Vanha Wiki-palvelu poistui käytöstä 15.2.2024 / The old Wiki service was discontinued 15 February 2024 / Den förra Wiki tjänsten lades ner 15.2.2024

Last modified by Jonas Sjöroos on 2024/02/14 14:03

Tämä Wiki-tila tai sivu https://wiki-emerita.it.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=28202305 on siirretty uuteen XWiki-palveluun osoitteeseen: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/MARC21/Etusivu/MARC%2021%20-sovellusohje%20%28ISBD%29/18.%20Sarjalis%C3%A4kirjauskent%C3%A4t%20%2880X-830%29/ 

This Wiki Space or page https://wiki-emerita.it.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=28202305 has been migrated to the new XWiki service at: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/MARC21/Etusivu/MARC%2021%20-sovellusohje%20%28ISBD%29/18.%20Sarjalis%C3%A4kirjauskent%C3%A4t%20%2880X-830%29/ 

Wiki-utrymmet eller sidan https://wiki-emerita.it.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=28202305 har flyttats till den nya XWiki-tjänsten på adressen: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/MARC21/Etusivu/MARC%2021%20-sovellusohje%20%28ISBD%29/18.%20Sarjalis%C3%A4kirjauskent%C3%A4t%20%2880X-830%29/