1.3 Muu nimeketieto

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

1.3 Muu nimeketieto

Muu nimeketieto sisältää sanoja, ilmauksia tai joukon merkkejä, jotka liittyvät alisteisina päänimekkeeseen/päänimekkeisiin, rinnakkaisnimekkeeseen/rinnakkaisnimekkeisiin tai julkaisuun sisältyvien yksittäisten teosten nimekkeisiin. Muu nimeketieto voi sisältää varianttinimekkeitä, jotka ovat samassa tiedonlähteessä kuin päänimeke.

Esim.

Basse vallée de l'Aude, exploitation des aquifères, risques de pollution : situation en 1972
Edgar Degas : pastels, lavis, gouaches, esquisses
Les plaideurs : comédie
Motor road map of South-East England : showing trunk and other classified roads
Bilder einer Ausstellung: zehn Stücke für Klavier
Klavierkonzert in A, KV 414  : Ausgabe für Klavier, 2 Violinen, Viola und Violoncello
Petrushka: revised version, 1947
WWW.hr: Croatian homepage since 1994 / editor-in-chief Gordan Gledec
Le Louvre: peintures & palais
Léonard de Vinci: géant de la Renaissance
Dynamics of a molecule in a cage: CH4 in NaA Zeolite
Abbado in Berlin: the first year
Almageste: voyage céleste sur ordinateur
Sibilla Frigia: vidi leccelso idio che fragellare

1.3.1 Varianttinimekkeet (muut kuin rinnakkaisnimekkeet) mukaan lukien päänimekkeen kielellä oleva alkuteoksen nimeke, joita ei ole valittu päänimekkeiksi, mutta jotka esiintyvät samassa tiedonlähteessä kuin päänimeke, käsitellään muuna nimeketietona. Muualla julkaisussa esiintyvät varianttinimekkeet voidaan merkitä alueelle 7. (Ks. 7.1.1.2)

Esim.

Die Sage von den Nibelungen : Nibelungenlied
Voyage to Venus : Perelandra
The devils : The possessed
Concerto op. 7,7 : Konzert A-Dur für Streichorchester 
Sinfonie Nr. 3 : Eroica
mutta
Barbara
Alueelle 7: Nimeke suojuksessa: Barbara, l’aigle noir

1.3.2 Muu nimeketieto voi sisältää vastuullisuusmerkinnön, julkaisijan nimen tai muihin kuvailun elementteihin (esim. painosmerkintöön) kuuluvia yksityiskohtia, kun tällainen merkintö on kielellisesti erottamaton osa muuta nimeketietoa.

Jos julkaisun muu nimeke sisältää jonkin pakollisen elementin (esim. vastuullisuusmerkinnön), se merkitään kuvailuun joko muuna nimeketietona tai muualle kuvailuun. Yleensä muu nimeketieto merkitään, jos se on tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai muuten tärkeä luettelon käyttäjille.

Esim.

In search of light : the broadcasts of Edward R. Murrow 1938-1961
The psychology of second language learning : papers from the Second International Conference of Applied Linguistics, Cambridge, 8-12  September 1969
Heil Harris! : a novel based on the television series “The Avengers”
Le encicliche sociali di Leone XIII e Pio XI  : testo latino e traduzione italiana della “Rerum novarum” e della “Quadragesimo anno” con riferimenti ad altri documenti pontifici
The greenwood tree : newsletter of the Somerset and Dorset Family History Society
Esquisse géologique de la Thakkola, Népal central : missions géologiques du C.N.R.S.
Black holes: Sidney Owen's space games
Motor road map of South-East England: showing trunk and other classified roads

1.3.3 Muun nimeketiedon erityistapaukset

1.3.3.1 Alkukirjaimet ja akronyymit

Jos päänimeke muodostuu joukosta nimen alkukirjaimia tai akronyymistä, käsitellään avattua muotoa muuna nimeketietona, jos se esiintyy sovitussa tiedonlähteessä.

Esim.

AR : Ammattimies rakentaa
LIEN : Lorraine, information, encadrement
ISBD(CM) : International standard bibliographic description for cartographic materials
SPSS : statistical package for the social sciences

Kun avattua muotoa pidetään päänimekkeenä (ks. myös 1.1.3.3, 1.1.4.1.1), sovitussa tiedonlähteessä oleva alkukirjainten joukko tai akronyymi merkitään muuksi nimeketiedoksi.

Esim.

Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain : CILL

Kun päänimeke muodostuu joukosta nimen alkukirjaimia tai akronyymistä tai sisältää niitä (ks. 1.1.3.3), ja avattu muoto on saatavissa muusta kuin julkaisun sovitusta tiedonlähteestä, avattua muotoa ei käsitellä muuna nimeketietona, vaan se voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.1.1.3).

1.3.3.2 Epätäydelliset tai monitulkintaiset nimekkeet

Epätäydellistä tai monitulkintaista nimekettä voidaan täydentää julkaisusta otetulla lisätiedolla. Hakasulkeisiin merkittävää lisätietoa käsitellään muuna nimeketietona.

Esim.

Kauheat karnevaalit : [opiskelijaliike Tampereen Yliopistossa]
Stephen Bone : [an exhibition catalogue] 8th-31st October, 1986
I våra hus : [dikter]
Vegetation: [in Botswana]
Département de l'Yonne : [carte routière]
Florida: [tourist map]
Street map of Flagstaff, Arizon : [walking tours]
Société d’études de la province de Cambrai : [bulletin]

1.3.4 Muun nimeketiedon kirjoittaminen

1.3.4.1 Jos muu nimeketieto merkitään, se merkitään sen nimekkeen jälkeen, johon se kuuluu

1.3.4.2 Jos muu nimeketieto merkitään, se jäljennetään sanatarkasti, mutta ei välttämättä julkaisun isoja alkukirjaimia ja välimerkitystä noudattaen. Poikkeustapauksissa muuta nimeketietoa voidaan lyhentää. Muuta nimeketietoa lyhennettäessä ei jätetä pois yhtään ensimmäisistä viidestä sanasta (kuudesta sanasta, jos ensimmäinen sana on artikkeli). Lyhentäminen osoitetaan poistomerkein.

Jatkuvat julkaisut:

Muiden jatkuvien julkaisujen kuin päivittyvien irtolehtijulkaisujen muu nimeketieto jätetään pois kuvailusta, ellei se ole luettelon käyttäjälle tärkeä, tai sitä voidaan lyhentää. Jos muu nimeketieto jätetään pois nimekealueelta, se voidaan merkitä alueelle 7.

Pitkää muuta nimeketietoa lyhennettäessä, aikamääreitä, numeroita ym. pois jätettäessä ja ilmeisiä painovirheitä korjattaessa noudatetaan kohdan 1.1.5.1 ohjeita.

Päivittyvät irtolehtijulkaisut:

Muu nimeketieto merkitään, jos se on tarpeellinen identifioinnin vuoksi tai sitä pidetään muuten tärkeänä luettelon käyttäjälle. Muuta nimeketietoa, joka viittaa yksinomaan sisällön voimassaoloaikaan, ei merkitä.

1.3.4.3 Kun muu nimeketieto esiintyy sovitussa tiedonlähteessä ennen päänimekettä, se voidaan merkitä päänimekkeen jälkeen, jos tämä on kielellisesti tai muuten mahdollista. Kun tämä ei ole mahdollista, muu nimeketieto voidaan merkitä alueelle 7 .

Esim.

Tam-Tam : aus dem Repertoire von Nico Palermo
Toim. huom.: Nimiösivun ylälaidassa: ‘Aus dem Repertoire von Nico Palermo’.

Vanhat monografiat

Muu nimeketieto, joka esiintyy sovitussa tiedonlähteessä ennen päänimekettä, merkitään ennen päänimekettä.

1.3.4.4 Kun sovitussa tiedonlähteessä on useampi kuin yksi muu nimeketieto ja jos ne merkitään kuvailuun, ne merkitään typografian mukaiseen järjestykseen. Jos nimekkeiden välillä ei ole typografisia eroja, noudatetaan nimekkeiden järjestystä sovitussa tiedonlähteessä.

Esim.

Spirit of an age : New Zealand in the seventies : essays in honour of W.B. Sutch
Distribution of principal kinds of soils: orders, suborders and great groups : National Soil Survey classification of 1967
6 succès d'Elvis Presley: album : piano, chant et guitar
Animal stories: dramatized readings : a recorded anthology
The Hammons family: a study of a West Virginia family's traditions : from the Archive of Folk Song
Offshore oil drilling: data analysis :  from Neel Oil Research Council

Vanhat monografiajulkaisut:

Jos muu nimeketieto merkitään, se merkitään siinä järjestyksessä, missä se on sovitussa tiedonlähteessä. Vaihtoehtoinen nimeketieto tai liiteaineiston tietoja voidaan siten merkitä muuksi nimeketiedoksi.

Esim.

A Christian funeral : a brief essay on that case, what should be the behaviour of a Christian at a funeral? : or, some directions how to regulate a funeral by the rules of religion

1.3.4.5 Kokoomanimekkeettömät julkaisut

1.3.4.5.1 Kun julkaisussa on kokoomanimekkeen sijasta useita yksittäisten teosten nimekkeitä (ks. 1.1.5.2), jokainen muu nimeketieto, jos se merkitään, seuraa sitä nimekettä, johon se kuuluu.

Esim.

Youth : a narrative ; Heart of darkness ; The end of the tether
Le chevalier du guet: chanson folklorique française ; Qui frappe ici? : Louisiane
Leonardo da Vinci: a pictorial biography ; The Medici : power and patronage in Renaissance Florence
Special effects: morphing and warping ; 3-D modeling : generic primitives and other basic tools
Some effects of geographical factors in combat simulations: presentation / Zvonimir Bratun. Model Horus as a training method in Slovenian Armed Forces : presentation ; Model Horus as a training method in Slovenian Army / Dušan Marincic
Meditation : op. 90 ; Klänge der Stille : op. 91
Dixit Dominus : RV594 ; Stabat mater : RV621 ; Gloria in D major : RV588 ...

Vanhat monografiajulkaisut:

Jos muuhun nimeketietoon liittyvät tiedot merkitään, ne merkitään samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä. Tämä pätee silloinkin, kun muu nimeketieto liittyy useampaan kuin yhteen teokseen.

Esim.

Les Akanças : prologue mélo-dramatique, en un acte et en prose ; suivi des Espagnols dans la Floride : pantomime en trois actes et à spectacle
Vortigern : an historical tragedy, in five acts ... ; and Henry the Second : an historical drama

1.3.4.5.2 Kun julkaisussa on useita saman tekijän, säveltäjän jne. teoksia, sovitussa tiedonlähteessä mainittu muu nimeketieto, jos se merkitään, merkitään niiden teosten nimekkeiden jälkeen, joihin se kuuluu. Päänimekkeen osana normaalisti oleva tieto (ks. 1.1.3.5) merkitään nuottijulkaisuissa ja äänitteissä muuksi nimeketiedoksi. Muuten nimeketiedot merkitään alueelle 7, esim. saman tekijän, säveltäjän jne. teokset, jotka eivät ole peräkkäin.

Jos muun nimeketiedon ja yksittäisten teosten nimekkeiden suhde on epäselvä, voidaan lisätä lyhyt selitys sulkeissa. Vaihtoehtoisesti muu nimeketieto voidaan merkitä alueelle 7.

Esim.

Endstation Sehnsucht ; Die Glasmenagerie : zwei Theaterstücke
Eight variations in G major K. 24; Seven variations in D major K. 25 : for piano
Lied auf dem Dach; Tafelmusik ; Ausklang : für großes Orchester
Pow! ; Zap it : two adventure games / Rick Held
Die grosse Liebe : Wie sie starben : [beide umfassen] Dichter- und Frauen-Porträts

1.3.4.5.3 Sovitussa tiedonlähteessä oleva muu nimeketieto, joka kuuluu kaikkiin julkaisussa oleviin teoksiin, vaikka kyseessä olisi eri tekijöiden, säveltäjien jne. teokset, voidaan merkitä alueelle 7.

1.3.4.6 Yhteisnimekkeet ja epäitsenäiset nimekkeet

Kun päänimeke muodostuu yhteisnimekkeestä ja epäitsenäisestä nimekkeestä (ks. 1.1.5.3), epäitsenäiseen nimekkeeseen liittyvä muu nimeketieto, jos se halutaan merkitä, merkitään epäitsenäisen nimekkeen jälkeen. Muu yhteisnimekkeeseen liittyvä nimeketieto voidaan merkitä alueelle 6 tai 7.

Esim.

Stock selection. Portfolios: money management
Jigsaw puzzles: a visual survey. Children's art : a decade of examples
Toim. huom.: Yhteisnimekkeeseen liittyvä muu nimeketieto: A visual survey
Bibliographie de la France. Biblio. 1ère partie, Bibliographie officielle : publications reçues par le Service du dépôt légal
Toim. huom.: Yhteisnimekkeeseen liittyvä muu nimeketieto: Journal official du livre français paraissant tous les mercredis
Periodica polytechnica : contributions to international technical sciences published by the technical University of Budapest. Transportation engineering
Toim. huom.: Yhteisnimekkeeseen liittyvä muu nimeketieto: Contributions to international technical sciences published by the Technical University of Budapest
Publications of the Institute. Historical studies. Series III, Renaissance Europe : texts and commentaries

Vanhat monografiajulkaisut:

Kun päänimeke muodostuu yhteisnimekkeestä ja epäitsenäisestä nimekkeestä (ks. 1.1.5.3), yksittäiset muut nimeketiedot, mikäli ne merkitään, merkitään samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä.

1.3.4.7 Rinnakkaisnimekkeet ja rinnakkainen muu nimeketieto

1.3.4.7.1 Kun sovitussa tiedonlähteessä on yksi tai useampia rinnakkaisnimekkeitä ja muu nimeketieto useammalla kuin yhdellä kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä, jokainen muu nimeketieto, jos se merkitään, seuraa sitä nimekettä, johon se kielellisesti kuuluu. Muut nimeketiedot, jotka eivät kuulu päänimekkeeseen eivätkä rinnakkaisnimekkeisiin, voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.1.3).

Esim.

TVK : Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto TVK r.y.:n äänenkannattaja = TOC : organ för Tjänstemannaorganisationernas centralförbund TOC
On tour : 10 British jewellers in Germany and Australia = Auf Tournee : zehn britische Goldschmiede in Deutschland und  Australien
12 millions d’immigrés : feuille de lutte des travailleurs immigrés en Europe = 12 milhões de imigrados : folha de luta dos operários imigrados na Europa
Security : information and administrative management = Sécurité : gestion de l’information et gestion administrative
Kleine Meditationen: für Streichtrio und Harfe = Short meditations : for string trio and harp
Klavier-Quintett: Forellen-Quintett = Piano quintet : Trout quintet = Quintette avec piano : Quintette "La truite"
Apocalypse de Jean: lecture = Apocalyps [sic] of John : a reading
Vienna : hotel and tourist guide = Wien : Hotel- und Reiseführer
La Birmanie : images du bouddhisme vivant = Burma : images of living Buddhism
Les manuscrits datés  : premier bilan et perspectives : Neuchâtel, 1983 = Die datierten Handschriften : erste Bilanz und Perspektiven : Neuenburg, 1983
Mein erster Sor : Sammlung leichter Gitarrensoli = My first Sor : selection of easy guitar-solos = II mio primo Sor : raccolta di facili assoli per chitarra

Vanhat monografiajulkaisut:

Jos kaikki muut nimeketiedot merkitään, ne merkitään siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä.

Esim.

La Didone abbandonata : dramma per musica da recitarsi in St. Pieterburgo nel giorno [tyhjä tila] febraro 1766. nel Imperial teatro per commando di Sua Maestà Imperiale Catarina II. /  La musica è del rinomato signor Baldassara Galuppi, direttore della Musica, e Maestro di Cappella di Sua Maestà Imperiale, e della Ducal Cappella di San Marco in Venezia = Didon abandonnée : dramme [sic] en musique qui doit etre representé sur le Theatre impériale de St. Petersbourg le [tyhjä tila] fevrier 1766. par ordre de Sa Majesté Impériale Catherine II.

1.3.4.7.2 Kun sovitussa tiedonlähteessä on yksi tai useampi rinnakkaisnimeke, mutta muu nimeketieto vain yhdellä kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, muu nimeketieto, jos se merkitään, merkitään viimeisen rinnakkaisnimekkeen jälkeen.

Esim.

Brecht heute = Brecht today : Jahrbuch der internationalen Brecht-Gesell-schaft
Le rossignol = The nightingale = Die Nachtigall : conte lyrique en trois actes
Priče iz davnine = Tales of long ago = Märchen aus Urväterzeiten : izbor
Veliki česko-hrvatski rječnik = Česko-chorvatský slovník : za praktičnu i školsku upotrebu

1.3.4.7.3 Kun rinnakkaisnimekkeessä yhdistyy sekä päänimeke että muu nimeketieto niin, päänimekkeen kielellä oleva muu nimeketieto, jos se merkitään, seuraa päänimekettä ja edeltää rinnakkaisnimekettä.

Esim.

Verbände und Gesellschaften der Wissenschaft : ein internationales Verzeichnis = World guide to scientific associations
Année 1812 : ouverture = 1812 overture
Romeo i Julija: ljubavna priča = Romeo and Juliet’s love story
Kieleen muuttanut ihminen : Pentti Saarikosken suhde kieleen = Pentti Saarikoski on language
Ounasjoen alueen luonto ja luonnonvarat : Ounasjoen luonnontaloudellinen kehittäminen : osaselvitys = The nature and the natural resources of the River Ounasjoki area in Finnish Lapland
Verbände und Gesellschaften der Wissenschaft : ein Internationales Verzeichnis = World guide to scientific associations
TVK : Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliitto TVK r.y.:n äänenkannattaja = TOC : organ för Tjänstemannaorganisationernas centralförbund TOC
12 millions d'immigrés : feuille de lutte des travailleurs immigrés en Europé = 12 milhões de imigrados : folha de luta dos operários imigrados na Europa

Vanhat monografiajulkaisut:

Muu nimeketieto merkitään siinä järjestyksessä, missä se esiintyy sovitussa tiedonlähteessä.

1.3.4.7.4 Kun rinnakkaisnimekettä ei ole, mutta muu nimeketieto esiintyy sovitussa tiedonlähteessä useammalla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, voidaan muu nimeketieto merkitä päänimekkeen kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä. Kun tätä kriteeriä ei voida soveltaa, voidaan merkitä ensimmäinen sovitussa tiedonlähteessä esiintyvä muu nimeketieto. Toiset nimeketiedot voidaan myös merkitä.

Esim.

L'Europe laitière : annuaire international des produits laitiers = internationales Jahrbuch der Milchprodukte = international directory of dairy products
Jugoslavija : hotel and tourist guide = Hotel- und Reiseführer
Nunc dimittis : Graduale für vier Stimmen, zwei Violinen, zwei Hörner und Basso continuo = graduale for four voices, two violins, two horns and basso continuo
Astérix: calendar = calendrier = Kalender = calendario

Nuottijulkaisut:

Kun nimeke koostuu sävellystyyppiä kuvaavasta yleistermistä  (ks. 1.1.3.1) eikä rinnakkaisnimekkeitä ole ja kun sävellajit, järjestysnumerot, sävellysajankohta ja esittäjistö ovat sovitussa tiedonlähteessä usealla kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä, ne merkitään päänimekkeeseen sävellystyyppiä kuvaavan termin jälkeen sen kielellä. Jos tätä sääntöä ei voida soveltaa, merkitään ensimmäinen sovitussa tiedonlähteessä oleva sävellaji, järjestysnumero jne. Muutkin sävellajit, järjestysnumerot jne. voidaan merkitä.

Esim.

Adagio et allegro molto, cor, trombone et orchestre = horn, trombone, and orchestra = Horn, Posaune und Orchester
Sonate für Violine und Klavier in h = for violin and piano in b

1.3.4.8 Muu nimeketieto, joka esiintyy julkaisussa mutta ei sovitussa tiedonlähteessä, merkitään hakasulkeisiin päänimekkeen tai sen rinnakkaisnimekkeen jälkeen, johon se kuuluu, jos sitä pidetään tarpeellisena julkaisun tunnistamiseksi tai muuten tärkeänä luettelon käyttäjille. Muussa tapauksessa se voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.1.3).

Esim.

Civitas : [Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins = revue mensuellede la Société des étudiants suisses = rivista mensile della Società degli studenti svizzeri]

1.3.4.9 Muun nimeketiedon muutokset jatkuvissa julkaisuissa ja moniosaisissa monografiajulkaisuissa

Kausijulkaisut ja moniosaiset monografiajulkaisut:

Jos muu nimeketieto on merkitty nimeke- ja vastuullisuusmerkinnön alueelle, ja julkaisun myöhemmissä osissa muu nimeketieto muuttuu, kaikki muutokset merkitään alueelle 7, jos niitä pidetään tärkeinä luettelon käyttäjille. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä huomautus muun nimeketiedon vaihtelusta tai jättää muutokset huomioimatta.

Päivittyvät julkaisut:

Jos muu nimeketieto on merkitty nimeke- ja vastuullisuusmerkinnön alueelle ja se muuttuu julkaisun myöhemmissä versioissa, kuvailua muutetaan ja muutoksesta tehdään huomautus, jos sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille (ks. 7.1.3).