4.4 Paino- tai valmistuspaikka

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

Paino- tai valmistuspaikka

4.4.1 Paino- tai valmistuspaikka merkitään, kun ne esiintyvät julkaisussa ja sekä kustannus-, tuotanto- tai jakelupaikka että kustantajan, tuottajan tai jakajan nimi ovat tun­temattomia. Kun tieto saadaan julkaisun ulkopuolisesta lähteestä, se merkitään hakasulkeisiin.

Esim.

. — [S.l.] : [s.n.], 1974 (Manchester : Unity Press)
. — [S.l.] : [s.n.], 1980- (Asnières : Kopp et Lahure)
. — [S.l.] : [s.n.], 1960 (Paris : impr. Michard)
. — [S.l.] : [s.n.], 1970 (London : High Fidelity Sound Studios)
. — [S.l.] : [s.n.], 1996 (Seattle: Landmark Data Systems)
. — [S.l.] : [s.n.], [1869?] (México : Imp. de Juan Nepomuceno del Vaele [i.e. Valle])

Vanhat monografiat

Paino- tai valmistuspaikka merkitään, kun painaja ja kustantaja ovat kieliopillisesti tai muuten erotettavissa toisistaan.

Painopaikkojen nimet merkitään, jos ne esiintyvät julkaisussa muualla kuin kustannus-, valmistus-, jakajan jne. nimien sovitussa tiedonlähteessä. Mikäli tiedot eivät esiinny julkaisussa, mutta ne tiedetään ja niitä pidetään luettelon käyttäjille tärkeinä, ne voidaan merkitä.

4.4.2 Kun paino- tai valmistuspaikka esiintyy julkaisussa, se voidaan merkitä lisäyksenä joko toiseen tai molempiin seuraavista tie­doista: kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka ja kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi.

Esim.

. — Porvoo ; Helsinki : WSOY, 1953 (Juva)
. — London : IFLA Committee on Cataloguing, 1975 (London : Palantype Organisation)
. — Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1977 (Jugoslawien)
. — Firenze : Scala, 1969 (Siena : Meini)
. — Urbana, Ill. : University of Illinois at Urbana-Champaign,   Laboratory for Advanced Supercomputers, 1995 (Tokyo : Zishi)
. — Paris : Ministère de l'Intérieur, 1979 (Bourges : Tardy   Quercy)
. — Buenos Aires : Javier Vergara, 2002 (Barcelona : Liberdúplex)
. — London : Chapman and Hall, 1976 (London : Mercury)

Vanhat monografiajulkaisut

Painopaikat merkitään samalla tavoin kuin kustannus-, tuotanto-ja/tai jakelupaikat.

Esim.

. — A Paris : chez Nyon l'aîné, 1781 ([Paris] : de l'imprimerie de la    veuve Thiboust)
Alueella 7: Painajan nimi kolofonista
. — Francofurti : prostat apud Ionam Rosarn, 1616 ([Frankfurt : Abraham Scultetus])
Toim. huom.: Painajaa ei mainittu julkaisussa.
. — [Parrhisiis] : venales inveniuntur in vico sancti Iacobi apud Leonem Argenteum [Johannem Petit], 1508 (Parrhisiis : impressae in Bellovisu [apud] Johannem Marchant)
Alueella 7: Petit'n  nimi,  paikka ja vuosi sekä  kirjanpainajamerkintö on otettu kolofonista. 
. — Venundatur Parrhisiis : in vico sancti Iacobi sub Leone Argenteo, Jehan Petit, [ca 1509] ([Paris : Jean Marchant])
Alueella 7: Viimeisellä lehdellä on kirjanpainajanmerkki. Petit'n nimi esiintyy hänen nimiösivulla olevassa merkissään.

4.4.3 Kun merkitään useita paino- tai valmistuspaikkoja, käytetään samaa välimerkitystä kuin useille kustannus-, tuotanto- ja/tai  jakelupaikoille.