4.5 Kirjapaino tai valmistaja

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

4.5 Kirjapaino tai valmistaja

4.5.1 Kirjapainon tai valmistajan nimi merkitään, kun ne esiintyvät julkaisussa ja sekä kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka että kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi ovat tun­temattomia. Kun tieto saadaan julkaisun ulkopuolisesta lähteestä, se merkitään hakasulkeisiin.

Esimerkkejä ks. 4.4.1.

Vanhat monografiat

Kirjapainon tai valmistajan nimi merkitään, kun painaja ja kustantaja ovat kieliopillisesti erotettavissa toisistaan.

Painopaikkojen ja kirjanpainajien nimet merkitään, jos ne esiintyvät julkaisussa muualla kuin näiden elementtien sovitussa tiedonlähteessä. Mikäli tiedot eivät esiinny julkaisussa, mutta ne tiedetään ja niitä pidetään luettelon käyttäjille tärkeinä, ne voidaan merkitä.

4.5.2 Kun kirjapainon tai valmistajan nimi esiintyy julkaisussa, se voidaan merkitä lisäyksenä joko toiseen tai molempiin seuraavista tiedoista: kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka ja kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi.

Esimerkkejä ks. 4.4.2

Vanhat monografiajulkaisut

Kirjanpainajien nimet merkitään samalla tavoin kuin kustantajien jne. nimet.

Esimerkkejä, ks. 4.4.2

4.5.3 Kun merkitään useita kirjapainoja tai valmistajia, käytetään samaa välimerkitystä kuin useiden kustantajien, tuottajien ja/tai jakajien yhteydessä.