Vanha Wiki-palvelu poistui käytöstä 15.2.2024 / The old Wiki service was discontinued 15 February 2024 / Den förra Wiki tjänsten lades ner 15.2.2024

Last modified by Jonas Sjöroos on 2024/02/14 14:03

Wiki-sivusi https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=208761771 on siirretty uuteen XWiki-palveluun.

  • Jos näet tämän viestin, kyseistä Wiki-sivua ei kuitenkaan löytynyt suoraan XWikistä
  • Sivu on voitu joko siirtää XWikin käyttöönoton jälkeen muualle XWikissä tai poistaa kokonaan
  • Siirry seuraavasta linkistä sen XWiki-sivustosi etusivulle, jonne Wiki-sivusi alun perin migraation yhteydessä siirrettiin: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/mathstatKurssit
  • Voit myös hakea sivuasi XWikin haulla.
  • Katso IT-Helpdesk-ohjeet XWiki-palvelun käyttöön: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/20055
  • Tallennathan Wiki-sivusi uuden linkin kirjanmerkkeihisi entisen tilalle, jotta löydät sisältösi helposti jatkossa
  • Jos tarvitset tukea, olethan yhteydessä IT-Helpdeskiin: helpdesk@helsinki.fi

Your Wiki page https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=208761771 has been migrated to the new XWiki service.

  • If you see this message, the Wiki site containing the Wiki page in question could not be found directly in XWiki
  • The page may have been moved elsewhere in XWiki after XWiki was deployed or deleted altogether
  • Go to the front page of the XWiki site where your Wiki page was originally transferred to in the migration via the following link: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/mathstatKurssit
  • You can also search for your Wiki page using the XWiki search
  • See IT Helpdesk XWiki instructions: https://helpdesk.it.helsinki.fi/en/help/20055
  • Please bookmark the new link to your Wiki page so that you can easily find your content in the future
  • If you need support, please contact IT Helpdesk: helpdesk@helsinki.fi

Din Wiki-sida https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=208761771 har flyttats till den nya XWiki-tjänsten.

  • Om du ser det här meddelandet kunde Wiki-webbplatsen med Wiki-sidan i fråga ändå inte hittas direkt i XWiki
  • Webbplatsen kan ha flyttats till någon annan del av XWiki efter att XWiki togs i bruk, eller så kan den ha tagits bort helt
  • Gå via följande länk till startsidan för den XWiki-webbplats dit din Wiki-sida ursprungligen flyttades i samband med migrationen: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/mathstatKurssit
  • Du kan också söka efter din sida med sökfunktionen i XWiki
  • Läs IT-Helpdesks anvisningar om hur du använder XWiki: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/20055
  • Spara den nya länken till din Wiki-sida i dina bokmärken i stället för den gamla, så att du enkelt hittar ditt innehåll framöver
  • Om du behöver support, vänligen kontakta IT-Helpdesk: helpdesk@helsinki.fi