Vanha Wiki-palvelu poistui käytöstä 15.2.2024 / The old Wiki service was discontinued 15 February 2024 / Den förra Wiki tjänsten lades ner 15.2.2024

Last modified by Jonas Sjöroos on 2024/02/14 14:03

Wiki-sivusi https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=84294506 on siirretty uuteen XWiki-palveluun.

 • Jos näet tämän viestin, kyseistä Wiki-sivua ei kuitenkaan löytynyt suoraan XWikistä
 • Sivu on voitu joko siirtää XWikin käyttöönoton jälkeen muualle XWikissä tai poistaa kokonaan
 • Siirry seuraavasta linkistä sen XWiki-sivustosi etusivulle, jonne Wiki-sivusi alun perin migraation yhteydessä siirrettiin: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/MARC21svenska
 • Voit myös hakea sivuasi XWikin haulla.
 • Katso IT-Helpdesk-ohjeet XWiki-palvelun käyttöön: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/20055
 • Tallennathan Wiki-sivusi uuden linkin kirjanmerkkeihisi entisen tilalle, jotta löydät sisältösi helposti jatkossa
 • Jos tarvitset tukea, olethan yhteydessä IT-Helpdeskiin: helpdesk@helsinki.fi

Your Wiki page https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=84294506 has been migrated to the new XWiki service.

 • If you see this message, the Wiki site containing the Wiki page in question could not be found directly in XWiki
 • The page may have been moved elsewhere in XWiki after XWiki was deployed or deleted altogether
 • Go to the front page of the XWiki site where your Wiki page was originally transferred to in the migration via the following link: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/MARC21svenska
 • You can also search for your Wiki page using the XWiki search
 • See IT Helpdesk XWiki instructions: https://helpdesk.it.helsinki.fi/en/help/20055
 • Please bookmark the new link to your Wiki page so that you can easily find your content in the future
 • If you need support, please contact IT Helpdesk: helpdesk@helsinki.fi

Din Wiki-sida https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=84294506 har flyttats till den nya XWiki-tjänsten.

 • Om du ser det här meddelandet kunde Wiki-webbplatsen med Wiki-sidan i fråga ändå inte hittas direkt i XWiki
 • Webbplatsen kan ha flyttats till någon annan del av XWiki efter att XWiki togs i bruk, eller så kan den ha tagits bort helt
 • Gå via följande länk till startsidan för den XWiki-webbplats dit din Wiki-sida ursprungligen flyttades i samband med migrationen: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/MARC21svenska
 • Du kan också söka efter din sida med sökfunktionen i XWiki
 • Läs IT-Helpdesks anvisningar om hur du använder XWiki: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/20055
 • Spara den nya länken till din Wiki-sida i dina bokmärken i stället för den gamla, så att du enkelt hittar ditt innehåll framöver
 • Om du behöver support, vänligen kontakta IT-Helpdesk: helpdesk@helsinki.fi