Child pages
 • 2012-06 UKJ-valmisteluryhmä 30.10.2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 30.10.2012 klo 13.30  - 16.00. (Etäkokous, voi osallistua myös paikan päällä)

Paikka: Kansalliskirjasto, Vallilan toimipiste (Teollisuuskatu 23), kokoushuone B438 (Muumipeikko)

AC-kokoushuone: https://connectpro.helsinki.fi/vallila-ukj/

Kutsutut:

Nimi (organisaatio)

Kirjastosektori

Osallistuminen

Ahlqvist Ari (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

Poissa

Ahola Marita (VAMK)

Korkeakoulujen yhteiset kirjastot

Poissa

Ala-Peijari Esko (CSC)

AMKien tietohallinnon asiantuntija

Poissa

Anttonen Marja (Turun AMK)

AMKIT-konsortio (05/2012 -)

Poissa

Hirvikallio Marja (Tilastokeskus)

Erikoiskirjastojen neuvosto

Poissa

Hyvönen Nina (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

Paikalla

Jauhiainen Tommi (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

Paikalla

Kytömäki Päivi (OY)

Yliopistokirjasto/Linnea2-konsortio

Etänä

Luokkanen Sinikka (HAMK)

pj, AMKIT-konsortio

Etänä

Mäkiranta Ari (Joensuun seutukirjasto)

Yleisten kirjastojen neuvosto

Etänä

Nurminoro Ritva (Lapin maakuntakirjasto)

Yleisten kirjastojen neuvosto

Poissa

Saarti Jarmo (ISY)

Yliopistokirjasto/Linnea2-konsortio

etänä 14.30 asti

Vainikka Eila (Suomen kuntaliitto)

Erikoiskirjastojen neuvosto

Paikalla

Öhrman Kuno (Hanken)

Yliopistojen tietohallinnon asiantuntija

Poissa

Lassi Lager (Kansalliskirjasto)

sihteeri

Paikalla

Päivi Järvinen (Ari A:n sijainen)

Kansalliskirjasto

Etänä

Kutsutut alustajat:  -

Muistio

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen asialistan vahvistaminen

PJ avasi kokouksen klo 13.35. Todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

3. Tiedotusasiat

 • Hankeen eteneminen, rahoitushakemus ym.
  • Kansalliskirjaston OKM:lle 5.10.2012 tekemä ensi vuotta koskeva rahoitushakemus.
  • Kristiina ja Ari A. kävivät OKM:ssä 15.10., kehotettiin olemaan yhteydessä myös rehtorineuvostoon ja korkeakoulujen IT-johtajiin (AAPA ja Fusion) ja kyseltiin moduulirakenteesta (hakemuksen liite).
  • Päivi työstää moduulikuvausta, joka kierrätetään valmisteluryhmän kautta ennen OKM:ään lähettämistä.
  • Kristiina Hormia-Poutanen oli AAPAn ja Fucion yhteiskokouksessa Rovaniemellä 29.10.2012 esittelemässä hanketta (Ari A. teki pohjatyöt esitykseen).
 • Kirjastoverkkopäivien UKJ-työpaja 24.10.2012 - Arin alustus ja yhteenveto.

4. UKJ-valmisteluraportin (projektisuunnitelman) läpikäyminen

Raporttiluonnos. Käydään läpi koko raporttiluonnosta ja sovitaan tarvittavista muutoksista ja niiden tekijöistä. Lähetetään raporttiluonnos 13.11. kokoukseen kutsutuille johtajille viimeistään to 8.11.2012.

 • 1. Johdanto
  • Johdanto on periaatteessa valmis, kirjoitusvirheitä ym. voi korjata jos sellaisia havaitsee.
 • 2. UKJ-arkkitehtuuri
  • Sinikka ja Päivi J. työstävät raportin arkkitehtuuriosiota to 1.11., Nina osallistuu etänä to-aamuna. Muut osallistuvat kommentoimalla & lukemalla. Tommi lähetti sp:llä moduulikuvausten tämänhetkisen version valmisteluryhmälle ja Päiville (paivi.i.jarvinen).
 • 3. Riskianalyysi
  • Pääosin valmis.
 • 4. Rahoitusratkaisut ja kustannus-hyötyanalyysi
  • Lisätään vielä kustannuskyselyn yhteenveto. Jarmo tarkistaa tämän luvun ma 5.11.
   (yleisten kirjastojen hankkeet: hankkeet.kirjastot.fi)
 • 5. Hallintomalli ja juridiset kysymykset
  •  Tähän mennessä keskusteltu lähinnä luettelointitiedoista ja asiakas/henkilötiedoista, jää kuitenkin pääosin ensi vuodelle. Juridisia kysymyksiä täytynee selvittää ostopalveluna.
 • 6. Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi
  • Osio pääosin valmis.

Valmisteluryhmän jäsenten toivotaan lukevan raporttia, korjaavan pieniä virheitä ja ilmoittelemaan isommista muutostarpeista listalla. Sovittiin, että kun raportti on wikissä valmis (13.11. kokousta varten), se oikoluetaan wordin kautta PDF-dokumentiksi.

Raportti näyttää hyvältä, todettiin kuin yhdestä suusta.

5. Sektorien yhteiskokous 13.11.

6. Aikataulu ja valmisteluryhmän seuraava kokous

Tavoitellaan, että selvittäisiin yhdellä kokoouksella. Jos saadaan projektisuunnitelman/raportin luku 2  valmiiksi ennen 13.11. kokousta, niin pidetään marraskuussa enää yksi kokous jossa laitaan raportti "kiinni". Doodletetaan mielellään Jarmolle sopiva kokousaika marraskuun lopulle.

Mietitään tarvittaessa 13.11. kokouksen jälkeen jatkoa sektoreiden/työvaliokuntien puheenjohtajien kanssa.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

 • No labels