2.3 Painoskohtainen vastuullisuusmerkintö

Last modified by ikaheimo@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

2.3 Painoskohtainen vastuullisuusmerkintö                                                      Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

2.3.1 Painoskohtaiset vastuullisuusmerkinnöt voidaan tehdä henkilöistä tai yhteisöistä, joiden tehtävät liittyvät ko. painokseen, esim. uuden painoksen tarkistaja. Niissä voidaan myös mainita henkilö tai yhteisö, joka on uudessa painoksessa vastuussa täydennysaineiston hankinnasta tai liitteistä jne.

Esim.

. — 5th ed. / by C. Ellis
. — Facsimile ed. / edited, with an introduction, by John Goode
. — Rev. version 3.3 / programmer, Kate Maggor
. — Mis à jour / M. Pillot
. — Revised version / photographer, William P. Gottlieb
. — 2. izd. / spremno besedo napisal M. Matičetov
. — 2nd ed. / with a historical time chart newly devised by M.A. Stuart
. — 2nd ed. / with a new epilogue by the author
. — Neuaufl. / herausgegeben und kritisch revidiert von Hans Joachim Moser
. — 2e éd. / préface de Léon-Arthur Elchinger
. — 3rd ed. / with supplementary notes and appendices by H.J. Laski
. — May 1970 script / revised collectively by the Peking Opera Troupe of Peking

2.3.2 Vastuullisuusmerkinnöt sekä liitteisiin tai muuhun täydennysaineistoon liittyvät merkinnöt, jotka viittaavat kuvailtavaan painokseen tai sen osiin, mutta eivät kaikkiin teoksen painoksiin, tehdään kohdan 1.4 ohjeiden mukaisesti painosalueelle, jos tiedot ovat sovitussa tiedonlähteessä. Jos ne saadaan muualta kuin sovitusta tiedonlähteestä, ne voidaan merkitä hakasulkeisiin alueelle 2, tai huomautuksena alueelle 7.

Esim.

. — Student version / with new graphics by Gerry Herin
. — English language ed. / with commentary spoken by John Parrinder

2.3.3 Seuraavia tietoja ei merkitä painosalueelle, vaan alueelle 1:

Vastuullisuustiedot, jotka selvästi kuuluvat ensimmäiseen painokseen tai kaikkiin painoksiin.

Vastuullisuustiedot, jotka eivät selvästi liity vain yhteen tai joihinkin teoksen painoksiin.

Liitteisiin tai muuhun täydennysaineistoon liittyvät tiedot.

2.3.4 Rinnakkainen painoskohtainen vastuullisuusmerkintö

Rinnakkaiset painoskohtaiset vastuullisuusmerkinnöt voidaan tehdä.