Vanha Wiki-palvelu poistui käytöstä 15.2.2024 / The old Wiki service was discontinued 15 February 2024 / Den förra Wiki tjänsten lades ner 15.2.2024

Last modified by Jonas Sjöroos on 2024/02/14 14:03

Tämä Wiki-tila tai sivu https://wiki-emerita.it.helsinki.fi/display/Kirjastoaineistojenkuvailusaannot/7.9 Huomautukset kuvailun perustana olevasta numerosta, osasta tai versiosta on siirretty uuteen XWiki-palveluun osoitteeseen: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/Kirjastoaineistojenkuvailusaannot/Kirjastoaineistojen%20kuvailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20%28ISBD%20consolidated%29/7.9%20Huomautukset%20kuvailun%20perustana%20olevasta%20numerosta%2C%20osasta%20tai%20versiosta/ 

This Wiki Space or page https://wiki-emerita.it.helsinki.fi/display/Kirjastoaineistojenkuvailusaannot/7.9 Huomautukset kuvailun perustana olevasta numerosta, osasta tai versiosta has been migrated to the new XWiki service at: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/Kirjastoaineistojenkuvailusaannot/Kirjastoaineistojen%20kuvailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20%28ISBD%20consolidated%29/7.9%20Huomautukset%20kuvailun%20perustana%20olevasta%20numerosta%2C%20osasta%20tai%20versiosta/ 

Wiki-utrymmet eller sidan https://wiki-emerita.it.helsinki.fi/display/Kirjastoaineistojenkuvailusaannot/7.9 Huomautukset kuvailun perustana olevasta numerosta, osasta tai versiosta har flyttats till den nya XWiki-tjänsten på adressen: https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/Kirjastoaineistojenkuvailusaannot/Kirjastoaineistojen%20kuvailus%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t%20%28ISBD%20consolidated%29/7.9%20Huomautukset%20kuvailun%20perustana%20olevasta%20numerosta%2C%20osasta%20tai%20versiosta/