1.2 Rinnakkaisnimeke

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

1.2 Rinnakkaisnimeke

1.2.1 Rinnakkaisnimeke esiintyy samanarvoisena kuin päänimeke sovitussa tiedonlähteessä ja on eri kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä kuin päänimeke. Kun muulla kielellä oleva nimeke liittyy kielellisesti johonkin muuhun kuvailun osaan, sitä ei pidetä rinnakkaisnimekkeenä.

Julkaisulla voi olla yksi tai useampia rinnakkaisnimekkeitä.

Rinnakkaisnimeke voi vaihdella samalla tavalla kuin päänimeke (ks. 1.1.3).

1.2.2 Kun sovitussa tiedonlähteessä on nimekkeitä useammalla kuin yhdellä kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä, jokainen nimeke, jota ei ole valittu päänimekkeeksi (ks. 1.1.4.1.2, 1.1.4.2), voidaan merkitä rinnakkaisnimekkeeksi. Rinnakkaisnimekkeet merkitään, jos ne ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai niitä pidetään muuten tärkeinä luettelon käyttäjille.

Esim.

Album for the young = Album für die Jugend
Herfra til evigheden = From here to eternity
Beyond horizons  = Allende los horizontes

1.2.3 Kääntökirjoissa, joissa teksti ja nimiösivut ovat samanarvoisia kahdella eri kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä (ks. 1.1.4.2.2), nimeke, jota ei valita päänimekkeeksi, merkitään rinnakkaisnimekkeeksi.

1.2.4 Jos alkuteoksen nimeke, joka ei ole päänimekkeen kielellä, on sovitussa tiedonlähteessä, sitä voidaan käsitellä rinnakkaisnimekkeenä, ellei se liity kielellisesti muihin kuvailun elementteihin (esim. vaihtoehtoisena nimekkeenä, ks. 1.1.3.4; osana muuta nimeketietoa, ks. 1.3.1; osana vastuullisuusmerkintöä, ks. 1.4.3.4; tai osana painosmerkintöä, (ks. alue 2).

Esim.

Loser wins = Les séquestrés d'Altona.
Tétralogie = Der Ring des Nibelungen
Alexandri Aphrodisiensis in Sophisticos Aristotelis elenchos commentaria = Аλεξάνδρυ ̀Аφροδισίεως άποσημειόσεις εις τους σοφιστικὸυς έλέγχους

Kun alkuteoksen nimi, joka ei ole päänimekkeen kielellä, ei ole sovitussa tiedonlähteessä, se voidaan merkitä alueelle 7 (ks. 7.2.4.1).

Päänimekkeen kielellä oleva alkuteoksen nimeke, ks. 1.3.1. 

1.2.5 Rinnakkaisnimekkeen kirjoittaminen

1.2.5.1 Jos rinnakkaisnimeke merkitään, se jäljennetään sanatarkasti, mutta isojen alkukirjainten ja välimerkityksen käyttöä ei välttämättä tarvitse noudattaa. Jos vastuullisuusmerkintö, muu nimekemerkintö tai julkaisemiseen, tuottamiseen, jakamiseen tms. liittyvä merkintö voidaan kielellisesti yhdistää rinnakkaisnimekkeeseen, se merkitään osaksi rinnakkaisnimekettä.

Esim.

Breathless = À bout de soufflé
Pièces de clavecin = The complete harpsichord suites
French colonies in America = Colonies françaises d'Amérique
History of the French language =  Histoire de la langue française

Poikkeustapauksissa rinnakkaisnimekettä voidaan lyhentää. Poisjätöt osoitetaan poistomerkein.

Pitkien rinnakkaisnimekkeiden lyhentämisessä, aikamääreiden, numeroiden ym. poisjättämisessä ja ilmeisten painovirheiden korjaamisessa noudatetaan kohdan 1.1.5.1 ohjeita.

1.2.5.2 Kun sovitussa tiedonlähteessä on useampia kuin yksi rinnakkaisnimeke, ja jos ne merkitään, ne jäljennetään typografian mukaisessa järjestyksessä. Jos nimekkeiden välillä ei ole typografisia eroja, noudatetaan nimekkeiden järjestystä sovitussa tiedonlähteessä.

Esim.

Swiss financial year book = Schweizerisches Finanz-Jahrbuch = Annuaire  financier suisse = Annuario finanziario svizzero
Le nozze di Figaro = Die Hochzeit des Figaro = The marriage of Figaro
Composizioni per liuto = Lute compositions = Lautenstücke
Quattro concerti per l'organo ed altri stromenti = Vier Orgelkonzerte = Four organ concertos = Quatre concertos pour orgue
Snow White and Red Rose = Blancanieves y Rosaroja = Schneewittchen und Rosenroth
Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja = Communicationes Instituti forestalis Fenniae= Meddelanden från Skogsforskningsinstitutet i Finland = Mitteilungen der Forstlichen Forschungsanstalt in Finnland = Publications of the Finnish Forest Research Institute = Publications de l'Institut de recherches forestières de la Finlande

Vanhat monografiajulkaisut:

Kun sovitussa tiedonlähteessä on useampia kuin yksi rinnakkaisnimeke, nämä nimekkeet, jos ne merkitään, jäljennetään sovitussa tiedonlähteessä olevassa järjestyksessä. Muu nimeke- ja vastuullisuusalueelle kuuluva tieto, joka esiintyy päänimekkeen ja rinnakkaisnimekkeen tai rinnakkaisnimekkeiden välissä, jäljennetään siinä järjestyksessä, missä se esiintyy nimiösivulla ja sitä edeltää asianmukainen sovittu välimerkitys.

Esim.

Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis, hoc est Omnium fundamentalium in mundo rerum & in vita actionum pictura et nomenclatura Latina, Germanica & Hungarica : cum titulorum juxta atq[ue] vocabulorum indice = Die sichtbare Welt in dreyen Sprachen, Das ist Aller Vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Lateinische, Deutsche und Vngarische Benamung : sampt einem Tittel- und Wörter-Register = A' Látható világ háromféle nyelven, az-az Minden derekassab ez világon lévő dolgoknak és az életben való cselekedeteknek le-ábrázolása és Deák, Német és Magyar megnevezése : A' fellyül való irásoknak és szóknak laystromával

1.2.5.3 Rinnakkaisnimekkeet, jotka on otettu muusta kuin sovitusta tiedonlähteestä, voidaan merkitä hakasulkeissa alueelle 1 tai huomautuksena alueelle 7. Muualla julkaisussa esiintyvät rinnakkaisnimekkeet voidaan merkitä ainoastaan alueelle 7.

1.2.5.4 Kokoomanimekkeettömät julkaisut

Kun kokoomanimekkeettömään julkaisuun sisältyy kaksi tai useampia teoksia (ks. 1.1.5.2) ja kun jokaisella tai jollakin yksittäisellä teoksella on rinnakkaisnimeke tai -nimekkeitä, jokainen rinnakkaisnimeke, jos se merkitään, seuraa sitä nimekettä, johon se kuuluu.

Esim.

The enticing products of France = Les produits séduisants de la France. Grape harvesting in Languedoc = La vendange en Languedoc
Du er ikke alene = You are not alone. Opname = In for treatment
Sur le mariage = Über die Ehe ; Lessing ; Freud et la pensée moderne = Freud in der modernen Geistesgeschichte ; Mon temps = Meine Zeit
De l’autre côté du miroir et de ce que Alice y trouva  = Through the looking glass and what Alice found there ; La chasse au Snark = The hunting of the Snark

Vanhat monografiajulkaisut:

Kun julkaisuun sisältyy kaksi tai useampia teoksia ilman kokoomanimekettä ja kun jokaisella tai jollakin yksittäisellä teoksella on rinnakkaisnimeke tai nimekkeitä, rinnakkaisnimekkeet ilmoitetaan siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät julkaisussa.

Kun julkaisussa on yksi koko julkaisua koskeva sovittu tiedonlähde, rinnakkaisnimekkeet merkitään siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä. Kun koko julkaisua koskevaa yhtä sovittua tiedonlähdettä ei ole, vaan siihen sisältyvillä teoksilla on omat sovitut tiedonlähteensä, joita käytetään kollektiivisesti yhtenä tiedonlähteenä, rinnakkaisnimekkeet merkitään siinä järjestyksessä, missä ne ovat kussakin sovitussa tiedonlähteessä.

Esim.

Ταδε ενεστιν εν τωδε τω βιβλιω. Λουκιανου. Φιλοστράτου Είκόνες ; του αύτου ‘Ηρωικά ; του αύτου Bίοι σοφιστων. Φιλοστράτου Νεωτέρου Είκωνες Καλλιστράτου Eκφάσεις = Qve hoc volvmine continentvr. Luciani Opera. Icones Philostrati ; eiusdem Heroica ; eiusdem Uitae sophistarum. Icones Iunioris Philostrati. Descriptiones Callistrati ...

Kaikki muu nimeke- ja vastuullisuusalueella esiintyvä tieto, joka sijaitsee nimekkeen ja rinnakkaisnimekkeen tai rinnakkaisnimekkeiden välissä, voidaan merkitä. Tiedot merkitään siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät sovitussa tiedonlähteessä ja niitä edeltää sovittu välimerkitys.

Esim.

Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae / per M. Joannem Kithonich de Koztanicza ... = Rövid igazgatas a' nemes Magyar Orszagnak es hozzá, tartozó Részeknek szokott törvény folyasirol / mellyet deákbol magyar nyelvre fordított Kaszoni Janos 

1.2.5.5 Rinnakkaiset yhteisnimekkeet ja epäitsenäiset nimekkeet

Jos päänimeke muodostuu yhdestä tai useammasta yhteisnimekkeestä ja epäitsenäisestä nimekkeestä, ja rinnakkainen yhteisnimeke ja epäitsenäinen nimeke halutaan merkitä, ne merkitään yhteisnimekkeen ja epäitsenäisen nimekkeen jälkeen.

Esim.

Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje. Zemjodelstvo  = Annuaire de la Faculté d’agriculture et de sylviculture de l’Université de Skopje. Agriculture
Dansk periodicafortegnelse. Supplement = The Danish national bibliography. Serials. Supplement
Suomen meteorologinen vuosikirja. Osa 1, Ilmastohavainnot = Meteorological yearbook of Finland. Part 1, Climatological data

1.2.5.6 Rinnakkaisnimekkeiden muutokset jatkuvissa julkaisussa ja moniosaisissa monografioissa

Kausijulkaisut ja moniosaiset monografiat:

Jos rinnakkaisnimeke on lisätty, jätetty pois tai muutettu julkaisun myöhemmissä numeroissa tai osissa, muutoksesta tehdään huomautus alueelle 7 (ks. 7.1.3), mikäli tietoa pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille.

Päivittyvät julkaisut:
Jos rinnakkaisnimeke on lisätty, jätetty pois tai muutettu julkaisun myöhemmissä versioissa, kuvailua muutetaan vastaamaan uusinta versiota, ja aikaisemmat rinnakkaisnimekkeet merkitään alueelle 7 (ks. 7.1.3), mikäli tietoa pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille.