3.1 Matemaattiset tiedot (kartta-aineisto), Välimerkitysmalli, Sovitut tiedonlähteet

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

3.1 Matemaattiset tiedot (kartta-aineisto)

Matemaattisen tiedon alue sisältää tietoa kartta-aineiston mittakaavasta, projektiosta, koordinaateista ja ekvinoktista (päiväntasauspisteestä).

Sisältö

3.1.1 Mittakaavamerkintö
3.1.2 Projektiomerkintö
3.1.3 Koordinaatti- ja ekvinoktimerkintö

Välimerkitysmalli

A. Aluetta edeltävä välimerkitys, ks. A.3.2.
B. Projektiomerkintöä edeltää tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki ( ; ).
C. Koordinaatti- ja ekvinoktitieto merkitään yhteisiin kaarisulkeisiin (( )).
D. Ekvinoktimerkintöä edeltää tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki ( ; ).

Esim.

. — Mittakaavamerkintö
. — Mittakaavamerkintö ; projektiomerkintö
. — Mittakaavamerkintö; projektiomerkintö (koordinaatit ; ekvinokti)
. — Mittakaavamerkintö (koordinaatit ; ekvinokti)
. — Mittakaavamerkintö ; projektiomerkintö (koordinaatit)
. — Mittakaavamerkintö (koordinaatit)
. — Mittakaavamerkintö (koordinaatit)

Sovitut tiedonlähteet

Julkaisu itse, pakkaus, liiteaineisto. Muualta kuin julkaisusta otetut tiedot merkitään hakasulkeisiin.

3.1.1 Mittakaavamerkintö

Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

 

Mittakaava merkitään suhdelukuna (1:nnnnn). Suhdelukua ilmaisevaa kaksoispistettä (:) ei edellä eikä seuraa tyhjämerkki. Suhdelukua voi edeltää sana “Mittakaava” tai sen vastine muulla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä.

Esim.

. — Scale 1:25 000
. — Escala 1:100 000
. — 1:1 000 000
. — Mittakaava 1:5 000-1:25 000

3.1.1.2 Jos mittakaavamerkintö koskee vain määrättyä aineiston osaa, ilmoitetaan, mitä osaa se koskee.

Esim.

. — 1:3 982 200 päiväntasaajalla
. — Scale 1:59 304 960 along meridians

3.1.1.3 Mittakaava merkitään, kun se tiedetään tai voidaan päätellä, vaikka se olisi jo mainittu alueella 1.

Esim.

. — 1:500 000
Päänimeke: France au 1:500 000

3.1.1.4 Kun suhdeluku on päätelty sanallisesta mittakaavailmauksesta, se merkitään hakasulkeisiin. Sanallinen ilmaus voidaan merkitä suhdeluvun jälkeen.

Esim.

. — [1:7 200]. 1 pouce pour 100 toises
. — Scale [1:63 360]. 1 inch to 1 mile

3.1.1.5 Jos aineistolla ei ole numeerista tai sanallista mittakaavaa, suhdeluku johdetaan janamittakaavasta, asteverkosta (1 leveysaste on keskimäärin 111 km) tai koordinaattiruudustosta tai vertaamalla karttaan, jonka mittakaava tunnetaan. Näin saatu mittakaava merkitään hakasulkeisiin.

Esim.

. — [ca 1:1 800 000 env.].
Toim. huom.: Mittakaava laskettu janamittakaavasta.
. — Scale [ca 1:277 740]
Toim. huom.: Mittakaava laskettu janamittakaavasta.

3.1.1.6 Kun karttaa ei ole piirretty tai kokoonpantu mittakaavassa, käytetään merkintöä ”Ei laadittu mittakaavassa” tai sen vastinetta muulla kielellä.

3.1.1.7 Kun mittakaavaa ei ole merkitty karttaan tai kun luetteloiva yksikkö ei ole sitä määritellyt, käytetään ilmausta ”Mittakaavaa ei määritelty" tai sen vastinetta muulla kielellä.

3.1.1.8 Vertikaalinen mittakaava (esim. korkokuvien) merkitään seuraten horisontaalisen mittakaavan merkitsemistapaa. Kuvailuun merkitään, että kysymyksessä on vertikaalinen mittakaava.

Esim.

. — Scale 1:1 744 080. — Vertical scale [ca 1:96 000]

. — 1:15 000. 1:1 500 pystysuoraan

. — Pituusmittakaava 1:15 000. Korkeusmittakaava 1:1 500

. — 1:100 000. — Échelle altimétrique 1:100 000

3.1.1.9 Tähtikarttojen mittakaava ilmaistaan kulmamittakaavana mm per aste.

Esim.

. — Scale 88 mm per 1°

3.1.2 Projektiomerkintö

3.1.2.1 Projektiomerkintö voidaan tehdä silloin, kun projektio on merkitty karttaan. Jos tieto otetaan muusta lähteestä, se voidaan merkitä, ja tällöin käytetään hakasulkeita.

3.1.2.2 Projektiomerkintö koostuu projektion nimestä. Selityksiä voidaan lisätä, kun se on tarpeellista. Niissä on tavallisesti tietoa, joka koskee sellaisia projektion ominaisuuksia, jotka ovat sovellettavissa vain ko. karttaan (esim. meridiaanit ja paralleelit). Standardilyhenteitä voidaan käyttää.

Esim.

; proj. conique conforme de Lambert sécante aux parallèles 48° et 77°
; proj. conique conforme de Lambert, parallèles d'échelle conservée 45° et 49°
; proj. de Mercator transverse universelle, ellipsoide de Clarke 1880
; conic equidistant proj. standard parallels 40° and 21° N
; transverse Mercator proj. 10 000 yards India Zone I grid, Everest     spheroid
; azimuthal equidistant proj. centered on Nicosia, N 35°10', E 33°22'

; Gauss-Krûger 27°

; Mercator, keskiparalleeli 60°20'

3.1.3 Koordinaatti- ja ekvinoktimerkintö

3.1.3.1 Koordinaatit
                                                                                                                                   Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa 

 Koordinaatit rajaavat kartan kattaman alueen ja ne merkitään, jos ne esiintyvät kartassa. Jos koordinaatteja pidetään tärkeinä luettelon käyttäjille, ne voidaan merkitä myös silloin, kun ne saadaan muusta lähteestä.

3.1.3.2 Maapalloa kuvaavien karttojen koordinaatteina käytetään maantieteellisiä pituuksia ja leveyksiä, jotka annetaan seuraavassa järjestyksessä:

läntisin ulottuvuus (pituus)
itäisin ulottuvuus (pituus)
pohjoisin ulottuvuus (leveys)
eteläisin ulottuvuus (leveys)

Pituudet ja leveydet ilmaistaan seksagesimaalisen järjestelmän (360º ympyrä) asteina (º), minuutteina (’) ja sekunteina(”). Pituuden mittauksessa käytetään aina Greenwichin 0-meridiaania.

Pituuden ja leveyden asteita, minuutteja ja sekunteja seuraa merkintö itäistä pituutta (it. pit.), läntistä pituutta (länt. pit.), pohjoista leveyttä (pohj. lev.), eteläistä leveyttä (et. lev.). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös englanninkielisiä lyhenteitä (W, E, N, S). Pituuden ja leveyden ryhmät erotetaan toisistaan vinoviivalla ilman tyhjämerkkejä. Kaksi eri pituuden ja kaksi eri leveyden ilmaisua erotetaan toisistaan ajatusviivalla ilman tyhjämerkkejä.

Esim.

(79 it. pit.-86 it. pit./20 pohj. lev.-12 pohj. lev.)
(E 110°30'-E 120°30'/N 25°15'-N 22°10')
(E 15°00'00"-E 17°30'45"/N 1°30'12"-S 2°30'35")
(W 74°50'-W 74°40'/N 45°5'-N 45°00')
(W 0°2'37"-E 0°0'35"/N 44°5'30"-N 43°45'00")

Taivaankappaleita, kuten kuuta, kuvaavissa kartoissa voi olla kyseisen taivaankappaleen koordinaattijärjestelmän mukaisia koordinaattimerkintöjä.

Koordinaatit voivat olla kartoissa desimaaliasteina.

Esim.

(W 95.15°-W 74.35°/N 56.85°-N 41.73°)

3.1.3.3 Rektaskensio ja deklinaatio

Tähtikarttojen koordinaateiksi merkitään kartan keskustan rektaskensio tai kartan kattaman alueen läntisen ja itäisen rajan rektaskensiot sekä kartan keskustan deklinaatio tai kartan kattaman alueen pohjoisen ja itäisen rajan deklinaatiot.

Rektaskensio lyhennetään rekt., tai merkitään sen vastine toisella kielellä. Lyhennettä seuraavat 24-tuntisen kellon tunnit, ja jos tarpeen, minuutit ja sekunnit.

Deklinaatio lyhennetään dekl., tai merkitään sen vastine muulla kielellä. Lyhennettä seuraavat seksagesimaalijärjestelmän mukaiset asteet (º) ja, jos tarpeen, minuutit (’) ja sekunnit (”). Deklinaatio merkitään positiiviseksi add pohjoisella, negatiiviseksi delete eteläisellä taivaanpallon puoliskolla.

Rektaskensiot ja deklinaatiot erotetaan toisistaan kauttaviivalla ilman edeltävää ja seuraavaa tyhjämerkkiä. Kun merkitään kaksi rektaskensiota tai deklinaatiota, yhdistetään rektaskensiot ja deklinaatiot toisiinsa kolmella pisteellä (…) tai vastaavalla muun kielen mukaisella ilmaisulla.

3.1.3.4 Ekvinokti

Aina kun tähtikarttojen koordinaatit merkitään, voidaan kuvailuun merkitä myös ekvinokti. Ekvinokti ilmaistaan vuosiluvulla, jota edeltää sana ”ekvinokti” tai sen vastine muulla kielellä. Kun epookki eroaa ekvinoktista, se merkitään kuvailuun. Epookki ja ekvinokti erotetaan toisistaan pilkulla. Epookkimerkintöä edeltää sana ”epookki” tai sen vastine muulla kielellä.

Esim.

(rekt. 16. h 30 min … 19 h 30 min/ decl. -16° … -49° ; ekvinokti 1950, epookki 1948)
(RA 16 hr./Decl. -23° ; equinox 1950)
(RA 2 hr./Decl. +30° ; equinox 1950)
(RA 2 hr. 00 min. to 2 hr. 30 min./Decl. -30° to 45°; equinox 1950)

Tähtikarttojen, joiden keskus on napa, rajadeklinaatio merkitään.

Esim.

(Centred at South Pole/Decl. limit -60°)
(Keskipisteenä etelänapa/rajadekl. 50°)