1.4 Vastuullisuusmerkinnöt

Last modified by ankorhonen@hamk_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

1.4 Vastuullisuusmerkinnöt

Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

Vastuullisuusmerkintö koostuu henkilöiden tai yhteisöjen nimistä, ilmauksista tai merkkijonoista, joiden avulla henkilö tai yhteisö voidaan tunnistaa ja/tai jotka osoittavat henkilön tai yhteisön tehtävän.

Vastuullisuusmerkintö tehdään mistä tahansa henkilöstä tai yhteisöstä, jolla on vastuu tai osavastuu kuvailtavan teoksen tiedollisesta tai taiteellisesta sisällöstä tai sen toteutuksesta.

1.4.1 Merkintö päävastuullisesta yhteisöstä tai henkilöstä on pakollinen. Muut vastuullisuusmerkinnöt merkitään, jos ne ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai niitä pidetään muuten tärkeinä luettelon käyttäjille.

Vastuullisuusmerkintöä ei tehdä tälle alueelle, jos vastuullisuutta ei ole merkitty julkaisuun.

1.4.2 Vastuullisuusmerkintö voi koskea seuraavia:

kirjoittajat, säveltäjät, esittäjät, graafikot, koreografit, sovittajat, kartanlaatijat, ohjelmoijat, tutkimusprojektin johtajat, animaattorit, jne., joiden työ ilmenee luetteloinnin kohteessa joko suoraan (esim. tekstin kirjoittaja, toimittaja, kääntäjä, kuvittaja, kaivertaja, kartanlaatija, säveltäjä, sovittaja, koreografi) tai epäsuorasti (esim. kirjailija, jonka teokseen elokuvakäsikirjoitus perustuu tai tekijä, jonka teokseen tietokonepeli perustuu, tai mukaelman laatija) riippumatta siitä, onko mukaelma samaa aineistotyyppiä kuin alkuperäinen;

tietojen kokoajat, ohjaajat, yksilöt tai yhteisöt, jotka tukevat edellä mainittujen toimintaa (myös tiedollisesti, ei vain taloudellisesti), populaarimusiikkitallenteiden tuottajat.

tuotantoyhtiöt ja henkilöt, kuten tuottajat, ohjaajat tai muut jossakin määrin teoksen kokonaisuudesta vastuulliset, myös erityisvastuulliset toimijat, jos heillä on tärkeä osuus ko. elokuvan luomisessa (esim. kuvaajat, käsikirjoittajat tai piirrettyjen elokuvien piirtäjät).

kehittäjät ja suunnittelijat, jotka ovat laatineet tai toteuttaneet aineiston sisällön (esim. pelin suunnittelija). Vastuullisuusmerkintö voidaan tarvittaessa tehdä myös muista aineistosta vastuussa olevista henkilöistä (esim. kyselytutkimuksen projektijohtajat, tuotanto-ohjaajat).

Periaatteessa vastuullisuus ei koske vain niitä yksilöitä tai yhteisöjä, joilla on merkittävä tehtävä teoksen luomisessa, tuottamisessa tai toteutuksessa, vaan myös niitä, joiden merkitys on suhteellisen vähäinen (esim. avustajat tai asiantuntijat), mutta heidät on mainittu sovitussa tiedonlähteessä. Yksilöt ja yhteisöt, joiden merkitys tekijöinä on vähäinen, voidaan merkitä alueelle 7. (ks. 7.1.4).

1.4.3 Vastuullisuusmerkintöjen muotoja

1.4.3.1 Vastuullisuusmerkintö voi muodostua henkilö(ide)n tai yhteisö(je)n nimistä, ja se voi sisältää sanan tai ilmaisun, joka osoittaa yhteisön tai henkilön tehtävän (ks. myös 1.4.3.5).

Esim.

/ American Ceramic Society
/ julkaissut Insinööriliitto IL ry
/ toimittanut Hilja Haahti
/ Helsinki University of Technology, Department of Chemistry, Laboratory of Organic Chemistry
/ Institut géographique national
/ réalisé et publié par les Éditions Grafocarte
/ edited by the Daily Express
/ by S. Hutchinson
/ dedicated by ... Grenvile Collins
/ presented by ... Lewis Morris
/ John Milton
/ engraved by Jukes
/ levée en 1817 par M. Givry
/ surveyed and drawn by E.M. Woodford
/ reproduced by W.H. Barrell
/ dressée par Ernest Grangez
/ compiled by the Ministry of Housing and Local Government

1.4.3.2 Vastuullisuusmerkintö voi muodostua ilmaisusta, johon ei sisälly yksilön tai yhteisön nimeä, jos ilmaisu kuvaa tiedollista panosta tai on muulla tavoin merkityksellinen.

Esim.

/ [toimittaneet Luvian perusopetuksen 6.B-luokka ja luokkatoimikunta]
/ by Pär Lagerkvist ; translated from the Swedish
/ Erich Kästner ; für den Gebrauch in dänischen Schulen vereinfacht
/ compiled and edited by the graduating class
/ extracted from a chart drawn in 1785 ; with introductory commentary by the composer
/ by Geoffrey Burgon ; text taken from the Chester mystery plays and mediaeval poems
/ by a group of teachers representative of primary grades
/ Dieter Kendrick ; with spoken commentary by various artists
/ by a team of programmers and teachers
/ Arden Wilson ; with graphics by the author
/ aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt

1.4.3.3 Vastuullisuusmerkintö voi sisältää substantiivin tai muun ilmaisun tai nimiä, jotka osoittavat henkilön tai yhteisön tehtävän. Muita substantiiveja ja niitä sisältäviä ilmaisuja käsitellään yleensä muuna nimeketietona (ks. 1.3).

Esim.

/ teksti ja piirrokset Tabary

/ kreikasta suomentanut ja lyhyesti selittänyt Er. Aleksander Ingman
/ selection and catalogue by Katherine Michaelson
/ the author John Milton
/ text by the Central Intelligence Agency ; maps by Rand McNally ; fruit symbols designed and drawn by Joseph A.W. Kislingbury ; surveys and sketches by J.B. Armstrong
/ d'après les travaux de M. Alfred Grandidier
/ piano accompaniments and notes by Claire Liddell
/ Text und Musik, John Lennon
/ research and text by Colin Barham
/ development and debugging, Philip Goldman

1.4.3.4 Vastuullisuusmerkintö voi sisältää muihin kuvailun elementteihin liittyviä yksityiskohtia (esim. alkuteoksen nimen tai painostiedon), kun tällaiset yksityiskohdat ovat kielellisesti erottamaton osa vastuullisuusmerkintöä.

Esim.

/ toisesta painoksesta suom. Aatami H.

/ extracted from the Pensées by H.F. Stewart

/ Carson McCullersová ; dramatizace Edward Albee ; z anglického originálu "The ballad of the sad café" přeložili Luba a Rudolf Pellarovi
/ translated from the second edition, authorized August 10, 1908, with an introduction and notes, by Andrew D. Osborn
/ reduced from the original plan of three inches to one mile and planned to a scale of one inch & half to one mile by Isaac Johnson in June 1800
/ selected and translated from La divina commedia, by J.G. Roman
/ adapted from Alice in Wonderland, by Wilford Hagers
/ traduit en vers latins, sur la troisième édition du texte françois, par M l’Abbé Métivier
/ translated & emprynted by me William Caxton …

1.4.3.5 Vastuullisuusmerkintö voi muodostua julkaisun taloudellisena tukijana toimivan yhteisön nimestä/nimistä, kun yhteisön nimi esiintyy sovitussa tiedonlähteessä ja kun tukijan ja julkaisun suhde on siinä selvästi mainittu. Suhde voidaan ilmaista lisäämällä sopiva sana tai lyhyt ilmaus. Kun taloudellista tukea antavan yhteisön nimi on olennainen osa julkaisu-, tuotanto-, jakelu- yms. tietoja (esim. sitä edeltää ilmaisu kuten "julkaistu ... tuella"), se merkitään alueelle 4.

Esim.

/ presented by West Virginia University ; sponsors, Consolidated Gas Supply Corporation, West Virginia University College of Engineering, West Virginia Section of the American Ceramic Society
/ [sponsored by] Occidental Petroleum Corporation ; made by Sandler Institutional Films, Inc.
/ éditée spécialement par I'Institut géographique national pour le Touring Club de France
/ under the patronage of the Royal Scottish Geographical Society

1.4.3.6 Merkintöjä, jotka eivät liity vastuullisuuteen julkaisun tiedollisesta tai taiteellisesta sisällöstä, ei pidetä vastuullisuusmerkintöinä.

Tiedot motoista, omistuksista, suojelijoista tai palkinnoista (esim. "Winner of the Tchaikovsky Award, 1971") voidaan jättää pois kuvailusta tai merkitä alueelle 7 (ks. 7.1.4).

Tiedot kuten "liitteenä 33 karttaa", "sisältää 32 osaa", "liitteenä äänilevy", "liitteenä käyttöohje" voidaan merkitä alueelle 5.

Merkinnöistä, jotka liittyvät vastuullisuuteen, mutta jotka esiintyvät muun nimeketiedon yhteydessä, katso 1.3.

1.4.3.7 Vastuullisuusmerkintö, joka on kielellisesti erottamaton osa jotakin muuta kuvailun elementtiä, merkitään osaksi kyseistä elementtiä eikä sitä toisteta vastuullisuusmerkintönä. (ks. 1.1.3.6, 1.3.2)

Kun vastuullisen henkilön tai yhteisön nimi nimenomaan toistetaan sovitussa tiedonlähteessä muodollisena vastuullisuusmerkintönä, tehdään nimestä vastuullisuusmerkintö.

Esim.

Ihmeellisiä herätyksiä : Charles G. Finneyn muistelmat

The John Franklin Bardin omnibus / John Franklin Bardin

Jos päänimeke sisältää vain osan julkaisevan yhteisön nimestä ja toinen osa nimestä esiintyy muualla sovitussa tiedonlähteessä, jälkimmäinen ilmoitetaan vastuullisuusmerkintönä.

Esim.

Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yliopisto
Skrifter fra Nordisk institut / Odense universitet

1.4.3.8 Vastuullisuusmerkintöä ei tehdä yhteisön nimestä, joka esiintyy nimiösivulla, kun yhteisön tehtävää ei voida päätellä kuvailtavan julkaisun tai muualta saadun tiedon perusteella. Yhteisön nimi merkitään sen sijaan alueelle 7 (ks. 7.1.4).

1.4.4 Yksi tai useampia vastuullisuusmerkintöjä

1.4.4.1 Yhtä vastuullisuusmerkintöä käytetään, kun sovitun tiedonlähteen sanamuoto edellyttää yhtä merkintöä. Tällainen merkintö voi sisältää useamman kuin yhden henkilön tai yhteisön nimet, kun nämä ovat toimineet samassa tehtävässä tai kun näiden nimet on yhdistetty konjunktiolla eri tehtävistä huolimatta.

Esim.

/ yhteistyössä Suomen jääkiekkoliiton ja SM-liigan kanssa
/ Kuluttajavirasto, Elintarvikevirasto, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
/ Jyväskylän yliopiston historian laitos, Jyväskylän maakunta-arkisto, Jyväskylän historiallinen yhdistys
/ edited by N.G.L. Hammond and H.H. Scullard
/ by Donald Elliott and illustrated by Clinton Arrowood
/ compiled and edited by Richard L. Coulton with the assistance of voluntary aid
/ par L. Meyère et J. Hansen
/ developed by Dale Kahn with Laurie Fenster
/ by William Whiston, M.A. sometime professor of the mathematicks in the University of Cambridg. and Humphrey Ditton, master of the new mathematick school in Christs’s Hospital, London
Toim. huom.: Arvonimet tai arvoasemaa koskevat ilmaisut merkitään, jos kyseessä on vanha monografiajulkaisu (vrt. 1.4.5.5)
/ the first by Leonard Lessius, the second by Lewis Cornaro, a noble Venetian: …
/ first gathered and compiled in Latine by the right famous clerke Maister Erasmus of Roterodame, and now translated into Englyshe by Nicholas Udall
/ with additions by H.N. Ridley and the Rev. T.S. Lea
/ drawn in 1791 ... from the observations made by Fleurieu in 1769 and by  Vincente Tofino in 1788

1.4.4.2 Useampi kuin yksi vastuullisuusmerkintö tarvitaan, kun sanamuoto edellyttää useampaa merkintöä. Tällöin useampi kuin yksi henkilö tai yhteisö toimii eri tehtävissä, eikä merkintöjen välillä ole yhdistävää konjunktiota.

Esim.

/ The Maritime Museum of Finland ; edited by the Section for
Maritime History, National Board of Antiquities
/ by Rudolf Steiner ; translated by W.B.
/ with preface by Walter Allen ; editor, James Vinson
/ Centre national coopératif agricole de traitement antiparasitaire ; directeur technique, Marcel Bonnefoi
/ by G. Robertson ; engraved by Morris
/ par N. de Fer ; A. Coquart sculpsit
/ by Michael Praetorius ; arranged for orchestra by N.J. Milner-Gulland
/ von Wolfgang Amadeus Mozart ; Klavierauszug, neu revidiert von Wilhelm Kienzl
/ written by Danny Shapiro ; ported to Motif by Philip Schneider
/ par M. Marmontel, de l’Academie Française ; mit deutschen Noten zum Schulgebrauch und Selbstunterricht herausgegeben

1.4.4.3 Vastuullisuusmerkintöjen järjestys vastaa julkaisussa olevaa järjestystä. Ensimmäinen merkintö ei välttämättä tarkoita teoksen päävastuullisuutta.

1.4.4.4 Jos liiteaineistosta saatu tekijätieto merkitään, se merkitään koko julkaisua tai sen pääosaa koskevan vastuullisuusmerkinnön jälkeen, mikäli sellainen on. Liiteaineistoon liittyvä vastuullisuusmerkintö, joka esiintyy kuvailtavassa julkaisussa, mutta ei sovitussa tiedonlähteessä, voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.1.4).

Esim.

/ deur Annie Hofmeyr ; en'n geslagregister deur Joh. van der Bijl
/ by C.H.A. Armstrong ; with an appendix on the history and architecture of the fabric by E.R. Arthur
/ attributed to Thomas Cavendish the circumnavigator ; with descriptive text by F.C. Wieder
/ von Johann Christian Bach ; mit Kadenzen versehen von Li Stadelmann

Vanhat monografiajulkaisut:

Liitteitä tai muuta täydentävää aineistoa koskevat yksityiskohdat kirjoitetaan samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä. Kun ne esiintyvät ennen vastuullisuusmerkintöä tai kun nimekkeessä ei ole erillistä vastuullisuusmerkintöä, niitä käsitellään muuna nimeketietona (ks. 1.3.4.4). Jos ne esiintyvät vastuullisuusmerkinnön jälkeen, ne merkitään seuraavina vastuullisuusmerkintöinä. Kun ne otetaan muualta julkaisusta, ne seuraavat koko julkaisuun tai sen pääosaan liittyviä vastuullisuusmerkintöjä tai sen julkaisun osan vastuullisuusmerkintöjä, johon ne liittyvät. Liiteaineisto tulisi erottaa sellaisten julkaisuun sisältyvien muiden teosten nimekkeistä, joilla on tasavertainen asema julkaisuun sisältyvän ensimmäisen teoksen kanssa. Nämä nimekkeet kuvaillaan kohdassa 1.1.5.2 annettujen ohjeiden mukaan.

Esim.

/ by Peter Kalm, Professor of Oeconomy in the University of Aobo in Swedish Finland, and Member of the Swedish Royal Academy of Sciences ; translated into English by John Reinhold Forster, ... ; Enriched with a map, several cuts for the illustration of natural history, and some additional notes.

/ by James Townley ; with a variety of German notes explanatory of the idioms ... alluded to by John Christian Hüttner
/ by the author of The conduct of the allies ; to which are added the said Barrier-Treaty, with the two separate articles ...
/ done into English from the French, with a new original preface upon the same subject, by W. J. ; to which are added, An essay upon Satyr, by Monsieur d'Acierand A treatise upon pastorals, by Monsieur Fontanelle

1.4.5 Vastuullisuusmerkinnön kirjoittaminen

1.4.5.1 Vastuullisuusmerkintö jäljennetään sellaisena kuin se esiintyy julkaisussa.

Esim.

/ di Leon Battista Alberti Fiorentino  ...
/ written by himself
/ Dauide Edguardo Anglo authore
/ by one who is neither a knight, nor a member of the House of Commons
/ by ****  …
/ as surveyed in 1822 for the use of the justices in sessions, by W. Ravenshaw
/ dessiné et gravé par R. Hausermann
/ enregistrements de Roberte  Hamayon
/ co-ordinated for the Voice of America by Tristram Coffin
/ Tatsuro Suzuki interviewed by  Maya Koizumi
/ réalisateur, Claude Barma ; d'après Maurice Druon ; auteur de la musique, Georges Delerue ; directeur de la photo, Pierre Mareschal ; Gilles Behat (Charles IV le bel). ;Jean Deschamps (Charles de Valois). ; Hélène Duc (Mahaut d'Artois)
/ Modest Mussorgsky ; in der Instrumentation von Maurice Ravel
/ scriptwriter, Allan S. Mitchell ; consultants, Joan M. Clayton and Simon Randolph
/ Abraham Bosse ; d'après Jean de Saint-Igny
/ developed by TNF Software Arts ; graphics by Larry Blum
/ principal investigators, T. Sheehan, H. Lovett
/ researched and compiled by Art Gump
/ Kansallismuseo
/ Honoré de Balzac
/ Universidad de Salamanca
/ Mozart
/ British Library Bibliographic Services Division

Päivittyvät irtolehtijulkaisut

Päivittyvän irtolehtijulkaisun toimittajasta tehdään vastuullisuusmerkintö, jos sitä pidetään luettelon käyttäjän kannalta tärkeänä.

Esim.

/ compiled and edited by Malcolm Evans and Martin Standord

Äänitteet ja liikkuva kuva:

Musiikkiyhtyeiden tai muiden kokoonpanojen yksittäisten jäsenten nimet voidaan merkitä kaarisulkeisiin yhtyeen nimen jälkeen, jos ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä. Vaihtoehtoisesti nimet voidaan merkitä alueelle 7 tai jättää merkitsemättä.

Esim.

/ Ravel ; Budapest String Quartet (J. Roismann and A. Schneider, violins ; B. Kroyt, viola ; M. Schneider, cello)

Vanhat monografiajulkaisut

Pitkiä merkintöjä voidaan lyhentää jättämällä pois osa tiedoista. Nämä tulee merkitä poistomerkein (…).

Esim.

/ quam … in florentissima electorali ad Albim universitate, praeside … M.
Augusto Pfeiffero, Lavvenburgo-Saxone, publico eruditorum examini
exponit Martinus Bernhardi Gryphisbergâ Pomeranus, ad diem XXXI.
Januar. Anno … MDCLXIII. …

1.4.5.2 Vastuullisuusmerkintö, joka ei esiinny sovitussa tiedonlähteessä vaan muualla julkaisussa, voidaan merkitä joko hakasulkeissa alueelle 1, tai se voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.1.4). Tällaisen vastuullisuusmerkinnön lähde voidaan merkitä alueelle 7. Julkaisun ulkopuolelta saadut vastuullisuusmerkinnöt voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.1.4), ja jos se on tarkoituksenmukaista, mainitaan myös tiedon lähde.

Esim.

/ [julkaisija Symposion ry.]
/ [written and planned by Jennifer Vaughan]
Alueella 7: Tekijätieto otettu nimiösivun kääntöpuolelta
/ [Canadian Union of General Employees]
/ Johannes Brahms ; [englisches and deutsches Vorwort von Wilhelm Altmann]
/ [par feu M. l'Abbé de Bretteville]
Alueella 7: Vastuullisuustieto otettu osan 4 nimiösivulta

Vanhat monografiajulkaisut:

Julkaisun ulkopuolelta saadut vastuullisuustiedot ja tiedonlähde merkitään alueelle 7.

Esim.

Discours sur la creche de N. Seigneur. ...
Alueella 7: Tekijä: Ezechiel Spanheim.  Lähde: Holzmann & Bohatta. Deutsches Anonymenlexikon, Bd. 1, S. 409, Nr. 11863

1.4.5.3 Kun useita henkilön- tai yhteisönnimiä esiintyy yksittäisessä vastuullisuusmerkinnössä (ks. 1.4.4.1), merkintöön otettavien nimien määrä on luetteloivan yksikön päätettävissä. Kun vastuullisuusmerkintöön kuuluu useita nimiä, ne voidaan erottaa toisistaan pilkuin tai yhdistää toisiinsa sopivin sanoin. Jos yhdistäviä sanoja lisätään, ne merkitään hakasulkeisiin. Poisjätöt osoitetaan poistomerkein ja hakasulkeisiin merkitään lyhenne "et al." (et alii) tai vastaava toisen kirjoitusjärjestelmän merkintö.

Esim.

/ Suomen ekonomisäätiön koulutuskeskus ... [et al.]
/ Sottungsby ungdomsförening, Sottungsby frivilliga brandkår, Sottungsby jaktförening-metsästysseura
/ herausgegeben von der Universität des Saarlandes und der Vereinigung der Freunde der Universität des Saarlandes
/ Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos [ja] Tampereen yliopisto, kansanterveystieteen laitos
/ prepared by U.S. Department of Agriculture, Forest Service [and] Soil Conservation
Service [and] U.S. Department of the Interior, National Park Service, Region 2
/ Pohjois-Suomen tutkimuslaitos, Oulun yliopisto & Taloustieteen osasto, Oulun yliopisto & Taloustieteiden laitos, Lapin yliopisto
/ by D.M. Chizhikov and V.P. Shchastlivyi
/ by Samuel Devend ... [et al.]
/ Dieter Ahlert, Klaus Peter Franz
/ [автори] Б. Конески, Х. Поленаковиќ ... [и др.]
/  National  Park Service [and] Soil Conservation  Service [and] Texas Agricultural Experiment Station
/ Centre d’expansion Bordeaux Sud-Ouest, Institut national de la statistique et des études économiques, Institut d’économie régionale du Sud-Ouest
/ herausgegeben von der Universität des Saarlandes und der Vereinigung der Freunde der Universität des Saarlandes
/ herausgegeben von Hans Fromm ... [et al.]
/ sculpserunt E.S. Hamersveldt et S. Rogeri
/ Carla Joynes, Lizbeth Beame [for] Deckle & Murphy
/ par Arthur Honegger, Daniel Lesur, Roland Manuel, Germaine Tailleferre ... [et al.]
/ prepared by Albert Kreissinger, Ken Merrill [for] Alpha Unlimited

Vanhat monografiat:

Suositellaan, että merkitään kaikki nimet.

1.4.5.4 Kun henkilön- tai yhteisönnimet esiintyvät vastuullisuusmerkinnössä epätäydellisessä muodossa, esim. alkukirjainlyhenteinä, avattu muoto voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.1.4).

1.4.5.5 Yhdistysten jäsenyyttä, akateemisia oppiarvoja yms. osoittavat alkukirjaimet ja henkilön asemasta tai pätevyydestä kertovat ilmaisut merkitään kuvailuun vain, jos ne ovat kielellisesti välttämättömiä tai henkilön tunnistamisen tai hänen toimintansa kuvaamisen kannalta tarpeellisia. Kaikissa muissa tapauksissa niitä ei pidetä vastuullisuusmerkinnön osana ja ne jätetään pois.

1.4.5.6 Vastuullisuusmerkintö, joka esiintyy sovitussa tiedonlähteessä ennen päänimekettä, jäljennetään päänimekkeen ja muun nimeketiedon jälkeen, paitsi milloin se on kielellisesti sidoksissa tähän tietoon (ks. 1.4.3.7). Vastuullisuusmerkinnön alkuperäinen sijainti voidaan merkitä alueelle 7.

Esim.

/ Silvio Belli Vicentino
Alueella 7: Tekijän nimi nimiösivun yläosassa

Vanhat monografiajulkaisut:

Huomautus vastuullisuusmerkinnön alkuperäisestä sijainnista merkitään huomautusalueelle 7.

1.4.5.7 Vastuullisuusmerkintö, joka sisältää hierarkkisessa muodossa olevan yhteisönnimen, jäljennetään julkaisussa olevassa muodossa ja järjestyksessä.

Esim.

/ Tampereen teknillinen korkeakoulu, digitaalisen median instituutti, hypermedialaboratorio
/ Rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos, Helsingin yliopisto
/ Centre international de dialectologie générale près l'Université catholique de Louvain
/ Bibliothèque nationale, Centre bibliographique national
/ Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas
/ Centre international de dialectologie générale près l’Université catholique de Louvain
/ U.S. Department of Agriculture Forest Service, South-Western Region
/ Air Ministry, Meteorological Office
/ Division of Child Psychiatry, Cambridge Hospital

1.4.5.8

Kun vastuullisuusmerkinnön ja nimekkeen välinen suhde ei ole selvä, voidaan alueelle 1 lisätä yhdistävä sana tai muu lyhyt ilmaus nimiösivun kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä. Lisäys merkitään hakasulkeisiin. Vaihtoehtoisesti alueelle 7 voidaan merkitä vastuullisuusmerkintöä koskeva selitys.

Esim.

/ [verse translation by] Robert Lowell
/ [choisis et présentés par] Gilbert Prouteau
/ [collected] by Angus Mackay
/ [gravée par] Ch. Lemas
/ William Shakespeare ; [read by] Sir John Gielgud
/ [edited by] John Finlayson
tai
/ John Finlayson
Alueella 7: Toimittanut John Finlayson … mukaan

1.4.5.9 Jos merkitään useampia vastuullisuusmerkintöjä, niiden järjestys kuvailussa noudattaa sovitun tiedonlähteen typografiaa tai jos typografista eroa ei ole, sovitussa tiedonlähteessä olevaa järjestystä. Eri merkinnöistä ilmenevää vastuullisuuden laajuutta tai määrää ei oteta huomioon. Kun merkintöjä ei oteta sovitusta tiedonlähteestä, ne merkitään mahdollisimman loogisessa järjestyksessä hakasulkeisiin.

Esim.

/ Rudolf Steiner ; [translated by Lady Maitland-Heriot] ; [edited by H. Collison]
/ Mihajlo Velimirovic ; illustrazioni di Branimir Ganovic ; [traduzione in lingua italiana a cura di Mario Sintich] ; [revisione scientifica a cura di Protogene Veronesi]
/ by Suzanne Reynolds ; illustrated by the Studio Brambelli, Milan
/ edited by Michael Harloe ; sponsored by the International Sociological Association Research Committee on the Society of Regional and Urban Development
/ by Michael Chisholm ; [for the] Social Science Research  Council
/ Hermann Hesse ; translated from the German by Basil Creighton ; [translation] revised by Walter Sorrell
/ [Worte von] Juan Ramón Jiménez ; [Musik von] Mario Catelnuovo-Tedesco
/ Jacques Offenbach ; music adapted and arranged by Ronald Hammer ; new book and lyrics by Phil Park
/ design, Roger Teppe ; programmer, Bob Chompsky ; graphics, Carol Mayer-Lenz

Vanhat monografiajulkaisut:

Kun vastuullisuusmerkintöjä on enemmän kuin yksi, ne merkitään siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä.

Esim.

Wanhain suomalaisten tawalliset ja suloiset, sananlascut, : mahdollisuuden jälkeen monialda cootut, / [koonnut Laurentius Petri, täydentänyt Gabriel Tammelin] ja nyt wastudest ahkerudella enätyt [täydentänyt Henrik Florenus]

Alueella 7 Tekijät Henrik Florenuksen esipuheesta

/ by the late ingenious and learned Hollander, Lambert Hermanson ten Kate ; translated from the original French by James Christopher le Blon

Kun tiedot esiintyvät julkaisussa, mutta eivät sovitussa tiedonlähteessä, ne merkitään alueelle 1 hakasulkeisiin siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät tiedonlähteessä tai, jos käytetään useampaa tiedonlähdettä, mahdollisimman loogisessa järjestyksessä. Vaihtoehtoisesti tieto merkitään alueelle 7.

Esim.

A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian voyage / [begun by captaine Bigges] ; [finished by his Lieutenant Maister Croftes] ; [edited by Thomas Cates]
Alueella 7: Vastuullisuustieto Catesin esipuheesta
tai
A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian voyage
Alueella 7:  “Begun by captaine Bigges …the same being afterwards finished (as I thinke) by his lieutenant Maister Croftes, or some other, I knowe not well who”. Toimittanut Thomas Cates. Vastuullisuusmerkintö on lainaus Catesin esipuheesta.

Kun sekä akateemisen väitöskirjan respondentti (respondens) että preeses (praeses) merkitään, nimiä ja tehtävää osoittavia sanoja käsitellään yhtenä vastuullisuusmerkintönä elleivät ne kielellisesti liity päänimekkeeseen tai muuhun nimeketietoon.

Esim.

Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi / quem ... in incluta Universitate Altdorfina publico eruditorum examini subiiciunt praeses Isaacus Laurbecchius SS. theol. dd. & respondens Joh. Fridericus Kernius, Schleusinga-Hennebergicus. Ad diem 21. Mai. Anno o.r. M.DCC
mutta
Consensû Benevolo illustris & gratiosissimi Senatûs Medici in florentissima ad Salam Academià. Præside ... Johanne Arnoldo Friderici, phil. & med. doct. anatom. chirurg. ac botan. p.p. famigeratissimo, medico provinciali Saxo-Altenburgico … hanc dissertationem medicam de hydrope tympanite publicæ artis cultorum ventilationi submittit ad diem [tyhjä tila] Martii, M.DC.LXXII. ... David Richter, Zittâ Lusatus. Autor

Moniviestimet ja elektroniset aineistot:

Kun sovittu tiedonlähde koostuu erillisistä osista (kuten tapauksessa, jossa moniosaisella teoksella tai moniviestimellä ei ole yhteistä pääasiallista tiedonlähdettä), vastuullisuusmerkinnöt ilmoitetaan loogisessa järjestyksessä. Vaihtoehtoisesti voidaan kohteen eri osat kuvata monitasoista käytäntöä noudattaen (ks. Liite A).

Äänitteet ja audiovisuaaliset aineistot:

Kuvailtaessa äänitteitä, joilla on useampi kuin yksi vastuullisuusmerkintö, tekijät merkitään kuvailussa seuraavaan järjestykseen: musiikin säveltäjä(t), mukaanlukien henkilöt, joiden improvisoimia osuuksia pidetään luovan prosessin osana; tekstin tekijä(t); sovittaja(t) ; esittäjät seuraavassa järjestyksessä: solisti(t)/näyttelijä(t)/lukija(t); kuoro; kuoronjohtaja; orkesteri; orkesterinjohtaja; draamallisen tuotannon johtaja; populaarimusiikkitallenteen tuottaja.

1.4.5.10 Rinnakkaisnimekkeet ja rinnakkaiset vastuullisuusmerkinnöt

1.4.5.10.1 Kun sovitussa tiedonlähteessä on yksi tai useampi rinnakkaisnimeke ja/tai rinnakkainen muu nimeketieto ja kun sillä myös on vastuullisuusmerkintöjä useammalla kuin yhdellä kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä, jokainen vastuullisuusmerkintö, joka merkitään, seuraa sitä nimekettä tai muuta nimeketietoa, johon se kielellisesti liittyy.

Esim.

Tiedote / Kansallismuseo = Informationsblad / Nationalmuseet
Suomen tilastollinen vuosikirja / Tilastokeskus = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen = Statistical yearbook of Finland / Statistics Finland
National accounts statistics, 1950-1968 / Organisation for Economic Cooperation and Development = Statistique  des comptes nationaux, 1950-1968 / Organisation de  cooperation et de développement
Carte minéralogique de l'Afrique / Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture [et] Association des services géologiques africains = Mineral map of Africa / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [and] Association of African Geological Surveys
Die Zauberflöte: für zwei Flöten oder Violinen / W.A. Mozart ; nach einer Ausgabe aus dem Jahr 1792 herausgegeben von Gerhard Braun = The magic flute ; for two flutes or violins / W.A. Mozart ; from an edition of 1792 edited by Gerhard Braun
Sowjetische Klaviermusik für die Jugend / herausgegeben von Nikolai Koptschewski = Soviet piano music for young people / edited by Nicolai Kopchevsky = Musique de piano soviétique pour la jeunesse / édité par Nicolas Kopchevski
Familias norte-americanas: los De Stefano / colaborador de educación, Beryl L. Bailey = American families : the De Stefanos / educational collaborator, Beryl L. Bailey
Canadian urban sources: a survey / Canadian Council on Urban and Regional Research = Sources urbaines canadiennes : un aperçu / Conseil canadien de la recherche urbaine

Vanhat monografiajulkaisut:

Eri nimekkeiden ja merkintöjen järjestys kuvailussa noudattaa sovitun tiedonlähteen järjestystä.

Esim.

Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata / auctore Gulielmo Hunter ... Reginae Charlottae medico extraordinario, in Academia Regali anatomiae professore … = The anatomy of the human gravid uterus exhibited in figures / by William Hunter …

1.4.5.10.2 Kun ei ole mahdollista merkitä jokaista vastuullisuusmerkintöä sen nimekkeen tai muun nimeketiedon jälkeen, johon se liittyy, nämä vastuullisuusmerkinnöt, jos ne merkitään, kirjoitetaan viimeisen rinnakkaisnimekkeen tai rinnakkaisen muun nimeketiedon jälkeen.

Esim.

Printing at Gregynog : aspects of a great private press = Argraffu yng Ngregynog : agweddau ar wasg breifat fawr / Michael Hutchins ; translated by David Jenkins = y cyfieithiad gan David Jenkins
8 capriccios : hegedüre, második hegedii kiséretével = für Violine, mit Begleitung der zweiten Violine / Henryk Wieniawski ; átnézte és ujjrenddel allátta = revidiert und mit Fingersatz versehen von Jenö Hubay

1.4.5.10.3 Kun sovitussa tiedonlähteessä on yksi tai useampi rinnakkaisnimeke ja/tai rinnakkainen muu nimeketieto, mutta vastuullisuusmerkintö on vain yhdellä kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä, vastuullisuusmerkintö, jos se merkitään, kirjoitetaan viimeisen rinnakkaisnimekkeen tai rinnakkaisen muun nimeketiedon jälkeen.

Esim.

AFinLa:n vuosikirja = AFinLa yearbook / Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLa)
Bibliotecas = Libraries = Bibliothèques / Ernest Malaga
Bieler Jahrbuch = Annales biennoises /Herausgeber, Bibliotheksverein Biel
Carte de tapis végétal de la région méditerranéenne = Vegetation map of the Mediterranean region ... / by P. Lalande ; F.A.O. [and] UNESCO
Mährische Volkspoesie in Liedern = Moravian folk poetry in song = Chant sur des poésies populaires moraves / Léoš Janáček
Svensk kyrkomusik = Schwedische Kirchenmusik = Swedish church music / Vokal- und Instrumentalensemble der Rundfunkchor ; Leitung, Eric Ericson
Statistique des comptes nationaux, 1969-1985 = National accounts statistics, 1969-1985 / Organisation de coopération et de développement économiques

Vanhat monografiajulkaisut:

Vastuullisuusmerkintö merkitään sen nimekkeen tai muun nimeketiedon jälkeen, johon se liittyy.

Esim.

Aenigmata Fennica. : In solo meo patria Ostrobotnia, usitatissima ac tritissima, quae inter confabulationes vespertinas, fenni nostri, ad acuendum ingenium juvenile, more veterum gothorum, solvenda proponent = Suomalaiset arwoitukset, wastausten kansa. / Kootut kahdekxan toista ajastaikaa Christfrid Gananderilta, ...

Nouum Testamentum seu quattuor euangelioru[m] volumina lingua Hungarica donata / Gabriele Pannonio Pesthino interprete = Wij Testamentum magijar nijeluen
Cursus mathematicu, nova, brevi, et clara methodo demonstratvs, per
notas reales & vniuersales, citra vsum cuiuscunque idiomatis intellectu
faciles... = Cours mathématique, demonstré d’une novvelle, briefve, et
claire methode, par notes reelles & vniuerselles, qui peuuent ester
entenduës facilement sans l’vsage d’aucune langue ... / par Pierre
Frederici Ruischii, mathematicien
Frederici Ruischii ... Thesaurus animalium primus ... = Het eerste cabinet der dieren / van Frederik Ruysch

1.4.5.10.4 Kun ei ole yhtään rinnakkaisnimekettä, mutta sovitussa tiedonlähteessä esiintyy vastuullisuusmerkintöjä useammalla kuin yhdellä kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä, vastuullisuusmerkintö merkitään päänimekkeen kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä. Kun tämä kriteeri ei sovi, tehdään sovitun tiedonlähteen typografian mukainen merkintö. Jos typografista eroa ei ole, noudatetaan sovitun tiedonlähteen mukaista järjestystä. Myös muut rinnakkaiset vastuullisuusmerkinnöt voidaan tehdä.

Esim.

Signum / julkaisija Suomen tieteellinen kirjastoseura ry.
tai
Signum / julkaisija Suomen tieteellinen kirjastoseura ry. = utgivare Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund rf.
Tin statistics / International Tin Council = Conseil international de l'étain = Consejo Internacional del Estaño
Bibliotheca Celtica : a register of  publications relating to Wales and the Celtic peoples and languages / Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales
Bibliographica belgica / Commission belge de bibliographie = Belgische commissie voor bibliografie
Europa cantat VI: Leicester 1976 / au nom de la Fédération européenne des jeunes chorales édité par = im Auftrag der Europäischen Föderation Junger Chöre herausgegeben von = for the European Federation of Young Choirs edited by Willi Gohl
Madame Bovary / réalisateur, Jean Renoir ; d'après le roman de Flaubert = director, Jean Renoir; after the novel by Flaubert
Directions in tin trade of selected North American countries] : statistical survey / International Tin Council = Conseil international de l'étain

Vanhat monografiajulkaisut:

Kaikki vastuullisuusmerkinnöt merkitään päänimekkeen ja muiden nimeketietojen jälkeen.

1.4.5.11 Kokoomanimekkeettömät julkaisut

1.4.5.11.1 Kun julkaisulla ei ole kokoomanimekettä (ks. 1.1.4.4, 1.1.5.2) ja kun kaikilla julkaisuun sisältyvillä yksittäisillä teoksilla on sama vastuullisuusmerkintö, se merkitään kaikkien nimekkeiden, rinnakkaisnimekkeiden ja muun nimeketiedon jälkeen.

Esim.

Baby doll : the script for the film ; Something unspoken ; Suddenly last summer / Tennessee Williams
Fréjus; Le Var touristique / Provence Paris publicité
Daily mail motor road map of London and ten miles round] ; Motor road map of south-east England / Edward SandfordFantaisie-Impromptu op. 66; Scherzo op. 31 / Chopin
3. Sinfonie: "Das Lied von der Nacht" : für Tenor Solo, gemischten Chor and Orchester op. 27 = 3rd symphony : "Song of the night" : for tenor solo, mixed chorus and orchestra op. 27 ; 4. Sinfonie-Concertante für Klavier and Orchester op. 60 = 4th symphony-concertante for piano and orchestra op. 60 / Karol Szymanowski
Duo Nr. 1 G-Dur, KV 423, für Violine und Viola; Duo Nr. 2 B-Dur, KV 424, für Violine und Viola / Wolfgang Amadeus Mozart ; Susanne Lautenbacher,  violin ; Ulrich Koch, viola
A survey of spending on foreign language teaching; Foreign language teaching resources / principal investigator, J.L. Pianko
Le Colonel Chabert ; a suivi de Honorine ; et de L'interdiction / Balzac
Toim. huom.: Sovitussa tiedonlähteessä olevia nimekkeitä yhdistävät ilmaisut on säilytetty

Vanhat monografiajulkaisut:

Vastuullisuusmerkintö merkitään siinä järjestyksessä, missä se esiintyy sovitussa tiedonlähteessä.

1.4.5.11.2 Kun julkaisuun sisältyvillä yksittäisillä teoksilla on eri vastuullisuusmerkinnöt, kukin vastuullisuusmerkintö merkitään sen nimekkeen, rinnakkaisnimekkeen ja muun nimeketiedon jälkeen, johon se liittyy. Sovitussa tiedonlähteessä esiintyvä eri tekijöiden teosten nimekkeitä yhdistävä sana tai ilmaisu merkitään. Painostieto, joka liittyy yksittäiseen teokseen, merkitään nimekkeen yhteyteen. (Yhden tekijän teokset, ks. 1.4.5.11.1.)

Esim.

Teorija kredita : skripta / Milutin Ćirović. Teorija dopunskog kredita : skripta / Vjekoslav Meichsner
Crépuscule en montagne / S. Sohet-Boulnois. Carillon corse / Georges Lauro
The high school cadets = Kadettenmarsch / Musik, J.P. Sousa ; Bearbeitung, Franz Bummerl. Musik im Blut : Marsch / Musik und Bearbeitung, Hans Kolditz
Fantasy and fugue for orchestra and organ, op. 10 (1963) / Wallingford Riegger ; Polish National Radio Orchestra ; Jan Krenz, conductor. Synthesis for orchestra and electronic sound (1960) / Otto Luening ; Hessian Symphony Orchestra ; David Van Vactor, conductor. Nocturne (1958) / Colin McPhee ; Hessian Radio Symphony Orchestra ; David Van Vactor, conductor. Fantasia for organ (1929) / Otto Luening ; Ralph Kneeream, organist
Hybrid imaging: technology and graphic design / April Cubbitt. Art and the machine / Fran Chen. Space art / Jean-Louis Gero ; illustrator, Judy Randall
The authorship of Wuthering Heights / by Irene Cooper Willis. And The structure of
Wuthering Heights / by C.P.S.
Le Western / textes rassemblés et présentés par Henri Agel, nouvelle édition. Évolution et renouveau du western, 1962--1968 / par Jean A. Gili
An examination of Dr. Burnet's theory of the earth ... / by J. Keill, the second edition corrected ... . To the whole is annexed A dissertation on the different figures of the coelestial bodies, &c ... / by Mons. de Maupertuis
My very first prayer time book / by Mary Fletcher ; illustrations by Treyer Evans, revised edition. Now I lay me down to sleep / text and pictures by Rex Catto

Vanhat monografiajulkaisut:

Kun ei olla varmoja, ovatko julkaisuun sisältyvät yksittäiset teokset (suplementtejä lukuunottamatta) saman tekijän kirjoittamia, nimekkeet, rinnakkaisnimekkeet, muu nimeketieto ja vastuullisuusmerkinnöt merkitään siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä.

Esim.

Catonis disticha de Moribus. 2. Dicta insigni Septem Sapientum Graeciae. 3. Mimi Puliam, sive, Senecae Proverbia, Anglo-Latina. Cato item Grammatice interpretatus Latinis & vernaculis vocibus pari ordine, sed diversis lineis alternatis. … / A Carolo Hoolo, A. M. Privatae Scholae Grammaticae Institutore in Purificum viciculo apud Londinates.
Toim. huom.: Noudatettu alkuperäistä välimerkitystä ja kirjoitusasua
La fauconnerie / de F. Ian des Franchières ... recueillie des liures de M. Martino, Malopin, Michelin & Amé Cassian. Avec, Une autre Fauconnerie / de Guillaume Tardif ... Plus, La vollerie / de messire Artelouche d'Alagona ... D'avantage, un recueil de tous les oiseaux de proye, seruans a la fauconnerie & vollerie

1.4.5.11.3 Kun julkaisuun sisältyvissä yksittäisissä teoksissa on vastuullisuusmerkintöjä, jotka liittyvät joihinkin, mutta eivät kaikkiin nimekkeisiin, kukin vastuullisuusmerkintö merkitään viimeisen nimekkeen jälkeen, johon se liittyy.

Esim.

Godly contemplations for the unlearned, 1575 ; A letter of a Catholike man beyond the seas, 1610 / Thomas Owen.  The conviction of noveltie, 1632 / R.B.
Jephte ; Le cinque piaghe di Christo / Antonio Draghi. Oratorio di S. Petro piangente / Pietro Andrea Ziani
Rhapsody in blue ; Prelude for piano no. 2 / George Gershwin. Symphonic dances from West Side story / Leonard Bernstein
Nuclear disarmamen ; Politics of peace / principal investigator, Thomas Cashdollar. Strategies for defense / principal investigator, Damien Toffel

Vanhat monografiajulkaisut:

Merkinnöt tehdään sovitussa tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa ja järjestyksessä.

1.4.5.11.4 Kun julkaisuun sisältyvillä yksittäisillä teoksilla on omat vastuullisuusmerkintönsä ja kun sovitussa tiedonlähteessä on myös koko julkaisuun liittyvä vastuullisuusmerkintö (tai vastuullisuusmerkintöjä), merkitään koko julkaisuun liittyvä vastuullisuusmerkintö (tai vastuullisuusmerkinnöt) kaikkien muiden merkintöjen jälkeen ja sitä edeltää tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki. Tämän viimeiseksi tulevan vastuullisuusmerkinnön ja sitä edeltävän merkinnön suhde on selvennettävä lisäämällä yhdistävä sana tai lyhyt ilmaus hakasulkeisiin.

Jos lisäys on kielellisesti mahdoton tai tekisi merkinnön kömpelöksi tai vaikeasti ymmärrettäväksi, voidaan vastuullisuustieto selityksineen merkitä alueelle 7. (ks. 7.1.4):

Esim.

The white devil ; The duchess of Malfi  / by J. Webster. The atheist's tragedy ; The revenger's tragedy / by Tourneur ; [all] edited with an introduction and notes by  J.A. Symonds
Could it be magic / Text und Musik von Adrienne Anderson und Barry Manilow. Komm doch mal rüber / Musik, Dieter Zimmermann ; Text, Charley Nissen ; Klavierbearbeitung  [beider Kompositionen], Rolf Basel
Symphony no. 4 in A major, op. 90: Italian / Mendelssohn. Symphony in C major / Bizet ; [both works performed by] National Philharmonic Orchestra ; Leopold Stokowski
Spellbinder / Tom Leach. The music director / Bob Dithridge. Word magic / Charles Zipf ; editor [of the three works], Glen Furness

Vanhat monografiajulkaisut:

Koko julkaisuun kuuluvat vastuullisuusmerkinnöt merkitään siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä. Jos jonkun henkilön tai yhteisön suhde yksittäiseen teokseen on epäselvä, siitä tehdään huomautus alueelle 7.

Esim.

The natural history of Iceland ...  ; to which is added, A meteorological table, with remarks / translated from the Danish original of Mr. N. Horrebow
Alueella 7:  Molemmat ovat käännöksiä N. Horrebown teoksista.

1.4.5.12 Yhteisnimekkeet ja epäitsenäiset nimekkeet

Jos päänimeke koostuu yhteisnimekkeestä ja epäitsenäisestä nimekkeestä (ks. 1.1.5.3), tehdään epäitsenäiseen nimekkeeseen liittyvät vastuullisuusmerkinnöt päänimekkeen jälkeen. Vastuullisuusmerkinnöt, jotka liittyvät laajempaan teokseen, merkitään yhteisnimekkeen yhteyteen alueelle 6.

Esim.

Skriftserie / Handelshøjskolen i Århus. E / Institut for markedsøkonomi
Plan d'ensemble au 1:2 000 de la région d'Ile-de-France. Bloc 1-77-29, Bonnières-sur-Seine / Ministère de l'environnement et du cadre de vie, Etablissement public régional d'Ile-de-France
Urban and regional references. Supplement / compiled by Canadian Council on Urban and Regional Research
Teaching geology with computer software. North America / Bureau of Education
Bulletin. Supplement
Alueella 6: (Bulletin  / Faculty of Archaeology)
Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches d’histoire et de civilisation byzantines

Vanhat monografiajulkaisut:

Vastuullisuusmerkinnöt merkitään sovitussa tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa ja järjestyksessä. Epävarmoissa tapauksissa tai jos vastuullisuusmerkintö kuuluu koko päänimekkeeseen, selitys tai kommentti voidaan merkitä alueelle 7.

1.4.6 Jatkuvien julkaisujen ja moniosaisten teosten vastuullisuustietojen muutokset

Kausijulkaisut ja moniosaiset monografiajulkaisut

Jos vastuullisuusmerkinnössä mainittu henkilö tai yhteisö julkaisun myöhemmissä numeroissa tai osissa jää pois tai mukaan tulee uusi henkilö tai yhteisö, eikä tämä muutos vaadi uutta kuvailua (kausijulkaisut, ks. A.2.7), myöhemmin lisätystä nimestä tai nimen poisjäämisestä tehdään huomautus alueelle 7 (ks. 7.1.4.1). Kun muutos koskee vain nimen kirjoitusasua, huomautus tehdään, jos sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille.

Kausijulkaisut

Jos yleisnimekkeen vastuullisuusmerkintönä olevassa (yhteisön) nimessä tapahtuu suuri muutos, tehdään uusi kuvailu (ks. A.2.6.2).

Päivittyvät julkaisut

Jos vastuullisuusmerkinnössä mainitut henkilöt tai yhteisöt vaihtuvat myöhemmissä versioissa, kuvailua muutetaan vastaamaan uusinta versiota ja vastuullisuusmerkinnössä aikaisemmin mainituista nimistä tehdään huomautus alueelle 7 (ks. 7.1.4.1).