4.2 Kustantaja, tuottaja ja tai jakaja

Last modified by ankorhonen@hamk_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

4.2 Kustantaja, tuottaja ja/tai jakaja

Pakollinen

4.2.1 Kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi on sen henkilön tai yhteisön nimi, joka vastaa julkaisun kustantamiseen, tuottamiseen/tuotantoon ja/tai jakeluun liittyvistä toimenpiteistä.

Äänitteiden, kasettien ym. vastaavien aineistojen kustantajan tai tuotantoyhtiön nimen yhteydessä olevaa tavara- tai tuotemerkkiä ei merkitä julkaisu-, tuotanto- ja jakelutietojen jne. alueelle. Se voidaan merkitä sarjatietojen alueelle, jos sitä pidetään sarjan nimekkeenä (ks. alue 6), tai julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alueelle, jos nimeen liittyy tuotenumero (ks. 8.1.4).

Vanhat monografiajulkaisut

Tämä kuvailuelementti sisältää julkaisun kustantajien, jakajien, kirjakauppiaiden ja myös painajien nimet, jos painajat on mainittu näiden elementtien sovitussa tiedonlähteessä, sekä muut toimipaikkoihin, painamiseen ja uudelleenpainamiseen liittyvät tiedot.

4.2.2 Sovitussa tiedonlähteessä esiintyvä kustantajan tai tuottajan nimi merkitään välittömästi siihen ensisijaisessa tiedonlähteessä liittyvän kustannus- tai tuotantopaikan jälkeen.

Esim.

. — London : Methuen
. — London : Library Association
. — Roazhon [Rennes] : Bremañ
. — Ташкент : “Фан”
. — [London] : Eccles Centre for American Studies

4.2.3 Kun sovitussa tiedonlähteessä mainitaan useampia kuin yksi kustantaja tai tuottaja, merkitään typografisesti korostetuin tai jos typografista eroa ei ole, merkitään ensimmäinen. Muussa tapauksessa merkitään luettelon käyttäjän kannalta tärkein.

Toinen ja sitä seuraavat kustantajat tai tuottajat voidaan merkitä.

Esim.

. — London : The Times ; Edinburgh : John Bartholomew & Son
. — Paris : Institut géographique national ; Clermont-Ferrand : Éd.    Parc des Volcans
. — Paris : le Centurion : Desclée De Brouwer : Éd. du Cerf
. — London : National Savings Committee ; Edinburgh : National Savings Committee for Scotland
. — Waterloo [Ontario] : Leisure Studies Data Inc. ; Chicago: National Opinion Research Center
. — Paris : Éd. Est-Ouest internationales : Éd. Unesco
. — Madrid : Debate ; Barcelona : Círculo de Lectores
. — [México, D.F.] : Alfaomega ; León : Everest
. — Chicago : University of Chicago Press ; Milano : Ricordi

Vanhat monografiajulkaisut

Kun julkaisussa on mainittu useampi kustantaja, painaja ja/tai jakaja samassa lähteessä, ne merkitään yleensä, funktiosta riippumatta, siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät tiedonlähteessä. Jos yhdistäviä sanoja tai ilmauksia ei ole käytetty, nimet erotetaan sovitulla välimerkityksellä.

4.2.4 Kun toinen tai sitä seuraavat kustantajien tai tuottajien nimet jätetään pois, se osoitetaan merkitsemällä hakasulkeisiin lyhenne "etc." tai sen muun kirjoitusjärjes­telmän mukainen vastine (ks. myös 4.1.5).

Esim.

: Evans [etc.]
: Payot [etc.]
: The Times [etc.]
: Evaporated Milk Association [etc.]
: American Association of Individual Investors [etc.]

Vanhat monografiajulkaisut

Jos nimien määrää pidetään liian suurena, voidaan merkintöä lyhentää jättämällä pois julkaisussa ensimmäistä seuraavat nimet tai osa niistä. Poisto osoitetaan poistomerkillä, jonka jälkeen poiston laajuus merkitään hakasulkeisiin. Pois jätettyjen kustantajien, painajien ja/tai jakajien jne. määrä merkitään hakasulkeisiin, samoin pois jätettyjen paikkojen määrä, jos näitä on useampia kuin yksi (ks. myös 4.2.6). Vaihtoehtoisesti voidaan tieto poistoista merkitä alueelle 7.

Esim.

: chez Claude Barbin ... Jean Boudot ... George & Louis Josse
Toim. huom.: Kirjakauppiaiden osoitteet on poistettu.
: printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols and Co. … [ja 26 muuta]
tai
: printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols and Co. …
Alueella 7: Julkaisutiedoissa on mainittu 26 muuta kustantajaa.
: printed for James, John and Paul Knapton ... T. Becket ... T. Davies ... W. Jackson in Oxford, and A. Kincaid, and Company, in Edinburgh
Toim. huom.: Kirjakauppiaiden osoitteet on jätetty pois kuvailusta.
: printed and sold by J. Newbery and C. Micklewright, also by Mess. Ware, Birt, Astley, Austen, Robinson, Dodsley, and Needham, in London … [ja kahdeksan muuta kustantajaa ja paikkaa]
tai
: printed and sold by J. Newbery and C. Micklewright, also by Mess. Ware, Birt, Astley, Austen, Robinson, Dodsley, and Needham, in London …
Alueella 7: Julkaisutiedoissa on mainittu kahdeksan muuta kustantajaa ja paikkaa.

4.2.5 Kuvailuun merkitään sanat tai ilmaukset, jotka ilmaisevat henkilön tai yhteisön muun kuin pelkästään kustantamiseen liittyvän funktion.

Jos vain jakaja on mainittu, se merkitään. Kun sekä kustantajan tai tuottajan että jakajan nimet esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä, myös jakajan nimi voidaan merkitä. Kun jakajan nimi esiintyy missä tahansa muussa tiedonlähteessä, se voidaan merkitä huomautuksena alueelle 7 (ks. 7.4.1).

Esim.

: published for the Social Science Research Council by Heinemann
: printed for the CLA by Morris Print Co.
: Boyars : distributed by Calder and Boyars
: diffusion A. Lecot
: to be sold by Jas. Gardner
: distributor G. Schirmer
: reselased by Beaux Arts Co.
: produced for Bairnswear
: presented by Shell Education Service
: distributed by Harvard University Press
: privately printed for the Parish Register Section

Jos jakajan funktiota ei ole tarkoin ilmoitettu, voidaan merkitä hakasulkeisiin lyhyt kuvaava ilmaus.

Esim.

: Akateeminen kirjakauppa [jakaja]
: Vacation Work [jakaja]
: Technical and Scientific Films : Film Producers Guild [jakaja

4.2.6 Kustantajan, tuottajan tai jakajan nimi voidaan lyhentää, jos lyhenne voidaan ymmärtää ja tunnistaa yksiselitteisesti.

Esim.

: WSOY
Toim. huom.: Julkaisussa Werner Söderström Osakeyhtiö
: Gummerus
Toim. huom.: Julkaisussa K. J. Gummerus Oy
: Bonnier
Toim. huom.: Julkaisussa Albert Bonniers förlag ab
: Bietti
Toim. huom.: Kustantajan nimi teoksessa Casa editrice Bietti
: Художественная литература
Toim. huom.: Kustantajan nimi teoksessa Государственое издательство
Художественная литература
: H.M. Gousha
Toim. huom.: Kustantajan nimi teoksessa The H.M. Gousha Company
: M. Eschig
Toim. huom.: Kustantajan nimi teoksessa Editions Max Eschig et Cie
: Readex
Toim. huom.: Kustantajan nimi teoksessa Readex Microprint Corporation
: Addison-Wesley
Toim. huom.: Kustantajan nimi teoksessa Addison-Wesley Publishing Company.
mutta ei:
The Society
Toim. huom.: Kustantajan nimi teoksessa American Chemical Society

Vanhat monografiajulkaisut

Kustantajan, painajan, jakajan jne. nimi merkitään siinä muodossa, missä se esiintyy sovitussa tiedonlähteessä, mukaan lukien sitä edeltävät tarpeelliset sanat ja ilmaukset (ks. myös 4.1.8).

Esim.

: chez Augustin Courbé
: en casa de Guillielmo Roville
: na officina de Antonio de Sousa da Sylva
: par Ian de Tournes pour Antoine Vincent
: à 1'enseigne de l'éléphant
: de l'imprimerie de Balleu, se trouve chez Marcilly [et chez] les marchands de nouveautés
Alueella 7: Kaksi jakajamerkintöä on liitetty toisiinsa yhdistävällä sulkumerkillä,  "chez"  
: printed for J. Warner
: printed for the editor, and sold by him
: by the widowe of Jhon Mommart
: printed for the executors of the late widow Kelly

Lisämääreet kuten ”printer to the King” sekä osoitteet voidaan jättää pois. Ne kuitenkin merkitään, jos ne ovat tarpeen julkaisun identifioimiseksi, ajoittamiseksi tai paikallistamiseksi.

Esim.

. – A Rouen : chez Jean Oursel, rue Ecuyere, vis-à-vis la rue du Petit-Puits, à l’Imprimerie du Levant

Julkaisu-, paino- tai jakelutietojen keskellä tai lopussa oleva merkityksetön tieto voidaan jättää pois. Poisto osoitetaan poistomerkillä.

4.2.7 Kun kustantajan, tuottajan tai jakajan nimi esiintyy täydellisenä alueella 1, voidaan alueelle 4 merkitä täydellinen tai lyhennetty muoto. Yksityisesti painatetun julkaisun kustantajaksi merkitään julkaiseva henkilö tai yhteisö.

Esim.

. – Helsinki : Helsingin yliopisto
Päänimeke: Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen julkaisuja
. — Helsinki : STAKES
Vastuullisuusmerkintö: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
. – London : H. Mackeson
Vastuullisuusmerkintö: by Henry Clive Mackeson
. – [Paris] : CEDOCAR
Vastuullisuusmerkintö: Centre de documentation de l'armement
. – Versailles : C.N.R.A.
Päänimeke: Liste des périodiques reçus au Centre national des recherches agronomiques
. – Kürten : Stockhausen
Vastuullisuusmerkintö: Karlheinz Stockhausen
. – Cleveland : Cleveland Health Museum
Vastuullisuusmerkintö: Cleveland Health Museum
. – Québec : O.L.F.
Vastuullisuusmerkintö: Office de la langue française, Centre de terminologie
. – Malden, MA : National Chemical Data Board
Vastuullisuusmerkintö: National Chemical Data Board
. – [Philadelphia] : Institute for Scientific Information
Vastuullisuusmerkintö: Institute for Scientific Information
. – [Seattle?] : G.B. Schrier
Vastuullisuusmerkintö: G.B. Schrier
Alueella 7: ”Privately printed limited edition”
. – Bel Air, Md. : Jack L. Shagena
Vastuullisuusmerkintö: Jack L. Shagena
Alueella 7: ”Privately printed by the author”

Vanhat monografiajulkaisut

Kun kustantajaa, painajaa ja/tai jakajaa koskeva tieto esiintyy vain toiselle sääntöalueelle kuuluvien tietojen yhteydessä, tai kun se on peräisin sovitun tiedonlähteen ulkopuolelta (ml. julkaisun ulkopuolelta saatu tieto), se merkitään hakasulkeisiin ja ilmoitetaan lyhyimmässä tarkoituksenmukaisessa muodossa. Kun tieto on otettu muualta kuin nimiösivulta, lähde merkitään alueelle 7.

Esim.

. — [Paris ] : [Philippe Pigouchet pour Symon Vostre], [25 avril 1500]
Toim. huom. : Pigouchet's merkki on nimiösivulla. Nimeke: Ces presentes heures a lusaige du Mans fure[n]t acheuees lan Mil. cincq ce[n]s le xxv jour dapuril pour Symon Vostre ...
. — [London] : [Francis Barlow], 1605
Toim. huom.: Nimekkeen loppu: Illustrated with ...  sculptures by Francis Barlow and are to be sold at his house

Kustantajan, painajan ja/tai jakajan nimeä ei lyhennetä eikä myöskään laajenneta siksi, että siinä joko toistetaan tai että siitä on jätetty pois tieto tekijän toimimisesta myös kustantajana.

Esim.

. — Trykt udi London : af Frys, Couchman og Collier paa Forfatterens egen Bekostning
Toim. huom.: Frys, Couchman and Collier painanut tekijän Ernst Wolffin kustannuksella.

4.2.8 Kustantajan tai kirjanpainajan nimi epätäydellisenä

Kun kustantajan, kirjanpainajan ja/tai jakajan nimen asemesta julkaisuun on merkitty ainoastaan osoite, merkki tai alkukirjaimet, merkitään nämä kustantaja-, kirjapaino- ja/tai jakajatietojen alueelle. Jos kustantajan, kirjanpainajan ja/tai jakajan nimi voidaan tunnistaa, nimi merkitään hakasulkeisiin joko täydentämällä nimi alkukirjainten jälkeen tai lisäämällä nimi osoitteen tai merkin edelle tai jälkeen. Selittävä huomautus tehdään alueelle 7.

Esim.

: [Jean-Pierre Costard] Rue Saint-Jean-de-Beauvais, la premiere porte cochere au dessus du College
Alueella 7 : Costard tunnistettu kustantajaksi. Ks.: La France littéraire / J.M. Quérard
: prostant in Coemeterio D. Pauli [apud Abelem Swalle]
Alueella 7: Kustantajan nimi nimiösivun kääntöpuolella
: printed and sold [by John Evans] at No. 41, Long-Lane.
Alueella 7:John Evans toimi tässä osoitteessa vuosina 1791--1795
: printed by H[umphrey]. L[ownes]. for George Lathum at the Bishops head in Pauls Church-yard
Alueella 7:Painajan nimi, ks.: ESTC S126474

4.2.9 Kustantajan, tuottajan tai jakajan nimi muussa kuin sovitussa tiedonlähteessä

Kun kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi on saatu sovitun tiedonlähteen ulkopuolelta (ml. julkaisun ulkopuoliset lähteet), se merkitään hakasulkeissa ja ilmoitetaan julkaisuajan, kirjoitusjärjestelmän ja kielen mukaisessa muodossa. Tiedonlähde merkitään huomautuksena alueelle 7.

Esim.

: [Paul Linley and John Flaskett]
Alueella 7: Kustantajan nimi otettu kustantajan omasta luettelosta.

Kun kustantajan, tuottajan, kirjanpainajan ja/tai jakajan nimi on epävarma tai tuntematon, merkitään hakasulkeisiin yhden tai useamman todennäköisen kustantajan tai tuottajan nimi. Nimiä seuraa hakasulkeiden sisällä kysymysmerkki.

Esim.

: [John Smith?]

Vanhat monografiajulkaisut

Alueelle 7 merkitään selittävä huomautus.

Esim.

: printed for the authors vse [by Nicholas Okes?]
Alueella 7: Painaja oletettu, ks. STC, Short title catalogue (2. p.)

4.2.10 Kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi useammalla kuin yhdellä kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä

4.2.10.1 Kun kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimi esiintyy sovitussa tiedonlähteessä useammalla kuin yhdellä kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, päänimekkeen kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä oleva muoto merkitään. Mikäli tämä ei ole mahdollista, merkitään typografisesti huomattavin tai sen puuttuessa ensimmäisenä esiintyvä nimimuoto.

Vanhat monografiajulkaisut

Ensimmäisenä esiintyvä nimimuoto merkitään, sitä seuraavat muut nimimuodot merkitään siinä järjestyksessä, missä ne ovat julkaisussa.

Esim.

. — Wytisstené v Kryssstoffa Baumana, w Drazdanech = Gedruckt by Christoph Baumann zu Dreßden

4.2.10.2 Rinnakkaismerkinnöt voidaan tehdä.

Esim.

: Galerie nationale du Canada pour la Corporation des musées nationaux du Canada = National Gallery of Canada for the Corporation of the National Museums of Canada
: Bundeskanzlei = Chancellerie fédérale
. —  Kraków : Polskie wydawnictwo muzyczne = Krakau : Polnischer  Musikverlag
. — Bruxelles : Parlement européen, Direction générale des études = Brussels : European Parliament, Directorate General for Research
. — Åbo : Åbo Akademis förlag = Åbo Academy Press ; Pargas : distr. Tidningsbokhandeln = Lehtikirjakauppa

4.2.11 Kirjapainon nimi kustantajan jne. nimen sijasta

Kirjapainon tai valmistajan nimeä ei merkitä tuntemattoman kustantajan, tuottajan tai jakajan sijasta, paitsi vanhoja monografiajulkaisuja kuvailtaessa. Kuitenkin, kun henkilö tai yhteisö toimii sekä kirjanpainajana tai valmistajana että kustantajana, tuottajana tai jakajana tai kun vastuu on epävarma, kirjanpainajan tai valmistajan oletetaan olevan myös kustantaja tai tuottaja.

Esim.

: Imprimerie nationale
: Oxford University Press
: Institut géographique national
Toim. huom.: Instituutti on sekä kustantaja että valmistaja.
. — Ekenäs : Ekenäs tryckeri

Vanhat monografiajulkaisut

Kun painajan nimi ja/tai osoite on sovitussa tiedonlähteessä joko yksin tai yhdessä muiden kustantajien, painajien, jakajien jne. nimien kanssa, se merkitään joko kustantajan, painajan, jakajan jne. nimenä tai nimen osana.

Esim.

: printed and are to be sold by Randal Taylor
: printed by J. and H. Hughs ... and sold by T. Payne
: J. Grundy, printer
: printed and sold at 60, Old Street
: tryckt hos Lars Salvius
: printed, and re-printed by E. Waters
: de l'imprimerie de J. Barbou
: typis exscripsit Joachimus Redanus

Joissain tapauksissa painajan nimi ja/tai osoite esiintyy sovitussa tiedonlähteessä ilman kustantajan tai kirjakauppiaan nimeä, osoitetta tai merkkiä. Jos kirjakauppiaan nimi/merkki tiedetään, se merkitään hakasulkeissa kirjanpainajan nimen ja/tai osoitteen jälkeen. Sitä edeltää tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki.

Esim.

: acheuee de imprimer par maistre Nicole de la Barre : [chez Jean Petit]
Alueella 7:Painomerkintö kolofonista; viimeisellä lehdellä on kirjakauppias Jean Petit’n merkki.

Kun kustantajan, jakajan tai kirjakauppiaan nimeä ei tunneta, mutta painajan nimi tiedetään alueen sovitun tiedonlähteen ulkopuolelta (mukaan lukien julkaisun ulkopuoliset lähteet), painajan nimi merkitään hakasulkeisiin. Tiedonlähde merkitään alueelle 7.

Esim.

. — [East Molesey] : [Robert Waldegrave]
Alueella 7: Julkaisutieto: STC, Short title catalogue (2. p.).
. — [Genève] : [Cramer]
Alueella 7:Julkaisutieto: Bibliothèque nationalen luettelo

4.2.12 Kustantajan nimi on tuntematon

Jos mitään nimeä ei voida merkitä kustantajan, tuottajan tai jakajan nimenä, lisätään lyhenne "s.n." (= sine nomine = ilman nimeä) tai sen vastine muulla kirjoitusjärjestelmällä hakasulkeissa.

Esim.

: [s.n.]
: [б.и.]

4.2.13 Muutokset kustantajan, tuottajan ja/tai jakajan nimessä

Kausijulkaisut ja moniosaiset monografiat

Jos julkaisun kustantaja, tuottaja ja/tai jakaja julkaisun myöhemmissä osissa vaihtuu tai muuttaa nimeään, uudesta kustantajasta, tuottajasta ja/tai jakajasta tai uudesta nimestä tehdään huomautus alueelle 7 (ks. 7.4.2), mikäli sitä pidetään tarpeellisena julkaisun tunnistamiseksi tai muuten tärkeänä luettelon käyttäjille.

Päivittyvät julkaisut

Jos julkaisun kustantaja, tuottaja ja/tai jakaja myöhemmin vaihtuu tai muuttaa nimeään, kuvailua muutetaan vastaamaan uusimman version tietoja ja aikaisemmat tiedot merkitään huomautusalueelle 7.(ks. 7.4.2), mikäli niitä pidetään tarpeellisina julkaisun tunnistamiseksi tai muuten tärkeinä luettelon käyttäjille.