4.1 Kustannus-, tuotanto- ja tai jakelupaikka

Last modified by tamakine@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

4.1 Kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka   

Pakollinen

4.1.1 Kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka on sen paikkakunnan nimi, joka sovitussa tiedonlähteessä esiintyy kustantajan, tuottajan tai jakajan nimen yhteydessä (ks. 4.2). Ellei kustantajaa, tuottajaa tai jakajaa mainita nimeltä, merkitään paikkakunta, jossa julkaisu ilmestyi tai josta julkaisu jaettiin.

Esim.

. — London
. — Baltimore
. — Mосқва

4.1.2 Jos sovitussa tiedonlähteessä esiintyvä tieto tiedetään virheelliseksi, korjattu tieto voidaan lisätä hakasulkeisiin (ks. A.8) ja/tai selitys merkitään alueelle 7 (ks. 7.4.1)

Esim.

. — Dublin
Alueella 7: Tiedetään julkaistun Belfastissa.
. — Paris [i.e. Leiden]
Toim. huom.: Tiedetään julkaistun Leidenissa.
. — London [i.e. Agen]
Alueella 7: Julkaistu Agenissa
tai
. — London
Alueella 7: Julkaistu Agenissa
. – Tripilo [i.e. Dublin]
Alueella 7: Kustannuspaikka on fiktiivinen; Huntington Library identifioinut kustannuspaikan Dubliniksi
tai
. – Tripilo
Alueella 7: Kustannuspaikka on fiktiivinen; Huntington Library identifioinut kustannuspaikan Dubliniksi
 -- Zippelzerbst gedruckt durch Flachslanden [i.e. Leipzig : Johann Heinrich Ellinger]
Alueella 7: Kustannuspaikka ja kustantaja ovat fiktiivisiä; kustantaja identifioitu kirjanpainajan-/kustantajanmerkin perusteella (VD17 23:321271P).

4.1.3 Kun useampi kuin yksi paikkakunta liittyy yhden kustantajan, tuottajan, tai jakajan nimeen, merkitään typografialtaan huomattavin. Jos typografista eroa ei ole, merkitään ensiksi mainittu paikka. Muussa tapauksessa valitaan luettelon käyttäjälle tärkeimmäksi katsottu paikka.

Vanhat monografiajulkaisut

Kun julkaisussa on kaksi tai useampia kustannus-, paino-, ja/tai jakelupaikkoja, ja kun toista ja seuraavia paikkoja ei ole kielellisesti liitetty kustantajan, painajan, ja/tai jakajan nimeen, kaikki paikat merkitään siinä järjestyksessä, missä ne ovat sovitussa tiedonlähteessä.

Esim.

. — London ; York
. — A Lausanne & se trouve à Paris

4.1.4 Toinen tai seuraava paikka voidaan merkitä.

Esim.

. — London ; Chicago
. — Köln ; Paris
. — København ; Oslo
. — Barcelona ; Lisbon
. — Berlin ; Köln ; Frankfurt am Main

4.1.5 Kun toinen tai seuraava paikka jätetään pois, poisjättö voidaan ilmoittaa merkitsemällä "etc." tai vastaava lyhenne muulla kirjoitusjärjestelmällä hakasulkeisiin (ks. myös 4.2.4).

Esim.

. — Wien [etc.]
. — Москва [и др.]
. — London ; New York ; Paris [etc.]
. — Toronto [etc.]

4.1.6 Kun merkitään useamman kuin yhden kustantajan tai tuottajan nimet (ks. 4.2.3), kunkin kustannus- tai tuotantopaikan nimi merkitään välittömästi ennen siihen liittyvän kustantajan tai tuottajan nimeä, paitsi kun kustannuspaikka on sama.

Esim.

. — New York : Columbia University ; Boston : Computer Research Institute
. — Paris : Gallimard : Julliard

4.1.7 Kun sekä kustantaja tai tuottaja että jakaja mainitaan (ks. 4.2.5), jakelupaikka merkitään, jos se poikkeaa kustannus- tai tuotantopaikasta.

Esim.

. — Washington, D.C. : Smithsonian Institution ; New York : distributed by W.W. Norton
. — Washington, D.C. : U.S. Bureau of the Census ; Rosslyn, Va. : distributed by DUALabs
. — Boulder : East European Monographs ; New York : Columbia University Press [distributor]

4.1.8 Kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka merkitään siinä oikeinkirjoitusmuodossa ja kieliopillisessa sijamuodossa, jossa se esiintyy julkaisussa.

Esim.

. — Helsingissä
. — V Praze
. — Frankfurt am Main
. — Pestini
. — Torino

Vanhat monografiajulkaisut

Kustannus-, paino- ja/tai jakelupaikan nimeä edeltävät prepositiot otetaan mukaan, samoin otetaan mukaan kaikki kustantajan, kirjapainon jne. nimeen, osoitteeseen tai merkkiin kuuluvat, mutta siihen kielellisesti liittymättömät sanat tai ilmaukset. Kustantajan, kirjapainon ja/tai jakajan jne. nimeen, osoitteeseen tai merkkiin kielellisesti liittyvät sanat ja ilmaukset kirjoitetaan näiden nimien yhteyteen (ks. 4.2.6).

Esim.

. — A Lyon
. — In London
. — Imprinted at London
. — Impressum ... Venetiis
. — Nouvelleme[n]t i[m]primee a Paris
. – London printed

Toim. huom.: Kustannus-, paino-, jakelu- jne. --tieto julkaisussa: “London printed, in the year 1742”

Kun kustannus-, paino- ja/tai jakelupaikan nimi on saatu kustantajan, kirjapainon ja/tai jakajan nimestä, se merkitään hakasulkeisiin.

Kun kustannus-, paino- ja/tai jakelupaikka/paikat liittyvät kustantajan, kirjapainon ja/tai jakajan nimeen, ne merkitään kustantajan, kirjapainon ja/tai jakajan nimen osaksi. Tämän lisäksi ne merkitään hakasulkeisiin myös kustannus-, paino- ja/tai jakelupaikkoina.

Esim.

. — [London] : sold by T. Richardson in London
. — [Bresslaw] : bey Caspar Closemann, Buchhändlern in Bresslaw zubefinden
. — [London] : Philadelphia printed, London reprinted for C. Dilly

Kun paikannimi esiintyy kummassakin tiedossa, se kirjoitetaan sekä kustannus- että kirjapainomerkintöön.

Esim.

. – In Fiorenza : stampato in Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino
Alueella 7: Kirjapainomerkintö kolofonista.

Kun kustantajan, kirjanpainajan jne. osoite tai merkki esiintyy julkaisussa ilman paikkakunnan tai alueen nimeä, merkitään paikkakunnan nimi hakasulkeisiin kustannus-, paino- ja/tai jakelupaikaksi ja osoite tai kirjanpainajanmerkki sisällytetään kustantaja-, painaja- jne. ja/tai jakajatietoihin.

Esim.

. — [London]
Toim. huom.: Kustannustieto julkaisussa: J. Pitts, Printer and Toy Warehouse, 6
Great St. Andrew Street, 7 Dials
. — [Paris]
Toim. huom.: Kustannustieto julkaisussa: à l'enseigne de l'éléphant (Pariisilaisen painajan merkki)
. — [London]
Toim. huom.: Kustannustieto julkaisussa: sold in St. Paul's Churchyard

Kun kustannus-, paino- ja/tai jakelupaikka esiintyy ainoastaan jollekin toiselle sääntöalueelle kuuluvan tiedon osana ja on merkitty sen yhteyteen tai kun se on saatu tai johdettu kustantajan, kirjapainon ja/tai jakajan nimestä tai saatu alueen sovitun tiedonlähteen ulkopuolelta (mukaan lukien julkaisun ulkopuoliset lähteet), se merkitään hakasulkeisiin luetteloivan yksikön valitsemassa standardoidussa muodossa. Selittävä huomautus voidaan tehdä alueelle 7.

Esim.

. — [Köln]
Toim. huom.: Paikannimen moderni muoto saksalaisen luettelointiyksikön valitsema.
. — [London]
Toim. huom.: Stationers’ registerin mukaan lontoolaisen kirjakauppiaan kustantama.
. — [Bayreuth] : impensis Orphonatrophei Baruthini, [1738] ([Bayreuth] : typis Friderici Eliae Dietzelii)
. — [Leipzig] : sumptibus Iohannis Fritzschi, bibl. Lips., [1674] ([Weissenfels] : literis Johannis Brühlaei, Gymn. Weissenf. typogr.)
Alueella 7: Cf. VD17 14:052745K
. — [Venetiis] : Academia Veneta

4.1.9 Kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikan nimeen tehtävät lisäykset

Mikäli paikan tunnistamisen kannalta on tarpeellista, kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikan nimeen lisätään laajemman alueen, esim. valtion, osavaltion jne. nimi. Sitä edeltää pilkku, jos se otetaan sovitusta tiedonlähteestä. Nimi merkitään hakasulkeisiin, jos se saadaan muusta lähteestä.

Esim.

. — Cambridge, Mass.
. — Cambridge [Englanti]
. — Chicago, Ill.
. — London [Ontario]
. — Heinola, Minn.
. — Washington, D.C.
. — New Haven [Connecticut]
. — Paris, Texas

Kustantajan, tuottajan, tai jakajan koko osoite lisätään paikannimeen, jos sitä pidetään tunnistamisen kannalta tarpeellisena. Se merkitään kaarisulkeisiin, jos se otetaan sovitusta tiedonlähteestä ja hakasulkeisiin, jos se saadaan muusta lähteestä. (Ks. myös 4.2.8 osoitteet julkaisijan tai painajan identifiointitietoina.)

Esim.

. — London [37 Pond Street, N.W.3]
. — St-Bruno-de-Montarville, Québec (1985 La Duchesse)
. — Vancouver (571 Howe Street)
. — [England] : Glyndebourne Festival Opera, 1977 ; New York (P.O. Box 153, Ansonia Station, New York, N.Y. 10032) : [distributed by] Video Arts International, 1985
Toim. huom.: Glyndebourne Festival Operan toimiston sijainti ei ole tiedossa (ks. 4.1.12)
. — Cupertino, CA (10648 Gascoigne Dr., Cupertino 95014)
. — Paris (66, avenue de Versailles, 75016)

Suom. huom. Yksityishenkilöiden kohdalla on huomioitava yksilönsuojaan liittyvä suomalainen lainsäädäntö.

4.1.10 Paikannimen vaihtoehtoinen tai korjattu muoto lisätään hakasulkeissa, jos sitä pidetään tunnistamisen kannalta tarpeellisena (ks. A.8). Korjauksissa käytetään lyhennettä ”i.e.” (ks. 4.1.2).

Esim.

. — Helsingissä [Helsinki]
. — Christiania [Oslo]
. — Lerpwl [Liverpool]
. — Leningrad [Pietari]
. – Lodnon [i.e. London]
. – Florentiæ [Firenze]
Toim. huom.: Paikannimen moderni muoto on suomalaisen luettelointiyksikön valitsema.
. — Florentiæ [Florence]
Toim. huom.: Paikannimen moderni muoto on englantilaisen luettelointiyksikön valitsema.

4.1.11 Rinnakkaiset julkaisupaikkamerkinnöt

4.1.11.1 Kun kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikan nimi esiintyy sovitussa tiedonlähteessä useammalla kuin yhdellä kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, päänimekkeen kieltä tai kirjoitusjärjestelmää vastaava nimimuoto merkitään. Jos tämä kriteeri ei sovi, merkitään typografisesti huomattavin tai, mikäli typografista eroa ei ole, ensimmäinen nimimuoto.

4.1.11.2 Rinnakkaismuodot voidaan merkitä.

Esim.

. — Helsinki = Helsingfors
. — Genf = Genève
. — Bern = Berne
. — Nueva York = New York

Vanhat monografiajulkaisut

Nimimuodot merkitään siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä.

4.1.12 Kun kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikan nimi ei esiinny sovitussa tiedonlähteessä, merkitään tiedetyn paikan nimi hakasulkeisiin. Jos paikka on tuntematon tai epävarma, voidaan merkitä todennäköinen paikannimi kysymysmerkillä varustettuna hakasulkeisiin. Laajemman hallinnollisen alueen nimi (kuten valtio, osavaltio jne.) voidaan lisätä. Selitys voidaan merkitä alueelle 7.

Esim.

. — [Tampere?]
. — [Hamburg?]
. — [Evry]
. — [Paris]
. — [Prague?]
. — [Amsterdam?]
. — [Fawsley?]
. — [Portland, Maine?]

4.1.13 Kun paikan nimeä ei tiedetä, merkitään valtion, osavaltion jne. nimi soveltaen samoja ohjeita kuin paikannimissä.

Esim.

. — Canada
Toim. huom.: Tiedetään julkaisumaaksi; esiintyy sovitussa tiedonlähteessä
. — [Guatemala?]
Toim. huom.: Todennäköinen mutta epävarma kustannuspaikka
. — [Aragon]
Toim. huom. Tiedetään kustannuspaikaksi; tieto otettu sovitun tiedonlähteen ulkopuolelta.

4.1.14 Kun mitään paikkaa ei tiedetä, lisätään lyhenne "s.l." (= sine loco = ilman paikkaa) tai vastaava muun kirjoitusjärjestelmän mukainen merkintö hakasulkeissa.

Esim.

. — [S.l.]
. — [Б.м.]

4.1.15 Kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikan muutos

Vanhat monografiajulkaisut

Jos tehdään yksi bibliografinen tietue julkaisulle, joka on ilmestynyt useammassa osassa ja jonka eri osissa oleva kustannus-, paino- ja/tai jakelupaikka vaihtelee, tai jos julkaisun eri osien nimiösivuilla oleva paikka eroaa koko teoksen kustannus- jne. -paikasta, merkitään kustannus- jne. -paikaksi julkaisun ensimmäisen tai varhaisimmin julkaistun osan paikka. Muiden osien kustannus-, paino- ja/tai jakelupaikoista tehdään huomautus alueelle 7. (Ks. myös 4.2.13

Esim.

. - Stuttgart ; Tübingen
Alueella 7: Osissa 33-40 kustannuspaikka vaihtelee: Stuttgart ; Augsburg

Kausijulkaisut ja moniosaiset monografiat

Mikäli kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka vaihtuu eri numeroissa tai osissa, uusi paikka merkitään alueelle 7 (ks. 7.4.2), jos sitä pidetään tarpeellisena julkaisun tunnistamiseksi tai muuten tärkeänä luettelon käyttäjille.

Päivittyvät julkaisut

Mikäli kustannus-, tuotanto- ja/tai jakelupaikka vaihtuu, kuvailua muutetaan ja aikaisempi paikka merkitään alueelle 7 (ks. 7.4.2), jos sitä pidetään tarpeellisena julkaisun tunnistamiseksi tai muuten tärkeänä luettelon käyttäjille.