3.3 Numerointi (kausijulkaisu)

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

3.3 Numerointi (kausijulkaisut)
                                                                                                                                   Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

Numerointitietojen alue koostuu kuvailtavan kausijulkaisun ensimmäisen ja/tai viimeisen numeron tai osan numerotiedoista ja/tai katevuosista.

Alueelle 3 merkityt aikamääreet voivat vastata alueella 4 ilmoitettua julkaisuaikaa tai poiketa siitä.

Jos ensimmäistä ja/tai viimeistä numeroa tai osaa ei ole saatavissa, mikä tahansa ensimmäistä ja/tai viimeistä numeroa tai osaa koskeva numerointitieto voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.3.3.2). Alue 3 jätetään pois, jos sen paremmin ensimmäistä kuin viimeistäkään numeroa ei ole saatavissa. Kun kuvailu ei perustu ensimmäiseen ja/tai viimeiseen numeroon tai osaan, tieto kuvailun perustana olleesta numerosta tai osasta merkitään alueelle 7 (ks. 7.9).

Myös muuta kuin ensimmäiseen ja/tai viimeiseen numeroon tai osaan liittyvää numerotietoa voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.3.3).

Näköispainosta tai muuta valokuvaamalla tehtyä jäljennettä kuvailtaessa merkitään alkuperäisen kausijulkaisun numerotiedot ja/tai aikamääreet.

Sisältö

3.3.1 Numerointialueen rakenne
3.3.2 Numerointitiedon merkitseminen
3.3.3 Aikamääreen merkitseminen
3.3.4 Merkintätapa
3.3.5 Rinnakkainen numerointi
3.3.6 Vaihtoehtoinen numerointi
3.3.7 Uusi numerointijakso

Välimerkitysmalli

A.Kuvailun alueita edeltävä välimerkkiyhdistelmä, ks. A.3.2.

B.Ensimmäisen numeron tai osan numeron ja/tai aikamääreen ja viimeisen numeron tai osan numeron ja/tai aikamääreen väliin merkitään yhdysmerkki delete. Jos julkaisu on jatkuva, merkitään yhdysmerkki ensimmäisen numeron tai osan numeron ja/tai aikamääreen jälkeen. Jos vain viimeisen numeron tai osan numero ja/tai aikamääre merkitään, sitä edeltää yhdysmerkki.

C.Kun numerolla tai osalla on sekä numero että aikamääre, merkitään aikamääre kaarisulkeisiin (()) numeron jälkeen, paitsi jos numero on aikamääreen osa.

D.Toista ja seuraavaa numerointitapaa (vaihtoehtoista numerointitapaa tai muun kielen tai ajanlaskun mukaista numerointia), jota on käytetty samojen numeroiden tai osien numerointiin kuin ensimmäistä tapaa, edeltää tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki ( = ).E.              Uutta numerointijaksoa edeltää tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki ( ; ).

Esim.

. — Ensimmäisen numeron tai osan päiväys-viimeisen numeron tai osan päiväys
. — Ensimmäisen numeron tai osan päiväys-
. — Ensimmäisen numeron tai osan numero-viimeisen numeron tai osan numero
. — Ensimmäisen numeron tai osan numero-
. — Ensimmäisen numeron tai osan numero (ensimmäisen numeron tai osan päiväys)-viimeisen numeron tai osan numero (viimeisen numeron tai osan päiväys)
. — Ensimmäisen numeron tai osan numero (ensimmäisen numeron tai osan päiväys)-
. — -viimeisen numeron tai osan numero (viimeisen numeron tai osan päiväys)
. — Ensimmäisen numeron tai osan numero-viimeisen numeron tai osan numero = ensimmäisen numeron tai osan muu numero-viimeisen numeron tai osan muu numero
. — Ensimmäisen numeron tai osan numero-viimeisen numeron tai osan numero ; ensimmäisen uuteen numerointijaksoon kuuluvan numeron tai osan numero-sen viimeisen numeron tai osan numero
. — Ensimmäisen numeron tai osan numero-viimeisen numeron tai osan numero ; merkintö uudesta numerointijaksosta, sen ensimmäisen numeron tai osan numero-sen viimeisen numeron tai osan numero

Sovittu tiedonlähde

Julkaisu itse.

3.3.1 Numerointialueen rakenne

Numerointialue sisältää ensimmäisen numeron tai osan numeron ja/tai ensimmäisen numeron tai osan päiväyksen, jota seuraa yhdysmerkki. Jos julkaisu on lakannut ilmestymästä, merkitään lisäksi viimeisen numeron tai osan numero ja/tai viimeisen numeron tai osan päiväys. Aikamääre merkitään kaarisulkeisiin, jos numerointimerkintö sisältää myös numeron tai osan numeron. Muussa tapauksessa aikamääre merkitään ilman kaarisulkeita.

3.3.2 Numerointitiedon merkitseminen

Numerointitiedot merkitään julkaisussa olevassa muodossa ja järjestyksessä. Muut kuin arabialaiset numerot ja kirjoitetut lukusanat korvataan arabialaisin numeroin. Nämä merkitään hierarkkisessa järjestyksessä yhdessä sanallisen numeroa tai osaa koskevan ilmaisun (esim. osa, Bd.) kanssa, jos sellainen on julkaisussa, tai sitä vastaavan lyhenteen kanssa.

Esim.

. — Bd. 1-
. — Vol. 1, no. 1-
. — Bd. 1--Bd. 70

3.3.3 Aikamääreen merkitseminen

Aikamääre merkitään julkaisussa olevassa muodossa ja järjestyksessä. Lyhenteitä voidaan käyttää.

Esim.

. — 15 Jan. 1970-
. — Toukokuu 1972-
. — 1925-
. — 1916 ed.-
. — 2e trimestre 1973-
. — 1980/1981-
. — 1936-1965

3.3.4 Merkintätapa

3.3.4.1 Kun kausijulkaisun numeron tai osan numerointi sisältää sekä numeron että aikamääreen, molemmat tiedot merkitään. Aikamääre merkitään kaarisulkeisiin numeron jälkeen.

Esim.

. — Vol. 1, nro 1 (tammikuu 1971)-
. — Vol. 1 (1960)-
. — 1 (1979)-
. — 1. vsk., nro 1 (1981)-

3.3.4.2 Kun kausijulkaisu on lakannut ilmestymästä, viimeisen numeron tai osan numerointi merkitään ensimmäisen numeron tai osan numeroinnin perään.

Esim.

. — Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-vol. 5, no. 12 (Dec. 1975)
. — 1971, no. 1 (Jan. 1971)-1975, no. 12 (Dec. 1975)
. — Bd. 5 (1957/63)-Bd. 6 (1964/70)
. — 1983,1-helmikuu 1997

3.3.4.3 Jos numero tai aikamääre sisältää enemmän kuin yhden numeron, kuukauden, vuoden jne., ne erotetaan yhdysviivan sijasta kauttaviivalla, jotta yhdysviiva ei sekoitu ensimmäistä ja viimeistä numeroa erottavaan yhdysviivaan.

Esim.

. — 1980/1981-
. — 1999/2000-
Toim. huom.: Julkaisussa: 1999-2000
. — Aug./Sept. 1970-
Toim. huom.: Julkaisussa: August-September 1970
. — No. ½
Toim. huom.: Julkaisussa: Number 1-2

3.3.4.4 Epätäydelliset, epätarkat ja virheelliset tiedot täydennetään tai korjataan lisäämällä puuttuvat tiedot tai merkitsemällä oikea muoto hakasulkeisiin.

Esim.

. — [19]76-
. — Vol. 1 ([19]83)-
. — 1986 [i.e.1968]-
. — Vol. 20 [i.e. 21] (1846)-

3.3.4.5 Kun numerointiin sisältyvä numerotieto on osa aikamäärettä, merkitään numerotieto aikamääreen jälkeen.

Esim.

. — 1986, nro 1-

. — 1971, no. 1 (Jan. 1971)-

. — 1967, no. 1-
. — [19]85, 1-
Toim. huom.: Numerointi julkaisussa 1-85.

3.3.4.6 Aikamääreet, jotka eivät ole gregoriaanisen kalenterin mukaisia, merkitään sellaisina kuin ne esiintyvät tiedonlähteessä. Vastaavat gregoriaanisen kalenterin mukaiset vuodet merkitään hakasulkeisiin, jos niitä ei ole julkaisussa.

Esim.

. — 1353 [1979]-
. — N° 1 (22 haha 85 E.P. [27 oct. 1957])-
. — N° 1 (3 niv. an 6 [23 déc. 1797])-
. — No 1 (15 clinamen 77 E.P. [6 avr. 1950])-no 28 (1er absolu 85 E.P. [8 sept. 1957])

3.3.4.7 Kun kausijulkaisu jatkaa yhtä tai useampaa muuta kausijulkaisua (ks. A.2.6), numerotiedoksi merkitään uuden kausijulkaisun ensimmäisen numeron tai osan numero ja/tai aikamääre.

Esim.

. — 6 (1963)-
. — Vol. 1 (1960)-
. — Bd. 5 (1957/1963)-
. — 1987, 3. neljännes-

3.3.4.8 Jos ensimmäisen numeron tai osan numerointitieto ja/tai aikamääre ei ole tiedossa, merkitään vain viimeisen numeron tai osan numerointitieto ja/tai aikamääre.

Esim.

. — 1936-1965
. — 4.1.1869-31.12.1918
. — 1983, 1-helmikuu 1997
. — [19]85, 1-[19]93, 3
. — Bd. 1-Bd. 70
. — Bd. 5 (1957/63)-Bd. 6 (1964/70)
. — Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-vol. 5, no. 12 (Dec. 1975)
. — 1971, no. 1 (Jan. 1971)-1975, no. 12 (Dec. 1975)
. — 9. vsk., n:o 1 (1971)-vsk. 39, no. 4 (2001)
. — Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)-Bd. 6, Nr. 3 (Winter 1975) = Nr. 1-Nr. 24
. — No 188 (22 oct. 1796 = 1er brum. an 5)-no 500 (4 sept. 1797-18 fruct. an 5)
. — -årg. 38, n:r 4 (26. mars 1892)

3.3.4.9 Kun kausijulkaisusta on ilmestynyt vain yksi numero tai osa, numerotieto merkitään ilman yhdysmerkkiä.

Esim.

. — Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989)
. — 2004, 1
Toim. huom.: Julkaistu vain yksi numero

3.3.4.10 Jos kausijulkaisun ensimmäinen numero tai osa ilmestyy ilman numerointitietoa, mutta myöhemmät osat ovat numeroituja, ensimmäisen osan numerointitieto merkitään kuvailuun tämän numerointitavan mukaisesti. Jos tietoa myöhempien numeroiden tai osien numerointitavasta ei ole saatavilla, merkitään sen sijaan [No. 1]- (tai sen vastine päänimekkeen kielellä) tai soveltuva ensimmäisen numeron tai osan aikamääre.

Esim.

. — [Pt. 1]-
Toim. huom.: Seuraavat osat numeroitu: Part 2, Part 3, jne.
. — [No. 1]-
. — [1968]-
Toim. huom.: Vuosikertomus, jolle aikamääre soveltuu parhaiten

3.3.5 Rinnakkainen numerointi

Kun kuvailtavassa julkaisussa on sanallisia numeroa tai osaa koskevia tietoja useammalla kuin yhdellä kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, tiedot merkitään päänimekkeen kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä. Jos tietoa ei ole päänimekkeen kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, merkitään ensimmäisenä mainittu tieto. Rinnakkaiset tiedot voidaan myös merkitä.

Esim.

. — Vol. 20-
tai
. — Vol. 20- = T. 20- = Bd. 20-
. — 80. vsk.-
tai.
. --- 80. vsk.- = 80 årg.-
. — 1976, broj 1 (1 siecenj = 1 jan)-

3.3.6 Vaihtoehtoinen numerointi

Kun kuvailtavan julkaisun numerointijärjestelmä sisältää useamman kuin yhden numeroinnin ja/tai useamman kuin yhden kalenterin mukaisen aikamääreen, kaikki numerot ja sanalliset numeroa tai osaa koskevat ilmaisut merkitään alueelle 3.

Esim.

. — Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)- = Nr. 1-
. — Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)-Bd. 6, Nr. 3 (Winter 1975) = Nr. 1-Nr. 24
. — 1. = 12. vsk. (1987)-
. — Vol. 6, no. 2 = Vol. 13, no 3 (Mar. 1969)-
Toim. huom.: Julkaisu jatkaa kummankin edeltäjänsä numerointitapaa.
. — N° 1 (13 sept. 1797 = 27 fruct. an 7)-
. — No 188 (22 oct. 1796 = 1er brum. an 5)-no 500 (4 sept. 1797 = 18 fruct. an 5)

3.3.7 Uusi numerointijakso

Kun kausijulkaisu ottaa käyttöön uuden numerointijakson, mutta uutta kuvailua ei tehdä, merkitään ensimmäisen jakson mukainen numerointitieto ja sen jälkeen uuden jakson mukainen numerointitieto. Kausijulkaisussa on tällöin yleensä tieto "uusi sarja", "toinen sarja" tai lyhenne "n. s." tms. osoittamassa, että tarkoitetaan uutta numerointijaksoa eikä uutta kausijulkaisua. Merkintö uudesta numerointijaksosta, jos sellainen tehdään, edeltää numerointitietoa pilkulla erotettuna.

Esim.

. — 1 (1948)-15 (1963) ; Uusi sarja, 1 (1964)-
. — Bd. 1 (1962)-Bd. 6 (1967) ; n.F., Bd. 1 (1968)-
. — 1 (1955)-10 (1964) ; [n. s.], 1 (1965)-10 (1974) ; 3. ser., 1 (1975)-
. — Vol. 1, no 1 (Jan.1941)-vol. 4, no. 5 (May 1950) ; n. s., vol. 1, no. 1 (June 1950)-vol. 2, no. 12 (May 1952)
. — 31 Mar. 1961-26 Sept. 1969 ; year 1, no. 1 (1 Oct. 1969)-
. — t. 12, 40/41 (jan.-juil. 1962)-t. 27, 103 (dec. 1977) ; nuova serie, 1/2 (sett. 1978)-
. — 1-v. 101 ; new ser., v. 1-
. — Vol. 1, no. 1 (Mar. 1950)-vol. 4, no. 5 (Aug. 1954) ; Dec. 1954-
. — Vol. 1 (1921)-vol. 19 (1939) ; n.s., vol. 1 (1946)-vol. 30 (1975) ; vol. 50 (1976)-
. — Vol. 1, no. 1 (Nov. 23, 1936)-vol. 73, no. 25 (Dec. 29, 1972) ; vol. 1, no. 1 (Oct. 1978)-