5.2 Muut ulkoasutiedot

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

5.2 Muut ulkoasutiedot

5.2.1 Ulkoasutietojen alueen toinen elementti on merkintö, jossa kuvaillaan aineiston muita fyysisiä piirteitä, kuten tuotantotapaa, värillisyyttä, valmistusmateriaalia jne.  Kaikki erityismääreestä ilmenevät tiedot voidaan jättää pois; esim. äänitallennetta kuvailtaessa ulkoasutietoihin ei tarvitse merkitä tietoa äänestä.

Muut ulkoasutiedot merkitään tarvittaessa seuraavassa järjestyksessä.

5.2.2 Merkintö kuvailun kohteen materiaalista

Aineiston valmistusmateriaalia kuvaava sana tai ilmaisu voidaan merkitä.

Esim.

. — 1 sateenvarjo : kangasta, metallia ja puuta
. — 1 karttapallo : puuta
. — 1 äänikela (27 min) : paperia
. — 1 pienoismalli : eri materiaaleja
. — 1 mikrofilmikela : diatso
. — 1 filmikela (11 min) : nitraatti
. — 1 kartta : kalvo

5.2.3. Kuvitusmerkintö

5.2.3.1 Kun aineisto on kuvitettu, käytetään lyhennettä "kuv." (tai sen vastinetta muulla kielellä) ja tieto kuvituksesta voidaan merkitä erityismääreen jälkeen. Merkitykseltään vähäinen kuvitus voidaan jättää merkitsemättä.

Esim.

. — 8 nidettä : kuv.

5.2.3.2 Kuvituksen erityistyypit

Tietyt kuvituksen erityistyypit (esim. kartat, kaavat, näköispainokset, muotokuvat, nuotit) voidaan merkitä lyhenteen "kuv." (tai sen vastineen) jälkeen.

Esim.

: kuv., kartt.
: kuv., faksimile-kuvia

Kun julkaisussa on vain tietyntyyppistä kuvitusta, voidaan lyhenne "kuv." (tai sen vastine) jättää pois.

Esim.

: taul.
: kartt., asemakaavoja
: faksimile-kuvia

5.2.3.3 Kuvien määrä

Kuvien tai tietyn kuvatyypin määrä voidaan merkitä.

Esim.

: 31 kuvaa
: kuv., 17 faksimile-kuvaa
: 12 karttaa

Kun julkaisu koostuu pääasiassa tai kokonaan kuvista, siitä voidaan tehdä merkintö.

Esim.

: vain kuvia
: pääasiassa karttoja
: pääasiassa kuvia

5.2.4 Merkintö värillisyydestä

5.2.4.1.Kuvitettu teksti

Kun jokin tai kaikki kuvat ovat värillisiä, tämä voidaan merkitä kuvailuun. Jos vain osa kuvista on värillisiä, tieto voidaan merkitä kaarisulkeisiin.

Esim.

: värikuv.
: kuv., 31 värillistä karttaa
: kuv. (osa vär.)
: 31 karttaa (osa vär.)

5.2.4.2 Visuaaliset aineistot

Väriominaisuudet merkitään tarvittaessa. Värityksen luonnehdinnassa käytetään merkintöjä "vär.", ”mustavalkoinen" tai ”mv” (tai niiden vastinetta muilla kielillä). Jos värejä luetellaan, merkitään korkeintaan kolme. Jos kuvailun kohteessa on sekä värillisiä että mustavalkoisia jaksoja, tämä merkitään kuvailuun. Merkinnön jälkeen voidaan lisätä kaarisulkeissa lyhyitä selittäviä ilmaisuja. Tieto preparaattilasien värjäyksestä merkitään.

Esim.

: vär.
: mustavalkoinen
: puun väri, sininen ja valkoinen
: värjätty
: vär., mustavalkojaksoja
: vär. ja mv
: col, (PAL)

5.2.4.3 Elektroniset aineistot

Kun aineisto voidaan esittää näytöllä kahdella tai useammalla värillä, merkitään lyhenne "vär." tai sen vastine muulla kielellä.

Esim.

1 CD-I-levy : vär., ääni
1 CD-ROM-levy : vär., mv

5.2.5 Pienennyssuhde (mikrotallenteet)

5.2.5.1 Mikrotallenteiden pienennyssuhde merkitään. Mikäli mahdollista, suhde ilmaistaan numeerisesti.

Esim.

1 mikrofilmikela : diatso, pienennyssuhde 14x6 mikrokorttia : hopeafilmi, 150x

5.2.5.2 Jos pienennyssuhdetta ei voida merkitä tarkasti, käytetään ilmausta "vähäinen pienennys" (15x asti), "kohtalainen pienennys" (31x-60x), "voimakas pienennys" (61x-90x) ja "hyvin voimakas pienennys" (91x tai enemmän) tai vastaavaa muulla kielellä.

5.2.6 Ääni tai sen puuttuminen

5.2.6.1 Merkintö "ääni", "mykkä" tai "ei ääntä" (tai vastaava muulla kielellä) tehdään kuvailtaessa sellaista aineistoa, johon todennäköisesti voi liittyä ääni, jos äänityksen mukanaolo ei ilmene erityismääreestä.

Esim.

. — 1 filmikela (20 min) : mv, mykkä
. — 1 videokasetti (U-matic) (30 min) : vär., ääni
. — 1 CD-ROM-levy : ääni

5.2.6.2 Lyhyt selittävä ilmaus voidaan lisätä äänimerkinnön jälkeen kaarisulkeisiin.

Esim.

. — 1 videokasetti (Beta) (120 min) : vär., ääni (Beta HiFi)

5.2.6.3 Jos kyseessä on aineisto (esim. diat), joihin ääni liittyy vain poikkeuksellisesti, äänen puuttumista ei tarvitse merkitä.

5.2.7 Muut tekniset erikoispiirteet

5.2.7.1 Kuvarivimerkintö

Mikrofilmikeloista ja -liuskoista sekä rainoista tehdään kuvarivimerkintö.

Esim.

. — 1 mikrofilmikela : elokuvamuoto
. — 3 mikrofilmiliuskaa : diatso, sarjakuvamuoto
. — 1 pitkittäisraina (42 kuvaa) : sarjakuvamuoto

5.2.7.2 Reproduktiomenetelmä tai -prosessi

Kaikki kuvan jäljentämisen tapaan tai prosessiin liittyvät yksityiskohdat voidaan merkitä.

Esim.

. — 1 grafiikan lehti : kuivaneula, akvatinta

5.2.7.3 Kierrosnopeus

Kierrosnopeus merkitään sopivin termein.

Esim.

. — 1 äänilevy : 33 1/3 kierr./min
. — 1 äänikela (100 min) : 19 cm/s
. —  2 videolevyä (24 min) : 1500 kierr./min

5.2.7.4 Äänitysmenetelmä

Analogisen äänitteen äänitysmenetelmä merkitään, jos se tiedetään.

Esim.

. — 1 äänilevy : 78 kierr./min, akustinen tallennus
. — 1 äänilevy : 33 1/3 kierr./min, leveä ura

5.2.7.5 Uran suunta

Analogisen äänitteen uran suunta merkitään, jos se tiedetään.

Esim.

. — 1 äänilevy : 78 kierr./min, later.

5.2.7.6 Uran koko

Analogisen äänitteen uran koko merkitään, jos se tiedetään.

Esim.

. — 1 äänilevy : 33 1.3 kierr./min, mikroura

5.2.7.7 Ääniraitojen määrä

Ääniraitojen määrä merkitään.

Esim.

. — 1 äänikela (100 min) : 19 cm/s, 2 raitaa

5.2.7.8 Ääniraitojen asemointi

Vähintään neliraitaisen äänikelan raitojen asemointi eritellään.

Esim.

1 äänikela (90 min) : 19 cm/s, 4 raitaa, vierekkäin

5.2.7.9 Äänikanavien määrä

Äänikanavien lukumäärä merkitään.

Esim.

. — 1 äänilevy : 33 1/3 kierr./min, mono
. — 1 äänikela (50 min) : 38 cm/s, 2 raitaa, stereo

5.2.7.10 Taajuuskorjaus

Taajuuskorjausjärjestelmä voidaan merkitä, jos se tiedetään.

Esim.

1 äänikela (45 min) : 19 cm/s, 4 raitaa, NAB

5.2.7.11 Kohinanvaimennus

Kohinanvaimennusjärjestelmä voidaan merkitä, jos se tiedetään.

Esim.

1 äänikasetti (60 min) : Dolby

Taulukko: Äänitteiden tekniset ominaisuudet ja normit

Taulukossa luetellaan kuhunkin äänitetyyppiin soveltuvat tekniset ominaisuudet. Soveltuvat ominaisuudet on merkitty K-kirjaimella (=kyllä), soveltumattomat merkinnöllä E (=ei). Jos ominaisuudelle ja äänitetyypille on normi, se on merkitty K-kirjaimen jälkeen.

Taulukossa esitetyt soveltuvat ominaisuudet merkitään alla olevassa järjestyksessä. Jos taulukossa on normi, ominaisuus merkitään vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa normista.

Ominaisuus

Analogialevy

Analogialevy

Digitaalilevy

Kela

Kasetti

Silmukkakasetti

 

78 kierr.

Muu nopeus

 

 

 

 

Nopeus

K

K

1.4 m/s

K

K:4.76 cm/s

K:9.5 cm/s

Äänitysmenetelmä

K:sähk.

K:sähk.

E

E

E

E

Uran suunta

K:later.

K:later.

E

E

E

E

Uran koko

K:leveä

K:mikro

E

E

E

E

Raitojen määrä

E

E

E

K

K

K:8

Raitojen asemointi

E

E

E

K:vuor.

E

E

Äänikanavien määrä

K:mono

K

K

K

K

K:stereo

Taajuuskorjausjärjestelmä

E

E

E

K

K

K:50µs

Kohinanvaimennusjärjestelmä

E

E

E

K

K

K

 

5.2.8 Julkaisun vaihtoehtoiset fyysiset muodot

Jos luetteloinnin kohde on saatavana eri fyysisissä muodoissa, kyseisiä fyysisiä tietoja ei merkitä alueelle 5, vaan alueelle 8 tai 7 (ks. 7.5).

Esim.

1 mikrofilmikela : sarjakuvamuoto
Alueella 7: Saatavana diatso- tai hopeafilminä