Kun sarjan tai moniosaisen monografiajulkaisun päänimeke esiintyy sovitussa tiedonlähteessä useammalla kuin yhdellä kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä, sarjan tai moniosaisen monografiajulkaisun rinnakkaisnimeke/-nimekkeet voidaan merkitä. Rinnakkaisnimekkeet merkitään, jos ne ovat tarpeen identifioinnin vuoksi tai jos niitä pidetään muuten tärkeinä luettelon käyttäjille.

Esim.

. – (Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja = Meddelanden från Skogsforskningsinstitutet i Finland = Publications of the Finnish Forest Research Institute)
. – (Modern cinema = Cinéma moderne)
. – (Статистические про блемы управления = Statistical problems of control)
. – (Материалы к познанию фауны и флоры СССР = Contributiones pro fauna et flora URPSS = Contributions à la connaissance de la faune et la flore de l’URSS = Proceedings on the study of the fauna and flora of the USSR)
. – (International map of the world 1:1 000 000 = Carte internationale du monde au 1:1 000 000)
. – (Travaux de recherche en science sociale = Research monographs in the social sciences)
. – (Corpus iuris sueo-gotorum antiqui = Samling af Sweriges gamla lagar)

6.2.2 Kun päänimeke muodostuu yhteisnimekkeestä ja yhdestä tai useammasta epäitsenäisestä nimekkeestä, ja jos rinnakkaiset yhteisnimekkeet ja epäitsenäiset nimekkeet merkitään, ne merkitään yhteisnimekkeen ja epäitsenäisten nimekkeiden jälkeen.

Esim.

. – (Sounds of the theatre. Music = Voci del teatro. La musica)