0.2 Mediatyyppi

Last modified by Minna Kantanen on 2024/02/19 10:24

 

 

 

0.2 Mediatyyppi (väline)                                                                          Pakollinen

Mediatyyppi kertoo, minkä tallennetyypin/tallennetyyppien kautta aineiston sisältö on välitettävissä. Mediatyyppikategoriat heijastavat sekä tallenteen tallennusvälinettä että sisällön esittämiseen, katselemiseen, suorittamiseen jne. tarvittavan laitteen tyyppiä. Alla olevan listan termit merkitään luettelointiyksikön kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä. Jos julkaisulle ei pystytä määrittelemään pääasiallista mediatyyppiä (so. kaikki julkaisun erityyppiset osat ovat yhtä keskeisiä ja tärkeitä), merkitään kaikki julkaisuun liittyvät mediatyypit. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää termiä ”useita välittäviä laitteita”, jos julkaisu koostuu kolmesta tai useammasta mediatyypistä. Julkaisuissa, joissa useamman tyyppisestä sisällöstä osa on hallitsevassa ja osa liiteaineiston asemassa, merkitään hallitsevan osan mediatyyppi julkaisun mediatyypiksi. Kun aineistoa voi käyttää ilman mitään välinettä, merkitään ”ei välittävää laitetta”.

Mediatyypit

Mediatyyppi

Määritelmä ja käyttö

audio

Kuuntelemiseen tarkoitetulla välineellä käytettävät aineistot.Tallenteessa olevan äänen kuunteleminen soittovälineillä kuten levysoittimella, kasettisoittimella, CD-soittimella, MP3-soittimella tai muulla mediatoistimella. Audio sisältää sekä digitaalisesti että analogisesti tallennetun äänen.

ei välittävää laitetta

Aineiston käyttöön ei tarvita välinettä.

elektroninen

Tietokoneella käytettävät aineistot. 
Tietokoneella käytettävät tiedostot. Termi elektroninen liittyy sekä etä- että suorakäyttöisiin aineistoihin kuten tietokonenauhoihin ja -levyihin.

heijastettava

Projektorilla käytettävät aineistot. 
Liikkuva kuva tai stillkuvat, joita katsotaan filmiprojektorin, diaprojektorin tai piirtoheittimen avulla. Termi heijastettava liittyy sekä kaksiulotteisiin että kolmiulotteisiin kuviin

mikromuoto

Mikrolukulaitteella käytettävät aineistot. 
Pienennetyt kuvat, jotka eivät ole silmin luettavissa vaan käytettävissä mikrofilmin tai mikrokortin lukulaitteen avulla. Mikromuotoinen aineisto voi olla joko läpinäkyvää tai läpinäkymätöntä.

mikroskooppinen

Mikroskooppilaitteella käytettävät aineistot. 
Hyvin pienet kohteet, joiden yksityiskohtia voi tarkastella mikroskooppilaitteella, ei paljaalla silmällä.

määrittelemätön välittävä laite 

Jos mikään edellä olevista mediatyypeistä ei sovellu, tehdään merkintö ”määrittelemätön välittävä laite”. 

stereografinen

Stereografisella laitteella käytettävät aineistot. 
Stillkuvaparit, joita voi katsoa kolmiulotteisesti stereokooppisella tai stereografisella laitteella.

useita välittäviä laitteita 

Aineistot, joihin liittyy vähintään kolme eri mediatyyppiä.

video

Videolaitteella käytettävät aineistot. 
Liikkuva kuva tai stillkuvat, joita katsotaan kuvaa toistavan laitteen, kuten videokasettinauhurin tai DVD-soittimen, avulla. Termi video liittyy sekä digitaaliseen että analogiseen aineistoon.