4.3 Julkaisu-, tuotanto- tai jakeluaika tai -ajat

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

4.3 Julkaisu-, tuotanto- ja/tai jakeluaika

Pakollinen

4.3.1 Julkaisu-, tuotanto- tai jakeluaika tai -ajat merkitään. 

Esim.

, 1979
, 2003-
Toim. huom.: Croatica chemica acta --lehden verkkoversion julkaiseminen alkaa 2003. Verkkoversio sisältää numerot alkaen vol. 69, no 1 (1996).

4.3.2 Kun sama julkaisuaika koskee sekä kustantamista tai tuotantoa että jakelua tai useampaa kuin yhtä kustantajaa tai tuottajaa ja jakajaa, julkaisuaika merkitään viimeisen nimen tai funktiomerkinnön jälkeen.

Esim.

. — New York : Sterling [etc.] ; London : distributed by Ward Lock, 1977

4.3.3 Jos julkaisu- tai tuotantoaika poikkeaa jakeluvuodesta, kumpikin merkitään sen kanssa yhteen kuuluvan nimen tai funktiomerkinnön jälkeen.

Esim.

. — London : Educational Records, 1973 ; New York : Edcorp [distributor], 1975
. — Seattle, Wash. : Laser Learning Technologies, 1993 ; Hardwick, Vt. : Optical Transfer [distributor], 1995

4.3.4 Gregoriaanisen kalenterin mukaiset vuosiluvut merkitään arabialaisin numeroin. Muut kuin gregoriaanisen kalenterin mukaiset vuosiluvut merkitään julkaisussa esiintyvällä tavalla ja niiden jälkeen lisätään hakasulkeissa vastaava gregoriaanisen kalenterin vuosi, jos se tiedetään.

Esim.

, 1374 [2000]
, 1969
, 5730 [1969 or 1970]
Toim. huom.: Juutalainen kalenteri
, 1398 [1977 or 1978]
Toim. huom.: Islamilainen kalenteri
, an IX [1801]
Toim. huom.: Ranskan vallankumouksen aikainen kalenteri

Kun jatkuvassa julkaisussa on useampien kalenterien mukaisia päiväyksiä, kaikki päiväykset merkitään, ja niitä erottaa tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki.

Esim.

, an III = 1795

Vanhat monografiajulkaisut

Julkaisu-, paino- jne. --aika merkitään siinä muodossa, missä se on julkaisussa, mukaan lukien päivä ja kuukausi, mikäli ne mainitaan. Aikamääreeseen kieliopillisesti liittyvät ilmaisut, kuten ”präntätty vuonna” ja ”anno” merkitään osaksi aikaelementtiä.

Esim.

, 7 July 1766
, printed in the year 1742
Toim. huom.: Julkaisutiedot: London, printed in the year 1742

Kun aikamääre sisältyy julkaisupaikka- tai kustantajatietoon, se merkitään näiden yhteyteen. Lisäksi siitä tehdään julkaisuaikamerkintö hakasulkeisiin. Kun aikamääre ei esiinny julkaisu-, paino-, jakelu- jne. -alueella, mutta se käy ilmi alueelta 1 tai 2, siitä tehdään julkaisuaikamerkintö hakasulkeisiin.

Esim.

, [1744]
Toim. huom.: Kustantajamerkintö: Printed in the year M.DCC.XLIV.and sold at the pamphlet-shops in London and Westminster, [1795?]
Toim. huom.: Nimeke: The circular letter, to the General Baptist churches for the year 1795. By John Marsom, read, approved, and ordered to be printed, by the General Assembly

Päivämäärät ja kuukausien nimet, jotka eivät esiinny julkaisu-, paino-, jakelu- jne. -alueella, mutta jotka tiedetään julkaisuajaksi, merkitään arabialaisin numeroin vuosiluvun yhteyteen luetteloivan yksikön valitsemalla kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä. Jos julkaisuaikamerkintö on hyvin pitkä, esimerkiksi kun sitä ei ole merkitty numeroin, se voidaan merkitä vakiintuneessa muodossa. Alueelle 7 merkitään aikamääreen tiedonlähde. Myös aikamääreen alkuperäinen muoto merkitään, jos sitä pidetään käyttäjien kannalta tarpeellisena.

Esim.

, [18.5.1507]
Alueella 7:Kolofonissa: Anno gratiae millesimo quingentesimo septimo die vero decimoctavo Maij
tai
Alueella 7: Julkaisuaika kolofonista.

Nimiösivulla tai kolofonissa näennäisen satunnaisesti esiintyvät isot kirjaimet voivat kuulua kronogrammiin, joten ne on jätettävä isoiksi. Kronogrammista otetut aikamääreet merkitään hakasulkeisiin arabialaisin numeroin. Alueelle 7 voidaan merkitä aikamääreen lähde sekä kronogrammin transkriptio.

Esim.

, [1788]
Alueella 7: Vuosi sisältyy kronogrammina nimekkeeseen.
Toim. huom.: Nimeke: NoMIna CLerI IVnIorIs HVngarICI eX benIgno faVore Caesareo regIo In arCe PosonIensI CoLLoCatI
, [1694]
Alueella 7:  Vuosi sisältyy kronogrammina julkaisutietoihin
Toim. huom.: Julkaisumerkintö: Hamburgi Typis Thomæ Rossii. — Anno, quo VIX fas SVperI qVæCVnqVe MonetIs proDere nos popVLIs!  ...

Roomalaisin numeroin olevat aikamääreet merkitään sellaisenaan, lukuun ottamatta välilyöntejä.

Gregoriaanisen kalenterin mukainen vuosi lisätään arabialaisin numeroin hakasulkeissa.

Esim.

, M.DC.IIII. [1604]
Toim. huom.: Julkaisutiedoissa: M. DC. IIII

Vuosiluvut, jotka eivät ole gregoriaanisen kalenterin mukaisia, ja muihin kuin kalenterikuukausiin perustuvat julkaisu- tai painoajat merkitään siinä muodossa, missä ne esiintyvät julkaisussa. Vastaavat nykyisen ajanlaskun mukaiset julkaisuajat merkitään hakasulkeisiin.

Esim.

, die visitationis Beatae Virginis Mariae 1497 [2 July 1497]
, die natalis Christi 1498 [25 Dec. 1498]
, 1507 on the feast of Saint Luke [18 Oct. 1507]

Kristillisen ajanlaskun aikamääreet, jotka perustuvat siihen, että vuosi alkaa sekä 1. tammikuuta että jonain muuna päivänä, merkitään siinä muodossa, missä ne esiintyvät julkaisussa, vuosiluvut erotetaan vinoviivalla. Nykyisen kalenterin mukainen vuosi voidaan lisätä hakasulkeisiin.

Esim.

, 1690/1
, 1690/1691 [1691]
, 2/13 Sept. 1750

Kun julkaisussa esiintyvä julkaisu-, paino- jne. -vuosi perustuu kalenterivuoteen, joka ei ala 1. tammikuuta ja kun julkaisun tiedetään (nykyisen kalenterin mukaan) ilmestyneen siihen merkittyä vuotta seuraavana vuonna, lisätään uudempi vuosi hakasuluissa. Juliaanisen kalenterin mukaisia päivämääriä ei korjata. Selittävä huomautus tehdään alueelle 7.

Esim.

, id. Mart. 1502 [15 Mar. 1503]
Alueella 7: Juliaanisen kalenterin mukainen päivämäärä vastaa gregoriaanisen kalenterin päiväystä 15. maaliskuuta 1503.
, 1641 [1642]
Alueella 7: Julkaisuvuosi perustuu Marian ilmestyspäivän mukaiseen kalenteriin.

4.3.5 Kun julkaisussa esiintyvä julkaisuaika tiedetään vääräksi tai se esiintyy vaihtoehtoisessa muodossa, se jäljennetään sellaisenaan ja korjaus merkitään hakasulkeisiin.

Esim.

, 1905 [i.e. 1950]-1970
, 1697 [i.e. 1967]
, 1963 [i.e. 1971]

Vanhat monografiajulkaisut

Jos nimiösivulla mainittu päiväys on merkitty julkaisuajaksi, ja muussa tiedonlähteessä on julkaisuajaksi ilmoitettu myöhäisempi aika, merkitään myöhäisempi aika hakasulkeisiin. Alueelle 7 merkitään, että hakasuluissaoleva aika on korjattu itse julkaisussa eikä kyse ole painovirheen korjauksesta.

Esim.

, 1786 [i.e. 1788]
Alueella 7:Dedikaatio ja esipuhe kumpikin päivätty 1788

4.3.6 Copyright-vuosi lisätään julkaisu-, tuotanto- tai jakeluvuoteen, jos se poikkeaa julkaisuvuodesta ja mikäli sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille.

Esim.

, 1969, cop. 1937
, 1972, cop. 1954
, 1995, © 1993

Vanhat monografiajulkaisut

Privilegion tai copyrightin päivämäärä voidaan merkitä alueelle 7, mikäli sitä pidetään luettelon käyttäjille tärkeänä.

Esim.

, 1720 Alueella 7: Privilegiotieto sivulla 4, päivätty 1718

4.3.7 Kun julkaisu-, tuotanto- tai jakeluvuotta ei ole mainittu julkaisussa, merkitään sen sijaan copyright-vuosi, vapaakappalevuosi tai paino- tai valmistusvuosi. Aikamääreen tyyppi merkitään näkyviin.

Esim.

, pain. 1981-
, cop. 1970-
, © 1969
, 1981 printing
, 1986 manufacture
, 1960 printing-
Toim. huom.: Edelleen ilmestyvä jatkuva julkaisu
, cop. 1970-
Toim. huom.: Edelleen ilmestyvä jatkuva julkaisu
, D.L. 2010
Toim. huom.: Vapaakappalevuosi

Vanhat monografiajulkaisut

Mikäli julkaisussa ei ole lainkaan julkaisuaikaa, merkitään sen paikalle hakasuluissa privilegion myöntämis- tai copyright-vuosi, mikäli ne tiedetään. Alueelle 7 tehdään selittävä huomautus.

Esim.

, [1719?]

Alueelle 7: Sivulla 4 olevan tiedon mukaan privilegio myönnetty 1719.

Äänitteet

P -vuosi merkitään äänitteen copyright-symbolilla (℗), jos mahdollista, tai P-kirjaimella joko isolla tai pienellä.

Esim.

,P 1982
, ℗ 1985
Toim. huom.: Edelleen ilmestyvä jatkuva julkaisu
, p 1975

Moniviestimet ja elektroniset aineistot

Kun julkaisulla on useita copyright-vuosia, jotka koskevat tuotannon eri osia (esim. kirjoitettua ohjelmaa, äänen tuottamista, grafiikkaa ja dokumentaatiota), mutta ei koko julkaisua koskevaa julkaisu-, tuotanto- tai valmistusvuotta, viimeisin copyright-vuosi merkitään. Näin menetellään, vaikka tämä vuosi koskisi ainoastaan yhtä julkaisun tuotannon osaa. (Ks. myös 4.3.11)

Esim.

, cop. 1995 Toim. huom.: Vuosi koskee kirjoitettua ohjelmaa; aikaisemmat copyright-vuodet koskevat ääntä ja dokumentaatiota.

4.3.8 Kun julkaisun julkaisu-, tuotanto-, jakelu-, copyright-, paino- tai valmistusvuotta ei voida varmistaa, arvioitu julkaisu-, tuotanto- tai jakeluaika merkitään hakasulkeissa. Vuosilukuun sisältyvät tuntemattomat merkit voidaan ilmaista luettelointiyksikön valitsemilla symboleilla.  Alueella 7 voidaan antaa lisätietoja arvioinnin perusteista.

Esim.

, [n. 1933]-
, [1969?]
, [197-?]-
, [1969?]
, [196-?]
, [1560?]
, [noin 1560]
, [ei myöhemmin kuin 21 Aug. 1492]
, [vuosien 1711 ja 1715 välillä]
, [1727 tai 1760]
, [16..]
, [196-]-

Vanhat monografiajulkaisut

Kun julkaisussa ei mainita julkaisu- tai painovuotta, mutta julkaisuaika voidaan päätellä joko julkaisun sisällön perusteella tai hakuteosten avulla, merkitään näin selvitetty aika hakasulkeisiin. Julkaisuajan lähde merkitään alueelle 7. Kun julkaisuaikaa ei voida varmistaa, merkitään arvioitu julkaisu-, paino-, jne. -aika hakasulkeisiin. Kaikki julkaisusta tai lähdeteoksista saatavat arviota tukevat perustelut merkitään alueelle 7.

Esim.

, [1560?]
, [noin 1580]
, [noin 1580?]
, [ei ennen vuotta 1479]
, [ei myöhemmin kuin 21 Aug. 1492]
, [1727 tai 1728]
, [vuosien 1711 ja 1749 välillä]
, [vuosien 1711 ja 1749 välillä?]
, [167-]
, [167-?]
, [16--]
, [16--?]
, [1795?]
Päänimeke: The circular letter, to the General Baptist churches for   the year 1795

4.3.9 Tiedetty tai arvioitu julkaisuaika voidaan merkitä ennen copyright-vuotta tai paino- tai valmistusvuotta.

Esim.

, [1988], cop. 1927
, [198-?], cop. 1927

4.3.10 Aineistot, jotka on julkaistu useina numeroina, osina, versioina jne.

4.3.10.1 Julkaisun alkamisaika

Merkitään varhaisimman osan, numeron tai version julkaisuaika. Sitä seuraa yhdysmerkki.

Esim.

, 1969-
, 1965-
Alueella 3: Vol. 5, no. 7 (July 1963)-
Toim. huom.: Julkaisuvuosi eroaa katevuodesta

4.3.10.2 Julkaisun päättymisaika

Kuvailtaessa päättynyttä julkaisua merkitään sekä varhaisimman että viimeisen osan, numeron tai version julkaisuaika. Niitä yhdistää yhdysmerkki.

Esim.

, 1968-1973
, 1513-1524

Päivittyvät irtolehtijulkaisut:

Viimeisen päivityksen julkaisuaika merkitään, jos se tiedetään.

Esim.

, 1990-1995 [last updated 1999]

Kun sekä varhaisin että viimeinen osa, numero tai versio on julkaistu samana vuonna, vuosi merkitään vain kerran.

Esim.,

1962
Alueella 3: Бр. 1 (17 септ. 1962 г.)-бр. 21 (10 окт. 1962 г.)
, 1989
Alueella 3: Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989)
Alueella 7: Muita numeroita ei ole julkaistu.

4.3.10.3 Epävarmat tai tuntemattomat julkaisuvuodet

Kun kuvailu tehdään muusta kuin ensimmäisestä ja/tai viimeisestä numerosta tai osasta, julkaisun ensimmäisen ja/tai viimeisen numeron tai osan julkaisuvuodet merkitään kohdan 4.3.8 ohjeen mukaan. Julkaisuvuoden/vuosien lähde voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.4.1).

, [1969?]-
, [2004]-
Toim. huom.: Julkaisuvuosi päätelty alueella 3 olevan tiedon perusteella

Osien numeroinnin epäsäännöllisyydet

Huomautukset julkaisuajankohdan ja numeroinnin epäsäännöllisyyksistä voidaan merkitä alueelle 7.

4.3.11 Julkaisut, joiden osilla on eri julkaisuajat

Vanhat monografiajulkaisut

Kun teoksen osilla on omat nimiösivunsa, joissa oleva julkaisuvuosi poikkeaa koko teoksen nimiösivulla olevasta julkaisuvuodesta, osien julkaisuvuodet merkitään alueelle 7. Jos kuitenkin jokin näistä julkaisuvuosista vastaa tarkemmin koko teoksen todellista julkaisuvuotta kuin teoksen yhteisellä nimiösivulla oleva vuosi, se merkitään korjauksena kohdan 4.3.5 ohjeiden mukaan.

Moniviestimet, äänitteet, videotallenteet, kuvat ja liikkuva kuva, elektroniset aineistot

Jos julkaisussa (esim. äänitteessä tai elektronisessa aineistossa) ilmoitetut copyright-vuodet koskevat julkaisun sisältämiä erillisiä teoksia, näitä merkintöjä ei tehdä alueelle 4. Ne voidaan merkitä joko julkaisutietoja koskevaan huomautukseen (ks. 7.4) tai sisältöä koskevaan huomautukseen (ks. 7.7) tai voidaan käyttää monitasoisen kuvailun menetelmää, josta on annettu ohjeet liitteessä A.