Vanha Wiki-palvelu poistui käytöstä 15.2.2024 / The old Wiki service was discontinued 15 February 2024 / Den förra Wiki tjänsten lades ner 15.2.2024

Last modified by Jonas Sjöroos on 2024/02/14 14:03

Tämä Wiki-tila tai sivu https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=28202285 on siirretty uuteen XWiki-palveluun osoitteeseen: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/MARC21/Etusivu/MARC%2021%20-sovellusohje%20%28ISBD%29/13.%20Huomautuskent%C3%A4t%2C%20osa%201%20%2850X-535%29/ 

This Wiki Space or page https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=28202285 has been migrated to the new XWiki service at: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/MARC21/Etusivu/MARC%2021%20-sovellusohje%20%28ISBD%29/13.%20Huomautuskent%C3%A4t%2C%20osa%201%20%2850X-535%29/ 

Wiki-utrymmet eller sidan https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=28202285 har flyttats till den nya XWiki-tjänsten på adressen: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/MARC21/Etusivu/MARC%2021%20-sovellusohje%20%28ISBD%29/13.%20Huomautuskent%C3%A4t%2C%20osa%201%20%2850X-535%29/