1.1 Päänimeke

Last modified by Minna Kantanen on 2024/02/19 10:29

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

1.1 Päänimeke

Pakollinen jos saatavilla tai sovellettavissa

1.1.1 Päänimeke on alueen ensimmäinen elementti, vaikka sen edellä sovitussa tiedonlähteessä olisi tieto vastuullisuudesta, painoksesta tai sarjasta, julkaisutietoja, aikamääre, hinta tai mikä tahansa muu kuin päänimeketieto.

1.1.2 Elektronisen aineiston tiedostonimi ei voi olla päänimeke, paitsi jos tiedostonimi on ainut tiedostossa itsessään tai julkaisussa, pakkauksessa, dokumentaatiossa tai muussa liiteaineistossa mainittu nimi.

1.1.3 Päänimekkeen muoto

1.1.3.1 Päänimeke voi muodostua yhdestä tai useammasta termistä, joka ilmaisee teoksen tyypin tai sen tiedollisen tai taiteellisen sisällön tai yleisnimekkeen.

Esim.

Proceedings
Näytelmät
Kootut teokset
Journal
Textes et documents
Konsertto
Piirroksia
Survey data

1.1.3.2 Päänimeke voi muodostua pelkästä yhteisön- tai henkilönnimestä, kun sovitussa tiedonlähteessa ei ole muuta nimekettä tämän nimen lisäksi.

Esim.

Suomen Pankki
Syndicat national des fabricants de bronzes, luminaires, vitrines et étalages, ferronnerie d'art et industries annexes
Sophocles
The British Museum
Kongress geografa Jugoslavije, Rijeka-Pula-Gorica, 3-8.X.1949
Museum diluvianum quod possidet Joh. Jacobus Scheuchzer
Arthur Sullivan
The Beatles
Michigan Institute on the Teaching of Librarianship
Dian Fossey
International Summer School on Computational and Mathematical
Linguistics

1.3.3 Päänimeke voi muodostua alkukirjainlyhenteestä, akronyymistä tai logosta tai sisältää sellaisen.

Esim.

STUK tiedottaa
IFLA Journal
Collection CAP
ISBD(M)
IFLA journal
MM 51
BASIC
P.M.S.

Jos sovitussa tiedonlähteessä esiintyvää avattua nimekettä ei valita päänimekkeeksi, se merkitään muuksi nimeketiedoksi (ks. 1.3.3) tai vastuullisuusmerkinnöksi. Kun avattu muoto esiintyy muualla kuin sovitussa tiedonlähteessä, se voidaan merkitä huomautusalueelle (ks. 7.1.1.3).

1.1.3.4 Vaihtoehtoinen nimeke on päänimekkeen osa. Kuvailusäännöt eivät määrittele välimerkitystä sidesanan ympärillä. Välimerkitys on luetteloivan yksikön päätettävissä.

Esim.

Afrikan kuningatar, eli Miten menin Afrikkaan Bogartin, Bacallin ja Hustonin kanssa ja olin tulla hulluksi
Eric, or, Little by little
"Le tiers des étoiles" ou On ne sait pas quel ange
Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie
Dr. Strangelove, or, How I learned to stop worrying and love the bomb
En liten catechismus eller Kort summe på then rette christelighe och catholiske troo
Collegium institutionum juris, sive Controversiae, antinomiae et difficultates librorum quatuor institutionum juris; ...
Toim. huom.: Vanha monografia

1.1.3.5 Päänimeke voi sisältää numeroita ja kirjaimia.

Esim.

Le 01
4H pilke
T & K -tiedotteita
Dossiers CH+6
Analytic theory of continued fractions 2
Knox County, Kentucky, marriage book BB & C
Knitting I
Knitting II
International map of the world 1:1 000 000
World 1:5 000 000 series 1106
37 design and environment projects
Dossiers CH+6
In Caii Plinii Secundi Naturalis Historiae I. & II. cap. Libri xxx.  Commentarius
Toim.huom.: Vanha monografia
Evangelischer Gnaden-Strom, das ist: Sechs evangelische Historien, begrieffen im 2.3. und 4. Cap. Johannis. ...
Toim.huom.: Vanha monografia
LXX. disputationes theologicæ; …
Toim.huom.: Vanha monografia

Moniosaiset monografiajulkaisut

Jos moniosaisen monografiajulkaisun numerointitieto on oleellinen osa päänimekettä, merkitään ensimmäisen osan numero ja sen jälkeen viimeisen osan numero hakasulkeisiin. Osien numeroiden väliin merkitään yhdysviiva.

Esim.

Prima [-decima] egloga della Bucolica di Virgilio

Nuottijulkaisut ja äänitteet

Jos nimekkeessä on sävellystyypin lisäksi tiedot sävellajista, sävellyksen numeroinnista, sävellysajankohdasta ja soitinnuksesta, myös ne merkitään sävellystyypin lisäksi päänimekkeeseen. (Sävellystyypin nimenä pidetään sävellysmuodon tai -lajin nimeä, joka on usean säveltäjän yleisesti käyttämä (esim. capriccio, konsertto, intermezzo, Magnificat, messu, movement, muziek, nocturne, requiem, Stück, sinfonia, sarja, Te Deum, triosonaatti). Muita nimekkeitä käsitellään erottuvina nimekkeinä  (myös niitä nimekkeitä, jotka koostuvat sävellystyypin nimestä, johon on lisätty yksi tai useampi sana, esim. kamarikonsertto, Konzertstück, little suite). Erottuvan nimekkeen yhteydessä esiintyvät tiedot sävellajista, sävellyksen numeroinnista, sävellysajankohdasta ja soitinnuksesta merkitään muuksi nimeketiedoksi.

Esim.

String quintet no. 1, A major, op. 18
Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur
Sinfonia 1 (1970)
Sonate en ré majeur, opus 3, pour violon
Scherzo for two pianos, four hands

1.1.3.6 Kun vastuullisuusmerkintö, julkaisijan nimi tai muihin kuvailun elementteihin  liittyvä tieto (esim. painostieto) on kielellisesti erottamaton osa nimekettä, sen katsotaan kuuluvan päänimekkeeseen.

Esim.

Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen julkaisuja                                                                                                                                                                           

Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland

Willing’s press guide

Rapport de gestion de la Banque nationale suisse

Marlowe's plays                                                                                                                                                                                                                                   
Revai Nagy lexicona
Report of the Expert Group on Special Care for Babies
Lettres inédites d'Anatole France à Paul Grunebaum-Ballin
Domenico Guerrazzi intorno alle cose d'Italia
Pocket volume of selections from the poetical works of Robert Browning
The post-humous works of Robert Hooke
Cinema-Ed Bureau films for the year
University of California publications in classical archaeology
La route Shell
Mundy's map of the twin cities Edmonton & Strathcona
Fantasien über Gedichte von Richard Dehmel für Klavier op. 9
Charles Aznavour présente ses plus grands success
The Penguin book of Italian madrigals
The vocal score and libretto of The merry widow
The Esso student's business game
Adventure games of Derek Tyne
Galaxy Inc.'s guide to spreadsheets
Joe Lynn's payroll system
Bruce Mitchell on dimensional analysis

Liikkuva kuva

Nimekettä edeltäviä tai sitä seuraavia esiintyjä-, ohjaaja-, tuottaja- jne. - tietoja ei pidetä päänimekkeen osana, vaikka ne olisivat kielellisesti nimekkeen yhteydessä.

Esim.

Star wars
Toim.huom.: Alkuteksteissä: Twentieth Century Fox presents Star wars
Thief
Toim.huom.: Alkuteksteissä: Thief, with James Caan

1.1.3.7 Yhteisnimeke ja epäitsenäinen nimeke

Päänimeke voi muodostua yhteisnimekkeestä ja epäitsenäisestä nimekkeestä, johon voi liittyä epäitsenäisen nimekkeen merkki.

Esim.

Scandinavian journal of work, environment & health. Supplement
Report series in physics. A
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
Turun yliopiston julkaisuja. Sarja B, Humaniora
Internationale Quartär-Karte von Europa. Blatt 8, Magnitogorsk

1.1.4 Päänimekkeen valinta

1.1.4.1 Julkaisut, joilla on yksi sovittu tiedonlähde

1.1.4.1.1 Kun sovitussa tiedonlähteessä on kaksi tai useampia nimekkeitä samalla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, päänimeke valitaan typografian perusteella. Jos nimekkeissä ei ole typografisia eroja, valitaan päänimeke nimekkeiden järjestyksen perusteella. Jos typografiaa tai järjestystä ei voi käyttää selkeänä valintaperusteena, päänimekkeeksi valitaan täydellisin nimeke.

Vanhat monografiajulkaisut:

Päänimekkeeksi valitaan sovitussa tiedonlähteessä ensimmäisenä esiintyvä nimeke.

Jatkuvat julkaisut:

Kun nimeke esiintyy julkaisussa sekä avattuna että alkukirjainlyhenteenä tai akronyyminä, päänimekkeeksi valitaan avattu muoto. Alkukirjainlyhenne tai akronyymi ilmoitetaan muuna nimeketietona (ks. 1.3.3.1).

1.1.4.1.2 Kun nimekkeet ovat eri kielillä tai kirjoitusjärjestelmillä so. rinnakkaisnimekkeitä, ks. 1.2), päänimekkeeksi valitaan julkaisun pääasiallisen sisällön tai suurimman osan kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä oleva nimeke.

Kun tätä kriteeriä ei voida soveltaa, päänimeke valitaan sovitusta tiedonlähteestä typografian perusteella. Jos nimekkeissä ei ole typografisia eroja, valitaan päänimeke nimekkeiden järjestyksen perusteella.

1.1.4.2 Julkaisut, joilla on useampia kuin yksi sovittu tiedonlähde

1.1.4.2.1 Kun julkaisulla on useampia kuin yksi sovittu tiedonlähde kuten monikielisillä tai useammalla kirjoitusjärjestelmällä kirjoitetuilla julkaisuilla, päänimeke valitaan siitä sovitusta tiedonlähteestä, joka on julkaisun pääasiallisen sisällön tai suurimman osan kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä.

1.1.4.2.2 Kun tätä kriteeriä ei voida soveltaa (joko siksi, että julkaisulla ei ole kielellistä sisältöä tai siksi, että sisältö on tasapuolisesti useammalla kuin yhdellä kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä), päänimeke valitaan seuraavasti:

Painetut julkaisut tai julkaisut, jotka ovat painetun kirjan kaltaisia (ml. mikrojäljenteet)

Päänimeke valitaan oikeanpuoleiselta (recto) kahdesta vastakkain olevasta nimiösivusta tai ensimmäiseltä kahdesta tai useammasta oikeanpuoleisesta nimiösivusta.

Kääntökirjoissa, joissa teksti ja/tai sovitut tiedonlähteet ovat kahdella eri kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, päänimekkeen valinta on luetteloivan yksikön päätettävissä. Nimeke, jota ei valita päänimekkeeksi, merkitään rinnakkaisnimekkeeksi (ks. 1.2.3). Huomautus kääntökirjasta voidaan tehdä alueelle 7.

Vanhat monografiajulkaisut:

Päänimeke valitaan kahden vierekkäin olevan nimiösivun oikeanpuoleiselta sivulta tai ensimmäiseltä toisiaan seuraavilta kahdelta tai useammalta oikeanpuoleiselta nimiösivulta, ellei ole täysin selvää, että ensimmäinen nimiösivu on ollut tarkoitus korvata myöhemmällä nimiösivulla. Typografinen nimiösivu on ensisijainen suhteessa kuparikaiverrusnimiösivuun.

Kartta-aineistot, moniviestimet, äänitteet, videotallenteet, kuvat, liikkuva kuva ja
elektroniset julkaisut

Jos tiedonlähteitä on kaksi tai useampia peräkkäin, päänimeke valitaan ensimmäisestä tiedonlähteestä.

1.1.4.3 Julkaisut, joissa kahdella tai useammalla teoksella on kokoomanimeke

Kun julkaisu sisältää kaksi tai useampia erillisteoksia ja kun sovitussa tiedonlähteessä mainitaan sekä kokoomanimeke että erillisteosten nimekkeet, valitaan kokoomanimeke päänimekkeeksi. Yksittäisten teosten nimekkeet voidaan merkitä alueelle 7 (Ks. 7.2.2).

Esim.

Topeliuksen kauneimmat näytelmät
Alue 7 Sisältö: Lintu Sininen ; Suojelusenkeli ; Totuuden helmi
Alue 7 Sisältö: Kovat lääkkeet / Arthur Hailey. Salakuljettajien satama / J.
MeadeFalkner. Volgan laulu / Hiner Simon.
Susikoski, rikostarkastaja / Mauri Sariola
Alue 7 Sisältö: Susikosken vaikein juttu ; Susikosken elämän kevät ; Susikoski virittää
ansan ; Susikosken ajojahti
Three notable stories
Alue 7 Sisältö: Love and peril / the Marquis of Lorne. To be or not to be /
Mrs.Alexander. The melancholy hussar / Thomas Hardy

Vanhat monografiajulkaisut:

Erillisteosten nimekkeet voivat sisältyä päänimekkeeseen, tai ne voidaan merkitä alueelle 7, jolloin niiden puuttuminen päänimekkeestä osoitetaan poistomerkillä.

Esim.

The spinning wheel's garland, containing several excellent new songs
Huomautus: Sisällysluettelo nimiösivulla: I. The  good housewife's coat of arms.  II. The spinning-wheel's glory.  III. The taylor disappointed of his bride. IV The changeable world.

Lasten paras tawara ...
Huomautus: Sisällysluettelo nimiösivulla: I. ABC kirja. II. Catechismus. III. Kysymyxet. IV. P. Raamatun erinomaiset opetussanat. V. Athanasiuxen uscon tunnustus. VI. Seitzemän c. Davidin catumus-psalmia.

P. Virgilii Maronis Opera omnia ...
Huomautus: Sisällysluettelo nimiösivulla: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex
tai
P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et culex; / ...

1.1.4.4 Kokoomanimekkeettömät julkaisut, joissa on kaksi tai useampia teoksia

Jos julkaisulla ei ole kokoomanimekettä ja jokin sen sisältämä teos muodostaa julkaisun pääasiallisen osan, valitaan tämän teoksen nimeke julkaisun päänimekkeeksi ja muiden teosten nimekkeet merkitään alueelle 7 (ks. 7.7.1).

Jos mikään teos ei ole pääasiallinen osa julkaisua, kaikki nimekkeet merkitään alueelle 1 (katso 1.1.5.2).

1.1.4.5 Nimekkeetön julkaisu

Kun julkaisulla ei ole nimekettä, nimeke sepitetään ja merkitään hakasulkeisiin. Sepitetyn nimekkeen on oltava ytimekäs, kerrottava julkaisun alueesta ja/tai aiheesta, oltava julkaisun kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä tai kielellisen sisällön puuttuessa luetteloivan yksikön valitsemalla kielellä. Huomautus siitä, että nimeke on luetteloijan sepittämä, tehdään alueelle 7 (ks. 7.1.1.1).

Esim.

[Phantom jet fighter landing at R.A.F. Leuchars, July 1971]
[Computer and information science technical reports, University of Florida]
[Mining claims in parts of Gloucester and Restigouche counties, New Brunswick, Canada]
[Coast of Maine from Rockland Harbor to Pemaquid Point]
[Carte de la lune]
[Mining claims in parts of Gloucester and Restigouche counties, New Brunswick, Canada]

Jos julkaisussa on tekstiä, muttei nimekettä, kuten joissakin avoarkkijulkaisuissa, julisteissa tai opetuskuvissa, tekstiä pidetään päänimekkeenä (ks. 1.1.5.4).

1.1.4.6 Julkaisut toisen julkaisun osana tai suplementtina

1.1.4.6.1 Kun lohkosarjan, suplementin, osan jne. nimeke ja merkki eivät yksin ilman yhteisnimekettä riitä julkaisun tunnistamiseen, muodostetaan päänimeke yhteisnimekkeestä ja epäitsenäisen nimekkeen merkistä ja/tai epäitsenäisestä nimekkeestä.

Muodostettu nimeke voi koostua esim.
- yhteisnimekkeestä, lohkosarjan merkistä ja/tai lohkosarjan nimekkeestä
- pääjulkaisun nimekkeestä ja erottumaton suplementin tai sisäliitteen nimekkeestä
- pääsarjan nimekkeestä ja alasarjan merkistä ja/tai erottumaton alasarjan nimekkeestä
- moniosaisen monografiajulkaisun nimekkeestä ja kuvailtavana olevan osan erottumattomasta nimekkeestä.

Yhteisnimeke voidaan merkitä myös alueelle 6.

Esim.
Advanced calculus. Student handbook
Histoire du peuple anglais au XIXe siècle. Épilogue
Ordnance Survey of Great Britain one inch to one mile map. Seventh series. Sheet
145, Banbury
Italian secular song, 1606-1636. Florence
The German pre-classics. Series A, George Philipp Telemann
Mix and match games. Module 1, Letters
IEE proceedings.
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
Geographical abstracts. C, Economic geography

Kits for tots. Bimonthly filmstrip additions

Art of advocacy. Structured settlements OSHA compliance manual. Application of key OSHA Topics

Saimaan ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, Raportteja ja tutkimuksia

Vipunen : äidinkieli ja kirjallisuus. 3. luokka, Oppilaan kirja

Jatkuvat julkaisut:

Kun kuvailtavana on suplementti tai sisäliite, jolla on epäitsenäinen nimeke, pääjulkaisun nimeke merkitään myös alueelle 7 (ks. 7.2.4.5).

1.1.4.6.2 Kun moniosaisen monografiajulkaisun suplementin, sisäliitteen, osan, jne. voi tunnistaa ilman yhteisnimekettä, päänimekkeeksi merkitään itsenäisen suplementin, sisäliitteen, osan, jne. nimeke. Yhteisnimeke merkitään alueelle 6.

Esim.

Mining and minerals
Alueelle 6: (The law of South Africa ; vol. 18)
Bathymétrie de la terminaison sud de l'arc insulaire des Nouvelles-Hébrides
Alueelle 6: (Contribution à l'étude géodynamique du Sud-Ouest Pacifique ; H.V. III-1) Ernani
Alueelle 6: (The works of Giuseppe Verdi. Series I, Operas = Le opere di Giuseppe Verdi. Sezione I, Opere teatrali ; vol. 5)
Art music from the Far East
Alueelle 6: (Musical sources)
U.S. grain sales and shipments
Alueelle 6: (GSR agricultural surveys)

Jatkuvat julkaisut:

Kun suplementit ja sisäliitteet kuvaillaan käyttäen itsenäistä nimekettä, yhteisnimeke merkitään alueelle 7. (ks. 7.2.4.5)

1.1.4.6.3 Kun yhteisnimeke tai pääjulkaisun nimeke on kielellisesti erottaman osa suplementin, osan, jne. nimekettä, muodostetaan päänimeke liittämällä yhteen molemmat nimekkeet

Esim.

Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum
Geological basis for Vegetation of Southwest Africa
Editorial comment: Vegetation of Southwest Africa is the title of the main resource.
Superfluous hair, from Mail order madrigals
More graphics for Imagine that!
Der ander Theil deß Formularij, zum Tractat von Commissarien vnd Commissionen
Camerae Imperialis gehörig, in sechs Bücher abgetheilt

1.1.5 Päänimekkeen kirjoittaminen

1.1.5.1 Päänimeke jäljennetään sovitusta tiedonlähteestä sanatarkasti, mutta isojen alkukirjainten käyttöä ja välimerkitystä ei välttämättä tarvitse noudattaa (ks. myös A.7).

Esim.

The unabashed librarian
Toim. huom.: Nimeke julkaisussa: The U*N*A*B*A*S*H*E*D librarian
Elements of mineralogy
A view of Sir Isaac Newton's philosophy
Abstract of an Act of Parliament, 27 George 2d, 1754
To the inhabitants of London and its environs.  Awake!  Arise! or be forever fall'n!
Varias antiguidades de Portugal
By the King, a proclamation for a general fast
Nouvelle carte des pays du Marché commun
La Camargue
Carte de pollution des eaux superficielles de Languedoc-Roussillon par les détergents anioniques

Poikkeustapauksissa hyvin pitkää päänimekettä voidaan lyhentää keskeltä tai lopusta, mikäli nimekkeen merkitys ei muutu, olennaista tietoa ei katoa eikä kieliopillisia virheitä synny. Päänimekettä lyhennettäessä ei kuitenkaan jätetä pois yhtään ensimmäisistä viidestä sanasta (kuudesta jos nimeke alkaa artikkelilla). Poistot osoitetaan poistomerkein.

Vanhat monografiajulkaisut

Nimekkeeseen liittyvä tieto, joka sijaitsee sovitussa tiedonlähteessä ennen teoksen yleisimmin tunnettua nimekettä, liitetään kuvailussa päänimekkeeseen muuttamatta sanojen järjestystä. Näin silloinkin, kun sovitussa tiedonlähteessä tällaisen tiedon toissijainen luonne on osoitettu typografisesti.

Esim.

Quę contineant duodecim ęneidos libri … P Virgilij Maronis
Hereafter foloweth a litel boke called Colyn Cloute

Hurskaita invokaatioita, mietelauseita, ilmoituksia (mukaan lukien  epigrammit ja dedikaatiot) ei sisällytetä päänimekkeeseen, elleivät ne ole ainoa nimeke tai ellei niiden, typografisesti tai sisällöllisesti, ole osoitettu kuuluvan päänimekkeeseen.

Esim.

Haubtschluessel der teutschen vnd italiaenischen Sprache
Toim. huom.: Nimekettä edeltää invokaatio A.M.A.D.

Lyhykäinen ja Yxinkertainen Neuwo Kuinga Krydimaan Yrttein Kaswannot, Suomen Maasa, Taittaan saatetta tuleundumaan

Toim. huom.: Nimekettä edeltää invokaatio J.A. (=Jumalan armosta)      

Jatkuvat julkaisut

Ilmeiset painovirheet päänimekkeessä korjataan ja jatkuvassa julkaisussa esiintyvästä virheellisestä muodosta tehdään huomautus. Epävarmassa tapauksessa päänimeke kirjoitetaan sellaisena kuin se esiintyy julkaisussa.

Esim.

Housing starts
Toim.huom.: Nimeke ensimmäisessä numerossa: Housing sarts
mutta
Lakeland libarian [sic]
Toim. huom.: Nimeke muodossa Lakeland lib*arian

Jos nimekkeeseen sisältyvä päivämäärä, nimi, numerointi tms. vaihtelee osasta tai numerosta toiseen, sitä ei merkitä. Poisjättäminen osoitetaan poistomerkillä (…). Poistomerkkiä ei käytetä nimekkeen alussa.

Esim.

Report on the ... Conference on Development Objectives and Strategy
La sidérurgie française en ...
IFLA CD ...
Toim.huom.: Levyn etiketissä: IFLA CD 2001.
Frommer’s Washington, D.C., on $ ... a day
Toim.huom.: Nimiösivulla: Frommer’s Washington, D.C., on $35 a day.
The annual report of Governor ...
Toim.huom.: Nimiösivulla: The annual report of Governor Rhodes. The name of the governor changes with each specific term of office.
Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Toim.huom.: Nimiösivulla: 2. Tagungsbericht der Österreichischen
Gesellschaft für Gefässchirurgie.

Kausijulkaisut

Jos päänimeke sisältää aikaisemman nimekkeen, sulautuneen julkaisun nimekkeen tms., tätä ei kirjoiteta osaksi päänimekettä, eikä sen poisjättämistä osoiteta poistomerkein. Julkaisun suhteet muihin jatkuviin julkaisuihin merkitään alueelle 7 (ks. 7.2.4).

Esim.
The serpentine muse
ei The serpentine muse, incorporating the ASH newsletter
alue 7 Julkaisuun on sulautunut: The ASH newsletter
International gas report

1.1.5.2 Kokoomanimekkeettömät julkaisut

Kun julkaisu sisältää kaksi tai useampia teoksia, eikä sillä ole kokoomanimekettä, yksittäisten teosten nimekkeet merkitään sovitun tiedonlähteen tai sovittujen tiedonlähteiden typografian mukaisessa järjestyksessä, tai jos nimekkeiden välillä ei ole typografisia eroja, noudatetaan nimekkeiden järjestystä sovitussa tiedonlähteessä. Painosmerkintö, joka liittyy yksittäiseen nimekkeeseen, merkitään nimekkeen yhteydessä. Sovitussa tiedonlähteessä esiintyvät saman tekijän teosten nimekkeitä yhdistävät sanat tai fraasit säilytetään. (Ks. 1.4.5.11.2 monen tekijän teoksista.)

Kun julkaisu sisältää useita yksittäisiä teoksia, voidaan ilmoittaa kolme ensimmäistä nimekettä poistomerkkien seuraamina. Muiden teosten nimekkeet voidaan merkitä alueelle 7.

The double-dealer ; Love for love ; The way of the world ; The mourning  bride
Flash and filigree ; and, The magic Christian
La petite hutte ; suivi de, Lorsque l'enfant paraît
Romeo and Juliet overture ; and, Capriccio italien
Infancy ; Childhood
Electronic writing ; Functional grammar ; Verbal communication …

Vanhat monografiajulkaisut

Yksittäisten teosten nimekkeet merkitään samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät nimiösivulla. Kun teoksessa on myös muita teoksia kuin nimiösivulla mainitut, näiden teosten nimekkeet merkitään alueelle 7.

Esim.

The floures of philosophie ; with The pleasures of poetrie annexed vnto them ...
The serving-man become a queen. Jockey of the green. The lass of Richmond Hill
The humble petition of a beautiful young lady. The Rvnd. Dr B = rk --- y's answer to the young ladies petition

1.1.5.3 Yhteisnimekkeet ja epäitsenäiset nimekkeet

1.1.5.3.1 Epäitsenäiset nimekkeet päänimekkeen osana

Kun julkaisun nimeke muodostuu yhteisnimekkeestä ja epäitsenäisestä nimekkeestä, ensimmäinen elementti on yhteisnimeke, jota seuraa epäitsenäisen nimekkeen merkki tai epäitsenäinen nimeke tai molemmat. Epäitsenäinen nimeke liitetään suoraan yhteisnimekkeeseen. Epäitsenäiset nimekkeet, jotka esiintyvät julkaisussa, mutta eivät nimiösivulla, merkitään hakasulkeisiin.

Esim.

Acta biologica. Protozoa
Suomen Pankki. A
Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 2. Chemica
Études et documents. Série C
Journal of polymer sciences. Part A, General paper
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia. Sosiologia
Pubblicazioni dell'Università cattolica del Sacro Cuore. Contributi. Serie 3a, Varia
Analele Universităţii Bucureşti. Seria ştiinţe  sociale. Estetică
Pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Contributi. Serie 3a, Varia
SFS-luettelo. Täydennysluettelo
La lettre du maire. Textes et documents
The Baker Street journal. Christmas annual
Dansk periodicafortegnelse. Supplement
La lettre du maire. Textes et documents
The Baker Street journal. Christmas annual
Collection Armand Collin. Section de philosophie
Collection Points. Série science
Studia religiosa Helvetica. Series altera
Kunnallistilastoa. Terveyskeskusten taloustilasto
Collection Armand Colin. Section de philosophie
Studia religiosa Helvetica. Series altera

1.1.5.3.2 Sarjan merkki numeroinnin osana

Numerointitietoa tai kronologiseen määrittelyyn liittyvää tietoa ei merkitä sarjan epäitsenäisenä nimekkeenä, vaan se merkitään alueelle 3 (ks. 3.3.7).

Esim.

Nuovo archivio veneto
Alueella 3: Ser. 2, v. 1 (1891)-ser. 2, v. 20 (1900) ; ser. 3, v. 1 (1901)-ser. 3, v. 42 (1921)
Toim.huom.: Nimekettä ei merkitä muodossa Nuovo archivio veneto. Ser. 2 eikä Nuovo archivio
Veneto. Ser. 3

1.1.5.4 Nimekkeetön teksti

Kun aineistossa on tekstiä mutta sillä ei ole nimekettä (kuten esim. joissakin yksilehtisissä painatteissa, julisteissa, jne.), teksti jäljennetään päänimekkeeksi joko kokonaan tai lyhennettynä.

Kokonaisten ilmauksien tai lauseiden poisjättämistä ei osoiteta; ilmauksien, lauseiden tai sanojen lyhentäminen osoitetaan poistomerkein.

Kuvailussa merkintöjen järjestys määräytyy kohteessa esiintyvien merkintöjen typografian ja ulkoasun perusteella. Tekstin sisällöstä säilytetään tärkeät kohdat, kuten tuotteiden tai yhteisöjen nimet sekä tapahtumien nimet, paikat ja ajankohdat.

Näitä tai mitä tahansa sisältöön kuuluvia lisätietoja voidaan merkitä alueelle 7.

Välimerkitys on luetteloivan yksikön päätettävissä. Kuitenkin sellaisten merkkien ja tyhjämerkkien yhdistelmiä, joilla kuvailusäännöissä on erityinen merkitys, on vältettävä.

Esim.

Emprunt national 1920 - Souscrivez - Banque de Paris et des Pays-Bas
'Comment trouvez-vous ce petit vin-là ...'
Alueelle 7: Otsikkonimekettä lyhennetty.
Court cases 1969 ... by counties in southeastern Connecticut
Olen hilpeä metsämies ma vaan
Alueelle 7: Nimeke muodostettu runon alkusäkeistä.

Vanhat monografiajulkaisut

Poistot ja lyhenteet osoitetaan poistomerkillä. Merkintöjen järjestys määräytyy tietojen järjestyksestä tekstissä.

1.1.6 Päänimekkeen muutokset

Päänimekkeen muutokset saattavat johtaa uuteen kuvailuun (ks. A.2.6, 7.1.1.4).